Playlisty Pokec
Reklama

Friday Knights - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

These visions in your vapor make you more and less
Keeping chaos is a chore today
But that murder in your sorrow bellows smoke and death
I wonder what the neighbors... will think of to say?
Tyhle vize ve Tvém výparu Tě činí více a méně
Udržování chaosu je dnes fuška
Ale ta vražda ve Tvém zármutku řve kouč
a smrt
Zajímalo by mě, co sousedé... budou myslet na to říct?
Thunderstorms, banging on my windows
Chloroform, sticking to my face and then
Careful now, a symbol is a promise
Going down, going down in flames
Bouřky, bouchají mi do oken
Chloroform, přilepující se na můj obličej a pak
Teď opatrně, symbol je příslib
Klesající, jdoucí v plamenech
Before the crash
We get you home
It's nothing serious
It's just the space between the sword and stone
Před srážkou
Tě dostaneme domů
Není to nic vážného
Je to jen prostor mezi mečem a kamenem
Only the ones left over
Will ever get it right
We all know (know)
We know the riddle but the answer is mine
Cause only the ones left over
Will ever get it right
We all know (know)
We know the future is another Friday knight
Jen ti, kteří zbývají
Bude to někdy v pořádku
Všichni víme (víme)
Známe hádanku, ale odpověď je moje
Protože jen ti, kteří zbývají
Bude to někdy v pořádku
Všichni víme (víme)
Víme, že budoucnost je další Friday knight
Exquisite in absentia and divine inside
Can your differences come out to play?
When did all the heroes take the goddamn blame?
When did all the villains... catch all the breaks?
Vynikající v nepřítomnosti a božské uvnitř
Můžou Tvoje rozdíly vycházet?
Kdy všichni hrdinové vzali tu zatracenou vinu?
Kde všichni ničemové... chytli všechny polámaniny?
Thunderstorms, banging on my windows
Chloroform, sticking to my face and then
Careful now, a symbol is a promise
Going down, going down in flames again
Bouřky, bouchají mi do oken
Chloroform, přilepující se na můj obličej a pak
Teď opatrně, symbol je příslib
Klesající, jdoucí v plamenech
Only the ones left over
Will ever get it right
We all know (know)
We know the riddle but the answer is mine
Cause only the ones left over
Will ever get it right
We all know (know)
We know the future is another Friday knight
Jen ti, kteří zbývají
Bude to někdy v pořádku
Všichni víme (víme)
Známe hádanku, ale odpověď je moje
Protože jen ti, kteří zbývají
Bude to někdy v pořádku
Všichni víme (víme)
Víme, že budoucnost je další Friday knight
Yeah Jo
Soft quotation never sounds as real
Confrontation always makes you feel
Měkká citace nikdy nezní jak skutečná
Konfrontace Ti vždy dá pocit
Before the crash
We get you home
It's nothing serious
It's just the space between the sword and stone
Před srážkou
Tě dostaneme domů
Není to nic vážného
Je to jen prostor mezi mečem a kamenem
Only the ones left over
Will ever get it right
We all know (know)
We know the riddle but the answer is mine
Cause only the ones left over
Will ever get it right
We all know (know)
We know the future is another Friday knight
Jen ti, kteří zbývají
Bude to někdy v pořádku
Všichni víme (víme)
Známe hádanku, ale odpověď je moje
Protože jen ti, kteří zbývají
Bude to někdy v pořádku
Všichni víme (víme)
Víme, že budoucnost je další Friday knight

Text pridal ValdesV

Video přidal ValdesV

Preklad pridala adazelenkova

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.