Playlisty Pokec
Reklama

Fields of Gold - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

You'll remember me when the west wind moves
Upon the fields of barley
You'll forget the sun in his jealous sky
As we walk in fields of gold
Budeš si mě pamatovat když zafouká západní vítr
Na polích ječmene
Zapomeneš na slunce na jeho žárlivém nebi
Když se projdeme v polích zlata
So she took her love
for to gaze awhile
Upon the fields of barley
In his arms she fell as her hair came down
Among the fields of gold
A tak si vzala svoji lásku
S chvilkovým pohledem
Na pole ječmene
Vstoupila v jeho náručí a její vlasy padaly dolů
Mezi pole zlata (klasy ječmene)
Will you stay with me, will you be my love
Among the fields of barley?
We'll forget the sun in his jealous sky
As we lie in fields of gold
Zůstaneš se mnou, budeš mou láskou
Mezi poli ječmene?
Zapomeňme na slunce na jeho žárlivém nebi
Když ležíme v polích zlata (v ječmeni)
See the west wind move like a lover so
Upon the fields of barley
Feel her body rise when you kiss her mouth
Among the fields of gold
Vidíš, ten vějící západní vítr, je jako milenec
Na polích ječmene
Cítíš její vzepjaté tělo když líbáš její rty
Mezi poli zlata
I never made promises lightly
And there have been some that I've broken
But I swear in the days still left
We'll walk in fields of gold
We'll walk in fields of gold
Nikdy jsem nesliboval nic na lehkou váhu
A tam byly některé (sliby), které jsem nedodržel
Ale přísahám, že ve dnech co ještě zůstávají
Budeme se procházet v polích zlata
Budeme se procházet v polích zlata
Many years have passed since those summer days
Among the fields of barley
See the children run as the sun goes down
Among the fields of gold
Uběhlo mnoho let od těch letních dnů
Mezi poli ječmene
Podívej na děti, běží jako když slunce zapadá
V polích zlata
You'll remember me when the west wind moves
Upon the fields of barley
You can tell the sun in his jealous sky
When we walked in fields of gold
When we walked in fields of gold
When we walked in fields of gold
Budeš si mě pamatovat když zafouká západní vítr
Na polích ječmene
Můžeš říct slunci na jeho žárlivém nebi
Když jsme se procházeli v polích zlata
Když jsme se procházeli v polích zlata
Když jsme se procházeli v polích zlata

Text pridala kacenka

Text opravil Vaklaf1726

Video přidal obladi

Preklad pridala de1ni2sa3

Preklad opravil Vaklaf1726

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.