Playlisty Pokec
Reklama

Piece Of Me - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
I'm Miss American Dream since I was 17
Don't matter if I step on the scene
Or sneak away to the Philippines
They still gonna put pictures of my derrière in the magazine
You want a piece of me?
You want a piece of me…
Od svých 17 jsem Miss Americký sen
Nezáleží, jestli jsem na scéně
Nebo se plížím do Filipín
Pořád budou mít v časopise obrázek mého zadku
Chceš kousek ze mě?
Chceš kousek ze mě..
I'm Miss bad media karma
Another day, another drama
Guess I can't see the harm
In working and being a mama
And with a kid on my arm
I'm still an exceptional earner
You want a piece of me
Jsem slečna špatná mediální karma
Další den, další drama
Hádám, že nemůžu vidět to ubližování
Když pracuju a jsem máma
A s dítětem v náruči
Jsem stále mimořádná osoba, která vydělává
Chceš kousek ze mě
I'm Mrs. Lifestyles of the rich and famous
(You want a piece of me)
I'm Mrs. Oh my God that Britney's Shameless
(You want a piece of me)
I'm Mrs. Extra! Extra! this just in
(You want a piece of me)
I'm Mrs. she's too big now she's too thin
(You want a piece of me)
Jsem slečna Životní styl bohatých a slavných
(Chceš ze mě kousek)
Jsem slečna Oh můj bože, ta Britney je trapná
(Chceš ze mě kousek)
Jsem slečna Extra! Extra! Takhle je to
(Chceš ze mě kousek)
Jsem slečna Je příliš tlustá a teď příliš chudá
(Chceš kousek ze mě)
I'm Mrs. 'You want a piece of me?'
Tryin' and pissin' me off
Well get in line with the paparazzi
Who's flippin' me off
Hopin' I'll resort to some havoc
End up settlin' in court
Now are you sure you want a piece of me?
(You wan' a piece of me...)
Jsem slečně Chceš ze mě kousek?
Zkus to a naser mě!
Když mám za zádama paparazzi
Kteří mě neustále otravují
Doufají, že udělám nějakou ostudu
A že skončím u soudu
Pořád jsi si jistý, že chceš ze mě kousek?
(Chceš kousek ze mě)
I'm Mrs. 'Most likely to get on the TV
for strippin' on the streets'
When getting the groceries, now for real..
Are you kidding me?
No wonder there's panic in the industry
I mean, please, do you want a piece of me?
Jsem slečna 'Nejpravděpodobnější, že se dostane do TV kvůli svlékání na ulici'
Když se dostane do prodejny potravin, teď doopravdy..
Děláte si ze mě srandu?
Nedivte se, že v průmyslu panikaří
Myslím tím, opravdu ze mě chcete kousek?
I'm Mrs. Lifestyles of the rich and famous
(You want a piece of me)
I'm Mrs. Oh my God that Britney's Shameless
(You want a piece of me)
I'm Mrs. Extra! Extra! this just in
(You want a piece of me)
I'm Mrs. she's too big now she's too thin
(You want a piece of me)
Jsem slečna Životní styl bohatých a slavných
(Chceš ze mě kousek)
Jsem slečna Oh můj bože, ta Britney je trapná
(Chceš ze mě kousek)
Jsem slečna Extra! Extra! Takhle je to
(Chceš ze mě kousek)
Jsem slečna Je příliš tlustá a teď příliš chudá
(Chceš kousek ze mě)
I'm Miss American Dream since I was 17
Don't matter if I step on the scene
Or sneak away to the Philippines
They still gonna put pictures of my derrière in the magazine
You want a piece of me?
You want a piece piece of me…
You want a piece of me?
Od svých 17 jsem Miss Americký sen
Nezáleží, jestli jsem na scéně
Nebo se plížím do Filipín
Pořád budou mít v časopise obrázek mého zadku
Chceš kousek ze mě?
Chceš kousek kousek ze mě..
Chceš kousek ze mě?
I'm Mrs. Lifestyles of the rich and famous
(You want a piece of me)
I'm Mrs. Oh my God that Britney's Shameless
(You want a piece of me)
I'm Mrs. Extra! Extra! this just in
(You want a piece of me)
I'm Mrs. she's too big now she's too thin
(You want a piece of me piece of me)
Jsem slečna Životní styl bohatých a slavných
(Chceš ze mě kousek)
Jsem slečna Oh můj bože, ta Britney je trapná
(Chceš ze mě kousek)
Jsem slečna Extra! Extra! Takhle je to
(Chceš ze mě kousek)
Jsem slečna Je příliš tlustá a teď příliš chudá
(Chceš kousek ze mě)

Text pridala avril

Text opravila Lucy_03

Videa přidali TerkaTess, Lespir

Preklad pridala avril

Preklad opravila ZuzkaK1994

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.