Playlisty Akcie
Reklama

Ukáž pieseň na Facebook

They pass me by, all of those great romances
It’s as if you’re robbing me of my rightful chances
My picture clear, everything seemed so easy
And so I dealt you the blow, one of us had to go
Now it’s different, I want you to know
Míjejí mne, všechny ty velké romance
Je to jako bys mě oloupil o všechny správné příležitosti
Začínám v tom mít jasno, všechno se zdálo tak lehké
Takže jsem tě předala větru, jeden z nás musel jít
Teď je to jiné, chtěla bych, abys věděl
One of us is crying, one of us is lying
In her lonely bed
Staring at the ceiling
Wishing she was somewhere else instead
Jeden z nás pláče, jeden z nás leží
Ve své prázdné posteli
Zírá do stropu
Přeje si, aby byla radši někde jinde
One of us is lonely, one of us is only
Waiting for a call
Sorry for himself, feeling stupid, feeling small
Wishing he had never left at all
Jeden z nás je osamělý, jeden z nás jenom
Čeká na zavolání
Lituje se, cítí se hloupý a malý
Přeje si, aby nikdy neodešel
I saw myself as a concealed attraction
I felt you kept me away from the heat and the action
Just like a child, stubborn and misconceiving
That’s how I started the show, one of us had to go
Připadala jsem si jako skrytá zajímavost
Připadá mi, že jsi mě držel daleko od vzrušení a akce
Úplně jako dítě, tvrdohlavé a nechápavé
Přesně tak jsem začala svou show, jeden z nás musel jít
Now I’ve changed and I want you to know Teď jsem se změnila a chtěla bych, abys věděl
One of us is crying, one of us is lying
In her lonely bed
Staring at the ceiling
Wishing she was somewhere else instead
Jeden z nás pláče, jeden z nás leží
Ve své prázdné posteli
Zírá do stropu
Přeje si, aby byla radši někde jinde
One of us is lonely, one of us is only
Waiting for a call
Sorry for herself, feeling stupid, feeling small
Wishing she had never left at all
Jeden z nás je osamělý, jeden z nás jenom
Čeká na zavolání
Lituje se, cítí se hloupá a malá
Přeje si, aby nikdy neodešla
Never left at all
Staring at the ceiling
Wishing she was somewhere else instead
Nikdy neodešla
Zírá do stropu
Přeje si být radši někde jinde

Text pridala StarKid96

Video přidala StarKid96

Preklad pridala StarKid96

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.