Playlisty Pokec
Reklama

Work Bitch - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
You wanna, you wannaTy chceš, ty chceš
You want a hot body?
You want a Bugatti?
You want a Maserati?
You better work bitch
Chceš sexy postavu?
Chceš Bugatti?
Chceš Maserati?
Raději pracuj mrcho
You want a Lamborghini?
Sippin martinis?
Look hot in a bikini?
You better work bitch
Chceš Lamborghini?
Popíjet martini?
Vypadat sexy v bikinách?
Raději pracuj mrcho
You wanna live fancy?
Live in a big mansion?
Party in France?
You better work bitch
You better work bitch
You better work bitch
You better work bitch
Chceš žít luxusně?
Bydlet ve velkém domě?
Party ve Francii?
Raději pracuj mrcho
Raději pracuj mrcho
Raději pracuj mrcho
Raději pracuj mrcho
Now get to work bitch! (Awww oooh)
Now get to work bitch! (Awww ooh)
Teď běž pracovat mrcho! (Awww oooh)
Teď běž pracovat mrcho! (Awww ooh)
Bring it on, ring the alarm
Don't stop now, just be the champion
Work it hard, like it's your profession
Watch out now, cause here it comes
Pojď na to, zazvoň na alarm
Teď nepřestávej, prostě buď šampión
Pracuj tvrdě, jako kdyby to byla tvoje profese
Teď dávej pozor, protože teď to přichází
Here comes the smasher
here comes the master
Here comes the big beat
Big beat, disaster
No time to quit now, just time to get it now
Pick up what I'm putting down
Pick up what I'm putting down
Přichází bouchač
Přichází pán
Přichází velký beat
Velký beat, katastrofa
Není čas na to jít pryč, jen čas na to aby si to dostal
Zvedni to co pokládám
Zvedni to co pokládám
You want a hot body?
You want a Bugatti?
You want a Maserati?
You better work bitch
Chceš sexy postavu?
Chceš Bugatti?
Chceš Maserati?
Raději pracuj mrcho
You want a Lamborghini?
Sippin martinis?
Look hot in a bikini?
You better work bitch
Chceš Lamborghini?
Popíjet martini?
Vypadat sexy v bikinách?
Raději pracuj mrcho
You wanna live fancy?
Live in a big mansion?
Party in France?
You better work bitch
You better work bitch
You better work bitch
You better work bitch
Chceš žít luxusně?
Bydlet ve velkém domě?
Party ve Francii?
Raději pracuj mrcho
Raději pracuj mrcho
Raději pracuj mrcho
Raději pracuj mrcho
Now get to work bitch! (Awww oooh)
Now get to work bitch! (Awww oooh)
Teď běž pracovat mrcho! (Awww oooh)
Teď běž pracovat mrcho! (Awww oooh)
Break it off, break it down
See me comin' and you can hear my sound
Tell somebody in your town
Spread the word, spread the word !
Vypněte to, rozeberte to
Vidíš mě přicházet a můžeš slyšet můj hlas
Řekni někomu ve svém městě
Šiřte to slovo, šiřte to slovo!
Go call the police, go call the governor
I bring the trouble, don't mean to trouble ya'
I make the bubbler, call me the bubbler
I am the bad bitch, the bitch that you'll never know
Běž zavolat policii, běž zavolat guvernéra
Já přináším potíže, neznamená to potíže pro tebe
Já dělám bubliny, nazývej mě bublifukem
Já jsem ta špatná mrcha, ta mrcha kterou nikdy neznáš
Hold your head high, fingers to the sky
They gonna try to try ya', but they can't deny ya'
Keep it floating higher, and higher
Keep it floating higher, and higher
Drž svojí hlavu vysoko, prsty u nebes
Budou se tě pokoušet zkoušet, ale nemůžou tě odmítnout
Udrž je pohybovat se výš, a výš
Udrž je pohybovat se výš, a výš
So hold your head high, fingers to the sky
Now they don't believe ya', but they gonna need ya'
Keep it moving higher and higher
Keep it moving higher and higher and higher
Drž svojí hlavu vysoko, prsty u nebes
Budou se tě pokoušet zkoušet, ale nemůžou tě odmítnout
Udrž je pohybovat se výš a výš
Udrž je pohybovat se výš, výš a výš
Work, work, work, work
Work, work, work, work
Work, work, work, work
Work, work, work, work
Pracuj, pracuj, pracuj, pracuj
Pracuj, pracuj, pracuj, pracuj
Pracuj, pracuj, pracuj, pracuj
Pracuj, pracuj, pracuj, pracuj
Work it out, work it out, work it out, work it out
Work it out, work it out, work it out, work it out
Work it out, work it out, work it out, work it out
Work it out, work it out
Vyřeš to, vyřeš to, vyřeš to, vyřeš to
Vyřeš to, vyřeš to, vyřeš to, vyřeš to
Vyřeš to, vyřeš to, vyřeš to, vyřeš to
Vyřeš to, vyřeš to
You better work bitch
You better work bitch
Raději pracuj mrcho
Raději pracuj mrcho

Text pridala Lespir

Text opravila HannyPfanny

Videa přidali Dominik97, FifinFenty

Preklad pridala anettli

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.