Playlisty Pokec
Reklama

Ukaž píseň na Facebook

I won't just survive
Oh, you will see me thrive
Can't write my story
I'm beyond the archetype
Nebudu jenom přežívat
Oh, uvidíš mě skvétat
Nemůžeš napsat můj příběh
Přesahuji všechny archetypy
I won't just conform
No matter how you shake my core
'Cause my roots — they run deep, oh
Nebudu se jen tak přizpůsobovat
Nezáleží na tom, jak zatřeseš mým vnitrem
Protože mé kořeny, ty jsou hluboko v zemi, oh
Oh, ye of so little faith
Don't doubt it, don't doubt it
Victory is in my veins
I know it, I know it
And I will not negotiate
I'll fight it, I'll fight it
I will transform
Oh, ty máš tak málo víry
Nezpochybňuj to, nezpochybňuj to
Vítězství je v mých žílách
Vím to, vím to
A nebudu o tom jednat
Budu bojovat, budu bojovat
Promněním se
When, when the fire's at my feet again
And the vultures all start circling
They're whispering, "You're out of time,"
But still I rise
Když, když je oheň u mých nohou
A supy začnou kroužit
Šeptajíc: "Tvůj čas vypršel"
Ale já i tak povstanu
This is no mistake, no accident
When you think the final nail is in
Think again
Don't be surprised
I will still rise
Tohle není omyl, tohle není nehoda
Když si myslíš, že je to poslední kapka
Mysli znovu
Nebuď překvapen
Já i tak povstanu
I must stay conscious
Through the madness and chaos
So I call on my angels
They say
Musím zůstat při vědomí
Přes šílenství a chaos
Proto volám na svoje anděly
Oni říkají
Oh, ye of so little faith
Don't doubt it, don't doubt it
Victory is in your veins
You know it, you know it
And you will not negotiate
Just fight it, just fight it
And be transformed
Oh, ty máš tak málo víry
Nezpochybňuj to, nezpochybňuj to
Vítězství je v tvých žílách
Víš to, víš to
A nebudeš o tom jednat
Bojuj s tím, bojuj s tím
A buď proměnen
'Cause when, when the fire's at my feet again
And the vultures all start circling
They're whispering, "You're out of time,"
But still I rise
Protože když, když je oheň u mých nohou
A supy začnou kroužit
Šeptajíc: "Tvůj čas vypršel"
Ale já i tak povstanu
This is no mistake, no accident
When you think the final nail is in
Think again
Don't be surprised
I will still rise
Tohle není omyl, tohle není nehoda
Když si myslíš, že je to poslední kapka
Mysli znovu
Nebuť překvapen
Já i tak povstanu
Don't doubt it, don't doubt it
Oh, oh, oh, oh
You know it, you know it
Still rise
Just fight it, just fight it
Don't be surprised
I will still rise
Nezpochybňuj to, nezpochybňuj to
oh, oh, oh, oh
Víš to, víš to
I tak povstanu
Bojuj s tím, bojuj s tím
Nebuď překvapen
Já i tak povstanu

Text pridala minusha97

Text opravila minusha97

Video přidala minusha97

Preklad pridala minusha97

Preklad opravila RoxyFoxCZ

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.