Pokec Playlisty
Reklama

Brandy (You're a Fine Girl) by Looking Glass - text, preklad

playlist Playlist
(dooda-dit-dooda), (dit-dooda-dit-dooda)(dooda-dit-dooda), (dit-dooda-dit-dooda)
There's a port on a western bay
And it serves a hundred ships a day
Lonely sailors pass the time away
And talk about their homes
Je jeden přístav v západní zátoce
A kotví v něm sto lodí denně
Osamělí námořníci přečkávají čas
A mluví o svých domovech
And there's a girl in this harbor town
And she works layin' whiskey down
They say "Brandy, fetch another round"
She serves them whiskey and wine
A v tomhle přístavu žije jedna dívka
A její prací je nalévat whiskey
Oni říkaj "Brandy, dones další rundu"
Ona jim servíruje whiskey a víno
The sailors say "Brandy, you're a fine girl" (you're a fine girl)
"What a good wife you would be" (such a fine girl)
"Yeah your eyes could steal a sailor from the sea"
(dooda-dit-dooda), (dit-dooda-dit-dooda-dit)
Námořníci říkají "Brandy, ty jsi fajn děvče" (jseš fajn holka)
"Jak dobrou ženou by jsi byla" (taková fajn holka)
"Yeah tvoje oči by mohly moři námořníka ukradnout
(dooda-dit-dooda), (dit-dooda-dit-dooda-dit)
Brandy wears a braided chain
Made of finest silver from the North of Spain
A locket that bears the name
Of a man that Brandy loved
Brandy nosí lemovaný řetízek
Z nejlepšího stříbra ze severního Španělska
V kterém je zamčené jméno muže
Který Brandy miloval
He came on a summer's day
Bringin' gifts from far away
But he made it clear he couldn't stay
No harbor was his home
Přišel letní den
Nesoucí dary z velké dálky
Ale vysvětlil, že nemůže zůstat
Žádný přístav není jeho domov
The sailor said
"Brandy, you're a fine girl" (you're a fine girl)
Námořník řekl
"Brandy, ty jsi fajn děvče" (jseš fajn holka)
"What a good wife you would be" (such a fine girl)
"But my life, my love, and my lady is the sea"
(dooda-dit-dooda), (dit-dooda-dit-dooda-dit)
"Jak dobrou ženou by jsi byla" (taková fajn holka)
"Ale můj život, moje láska, a má lejdy jsou moře"
(dooda-dit-dooda), (dit-dooda-dit-dooda-dit)
Yeah, Brandy used to watch his eyes
When he told his sailor's story
She could feel the ocean fall and rise
She saw its ragin' glory
But he had always told the truth, lord, he was an honest man
And Brandy does her best to understand
(dooda-dit-dooda), (dit-dooda-dit-dooda-dit)
Yeah, Brandy sledovala jeho oči
Když ji vyprávěl jeho příběh
Ona mohla cítit oceán padat a stoupat
Viděla jeho prudkou slávu
Ale vždy ji řikal pravdu, pán, byl čestný muž
A Brandy se snažila to pochopit
(dooda-dit-dooda), (dit-dooda-dit-dooda-dit)
At night when the bars close down
Brandy walks through a silent town
And loves a man who's not around
She still can hear him say
V noci, když zavře bar
Brandy chodí tichým městem
A milovaný muž, který s ní není
Stále ho slyší říkat
She hears him say " Brandy, you're a fine girl" (you're a fine girl)
"What a good wife you would be" (such a fine girl)
"But my life, my love, and my lady is the sea"
(dooda-dit-dooda), (dit-dooda-dit-dooda-dit)
Slyší ho říkat "Brandy, ty jsi fajn děvče" (jseš fajn holka)
"Jak dobrou ženou by jsi byla" (taková fajn holka)
"Ale můj život, moje láska, a má lejdy jsou moře"
(dooda-dit-dooda), (dit-dooda-dit-dooda-dit)
"Brandy, you're a fine girl" (you're a fine girl)
"What a good wife you would be" (such a fine girl)
"But my life, my love, and my lady is the sea"
"Brandy, ty jsi fajn děvče" (jseš fajn holka)
"Jak dobrou ženou by jsi byla" (taková fajn holka)
"Ale můj život, moje láska, a má lejdy jsou moře"

Text pridala tuttina

Text opravil DevilDan

Videa přidal DevilDan

Preklad pridal AndreStrnad

Preklad opravil AndreStrnad

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.