Playlisty Pokec
Reklama

Eminem- Lose Yourself - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Look, if you had one shot or one opportunity
To seize everything you ever wanted in one moment
Would you capture it, or just let it slip? Yo
Podívej, kdyby si měl jeden pokus nebo jednu šanci
Dosáhnout všeho, čeho si kdy chtěl v jeden okamžik
Chytil by ses tý šance, nebo by sis jí nechal proklouznout? Yo
His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy
There's vomit on his sweater already, mom's spaghetti
He's nervous, but on the surface he looks calm and ready
To drop bombs, but he keeps on forgetting
What he wrote down, the whole crowd goes so loud
He opens his mouth, but the words won't come out
He's choking, how? Everybody's joking now
The clock's run out, time's up, over—blaow!
Snap back to reality, ope there goes gravity, ope
There goes Rabbit, he choked, he's so mad but he won't
Give up that easy, no, he won't have it, he knows
His whole back's to these ropes, it don't matter, he's dope
He knows that but he's broke, he's so stagnant, he knows
When he goes back to this mobile home, that's when it's
Back to the lab again yo, this old rap shit, he
Better go capture this moment and hope it don't pass him, and
Jeho dlaně se potí, kolena slabý, paže těžký
Na jeho svetru je už nablito, mámi špagety
Je nervózní, ale navenek vypadá klidnej a připravenej
Sázet bomby, ale jen zapomíná
Co si zapsal, celej dav začíná hučet
Otevírá pusu, ale slova ven nevycházej
Dusí se, jak to? Všichni si z něj teď dělaj srandu
Hodiny běží, čas vypršel, konec – blaow!
Ve vteřině zpátky do reality, ope, tam funguje gravitace, ope
Tady ho máme Rabbita, dusil se, je to takovej blázen, ale on se
Nevzdá tak lehce, ne, to neudělá, on ví
Že tohle je všechno, co má, na tom nezáleží, dává nářez
On to ví, ale je zlomenej, tak moc stagnuje, on ví
Že když se vrací do toho přívěsu, kde bydlí, tak to je kdy je
Zpátky ve svý laboratoři, nad těma starýma rapama, on
Radši zkusí zachytit ten moment a doufá, že ho jenom nemine, a
You better lose yourself in the music
The moment, you own it, you better never let it go (Go!)
You only get one shot, do not miss your chance to blow
This opportunity comes once in a lifetime, yo
You better lose yourself in the music
The moment, you own it, you better never let it go (Go!)
You only get one shot, do not miss your chance to blow
This opportunity comes once in a lifetime, yo
You better…
Radši se ponoř do tý muziky
Ta chvíle, ta ti patří, radši jí nenech nikdy odejít (Odejít!)
Máš jenom jeden pokus, nepropásni svojí šanci zasadit úder
Tahle šance příde jenom jednou za život, yo
Radši se ponoř do tý muziky
Ta chvíle, ta ti patří, radši jí nenech nikdy odejít (Odejít!)
Máš jenom jeden pokus, nepropásni svojí šanci zasadit úder
Tahle šance příde jenom jednou za život, yo
Radši se...
His soul's escaping through this hole that is gaping
This world is mine for the taking, make me king
As we move toward a New World Order
A normal life is boring; but superstardom's
Close to post-mortem, it only grows harder
Homie grows hotter, he blows, it's all over
These hoes is all on him, coast-to-coast shows
He's known as the Globetrotter, lonely roads
God only knows, he's grown farther from home, he's no father
He goes home and barely knows his own daughter
But hold your nose, 'cause here goes the cold water
These hoes don't want him no mo', he's cold product
They moved on to the next schmoe who flows
He nose-dove and sold nada, and so the soap opera
Is told, it unfolds, I suppose it's old, partner
But the beat goes on: da-da-dom, da-dom, dah-dah, dah-dah
Jeho duše se dostává ven, skrz tu hubu, co neni zašitá
Tenhle svět je můj, abych si ho vzal, dělá mě králem
Když se posouváme kupředu proti Novýmu Světovýmu Řádu
Normální život je nudnej, ale bejt za superstar je
Blízko posmrtnýmu životu, všechno je jenom těžší
Kluk se teď stává žhavější, dává pecky, všechno to skončilo
Všechny kundy ho chtěj, ve všech krajích dává show
Já známej jako věčnej cestovatel, osamělý cesty
Jenom bůh ví, že je to dospívající otec z domova, ale žádnej otec to neni
Vrací se domů a sotva poznává svojí vlastní dceru
Ale držte si nosy, protože přichází ledová voda
Čubky už ho nechtěj, je vychladlej produkt
Jednoduše se přesunuly k dalšímu hňupovi, co má flow
Pustil se do toho po hlavě a neprodal nic, takže kýč
