Playlisty Pokec
Reklama

Anna - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Tell me again why you're running away
Do you need me?
Nobody's home and there's nowhere to stay
Do you believe me?
Maybe I can't be the man of your dreams
But I can save you
You were never really gone and it seems
That you can feel it too
Řekni mi znovu, proč utíkáš pryč
Potřebuješ mě?
Nikdo není doma a tady není kde zůstat
Věříš mi?
Možná, že nemůžu být mužem Tvých snů
Ale můžu Tě zachránit
Nikdy jsi nebyla opravdu pryč a vypadá to
Že to cítíš taky
We won't see the stars
If the sun is in our eyes
So don't look so surprised
Neuvidíme hvězdy
Když je Slunce v našich očích
Tak nekoukej tak překvapeně
Because it's just another reason why a fool like you
Would listen to a fool like me
I'll do what all the idiots around you do
And show you that you'll never be free
Protože to je jen další důvod proč hlupák jako ty
Chce poslouchat hlupáka jako já
Udělám to, co Ti všichni idioti kolem Tebe dělají
A ukážu Ti, že nebudeš nikdy volná
You're not supposed to feel this right
One is always better if you can't have two
Now that I am nothing , well I can't have you
You left me once, don't you leave me twice
Cause no one is alone
No one is alone
No one's really alone
Necítila jsi to správně
Jeden je vždy lepší, když nemůžeš mít dvě
Teď jsem nic, nemůžu mít Tebe
Nechala jsi mě jednou, nenechávej mě podruhý
Protože nikdo není sám
Nikdo není sám
Nikdo opravdu není sám
Tell me again how I'm on your mind
You're always on mine
And tell me it's really just a matter of time
And I'll believe a lie
I can't see the sun
Because the stars are in my eyes
So don't look so surprised
Řekni mi znovu, jak jsem v Tvé mysli
Ty jsi navždy v té mé
A řekněte mi, že je to opravdu jen otázka času
A budu věřit lži
Nemůžu spatřit slunce
Protože hvězdy jsou v mých očích
Tak nekoukej tak překvapeně
Because it's just another reason why a fool like you
Would listen to a fool like me
I'll do what all the idiots around you do
And show you that you'll never be free
Protože to je jen další důvod proč hlupák jako Ty
Chce poslouchat hlupáka jako já
Udělám to, co Ti všichni idioti kolem Tebe dělají
A ukážu Ti, že nebudeš nikdy volná
You're not supposed to feel this right
One is always better if you can't have two
Now that I am nothing, well I can't have you
You left me once, don't you leave me twice
Cause no one is alone
No one is ALONE!
ALONE!
Necítila jsi to správně
Jeden je vždy lepší, když nemůžeš mít dvě
Teď jsem nic, nemůžu mít Tebe
Nechala jsi mě jednou, nenechávej mě podruhý
Protože nikdo není sám
Nikdo není SÁM!
SÁM!
Oh what am I gonna do
You feel so right
Nothing is forever if it can't be true
Now that I am nothing, I have to have you
You loved me once, you better love me twice
Ach, co budu dělat
Cítíš se tak dobře
Nic není navždy, když to nemůže být pravda
Teď, když jsem nic, musím mít Tebe
Ty jsi mě milovala jednou, lepší by bylo mě milovat dvakrát
Protože nikdo není sám
Nikdo není sám
Cause no one is alone
No one is alone
Řekni mi znovu, proč utíkáš pryč
Potřebuješ mě?
Nikdo není doma a tady není kde zůstat
Tell me again why you're running away
Do you need me?
Nobody's home and there's nowhere to stay

Text pridal Peckaa

Text opravila Alik

Video přidal Frantislav

Preklad pridal Peckaa

Preklad opravila Alik

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Audio Secrecy

Stone Sour texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.