Říkají mu, že se to ještě podá, já myslim, že je to starej příběh, parťáku
Ale beat je de dál: da-da-dom, da-dom, dah-dah, dah-dah
You better lose yourself in the music
The moment, you own it, you better never let it go (Go!)
You only get one shot, do not miss your chance to blow
This opportunity comes once in a lifetime, yo
You better lose yourself in the music
The moment, you own it, you better never let it go (Go!)
You only get one shot, do not miss your chance to blow
This opportunity comes once in a lifetime, yo
You better…
Radši se ponoř do tý muziky
Ta chvíle, ta ti patří, radši jí nenech nikdy odejít (Odejít!)
Máš jenom jeden pokus, nepropásni svojí šanci zasadit úder
Tahle šance příde jenom jednou za život, yo
Radši se ponoř do tý muziky
Ta chvíle, ta ti patří, radši jí nenech nikdy odejít (Odejít!)
Máš jenom jeden pokus, nepropásni svojí šanci zasadit úder
Tahle šance příde jenom jednou za život, yo
Radši se...
No more games, I'ma change what you call rage
Tear this motherfuckin' roof off like two dogs caged
I was playin' in the beginning, the mood all changed
I've been chewed up and spit out and booed off stage
But I kept rhymin' and stepped right in the next cypher
Best believe somebody's payin' the Pied Piper
All the pain inside amplified by the
Fact that I can't get by with my nine-to-
Five and I can't provide the right type of life for my family
'Cause man, these goddamn food stamps don't buy diapers
And there's no movie, there's no Mekhi Phifer, this is my life
And these times are so hard, and it's gettin' even harder
Tryna feed and water my seed, plus teeter-totter
Caught up between bein' a father and a prima donna
Baby mama drama, screamin' on her, too much for me to wanna
Stay in one spot, another day of monotony's
Gotten me to the point I'm like a snail, I've got
To formulate a plot or end up in jail or shot
Success is my only motherfuckin' option—failure's not
Mom, I love you, but this trailer's got
To go; I cannot grow old in Salem's Lot
So here I go, it's my shot: feet, fail me not
This may be the only opportunity that I got
Konec her, já změnim to, čemu ty říkáš běs
Urvu tuhle zasranou střechu jako při zápasu dvou psů v kleci
Ze začátku jsem si jen hrál, to se celý změnilo
Byl sem sežvejkanej, odplyvanej a vybučenej ze stage
Ale nepřestal sem rýmovat a vkročil hned do další fáze
Radši věř tomu, že někdo za Pied Pipera (Krysaře) opravdu platí
Všechna vnitřní bolest sílí
Faktem, že nevystačim jenom s prací od devíti k
Pěti a nemůžu dopřát svej rodině náležitej druh života
Protože kámo, ty zatracený cenovky jídla nezaplatí plíny
A žádnej film, tohle neni Mekhi Phifer, tohle je můj život
A tyhle časy sou tak tvrdý, a začíná to bejt dokonce ještě horší
Snažím se uživit a napojit, co sem zplodil, plus děcký houpačky
Chycenej mezi tim, bejt za tátu a prima donnu
Bejby máma drama, na ní křičí, to je na mě moc
Abych chtěl zůstat na jednom místě, další monotóní den
Mě dostává do stavu, že sem jako šnek, můžu
Naplánovat podfuk nebo skončit ve vězení nebo se chytit svojí šance
Úspěch je moje jediná možnost – selhání ne
Mami, miluju tě, ale jednou tenhle přívěs musím
Nechat být; Nemůžu zestárnou v Salem's Lot
Takže tady sem, tohle je moje šance: Nohy, nezraďte mě
Tohle bude možná jediná šance, kterou sem kdy měl
You better lose yourself in the music
The moment, you own it, you better never let it go (Go!)
You only get one shot, do not miss your chance to blow
This opportunity comes once in a lifetime, yo
You better lose yourself in the music
The moment, you own it, you better never let it go (Go!)
You only get one shot, do not miss your chance to blow
This opportunity comes once in a lifetime, yo
You better…
Radši se ponoř do tý muziky
Ta chvíle, ta ti patří, radši jí nenech nikdy odejít (Odejít!)
Máš jenom jeden pokus, nepropásni svojí šanci zasadit úder
Tahle šance příde jenom jednou za život, yo
Radši se ponoř do tý muziky
Ta chvíle, ta ti patří, radši jí nenech nikdy odejít (Odejít!)
Máš jenom jeden pokus, nepropásni svojí šanci zasadit úder
Tahle šance příde jenom jednou za život, yo
Radši se...
You can do anything you set your mind to, man Můžeš bejt čimkoli, co si zamaneš, kámo

Text pridala JayBee_66

Text opravil AndreStrnad

Video přidala ___8Nicola_

Preklad pridal AndreStrnad

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.