Playlisty Pokec
Reklama

More than just a spare (Outtake) - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

Anna:
Spare...? Am I really just the spare?
I’m not part of the town, not born to be queen
Just somebody hopelessly inbetween
She’s the scholar, athlete, poet
I’m the screw up, don’t I know it
But then who could ever compare?
Of course they’re gonna think I’m just the spare
Well I won’t care
Anna: Přebytečná...? Opravdu jsem jen navíc?
Nejsem součástí města, nezrozená vládnout
Jen někdo beznadějně mezi tím
Tamta je školačka, atletka, básnířka
Já jsem nepovedená, nevím to snad?
Ale pak tedy, kdo by to mohl porovnávat?
Jistěže si budou myslet, že jsem jen přebytečná
No, mně na tom nezáleží
So I’m the extra button on a coat
In case another one comes loose
But if I have to be a button
Why can't I be a button that’s of use? (oops!)
I may lack style and I may lack grace
And once in a while I might fall on my face
But this little button deserves a place in the sky
This button wants to fly
Takže jsem jako knoflík navíc u kabátu
pro případ, že se jeden zratí.
Ale když musím být knoflík,
proč ne jeden, který je k užitku? (jejda!)
Asi nemám styl a možná mi půvab chybí
A čas od času možná spadnu na obličej
Ale tenhle malý knoflíček si zaslouží místo na obloze
Tenhle knoflík chce létat
Wait, buttons can’t fly, it doesn’t make any sense! Počkat, knoflíky nelétají, to přece vůbec nedává smysl!
So I’m a rusty horseshoe hanging up
Over somebody’s old barn door
And I’ll be hanging there forever
Just wishing the horse had one leg more
And maybe I can’t be the perfect one
And maybe I err on the side of fun
But horseshoes need a chance to run somewhere
This horseshoe is more than just a spare
Takže jsem rezavá zavěšená podkova
Nad dveřmi něčí staré stáje
A budu tam viset navždy
Přejíc si, aby kůň měl o nohu víc
A možná nemůžu být ta perfektní
A možná chybuji na straně zábavy
Ale podkovy potřebují šanci někam běžet
Tahle podkova je víc než jen přebytečná
Someday I’ll find my thing
A thing that’s on my own
That thing that makes me part of something
Not just all alone
If only all this feeling I have in my heart
Could mean something to someone,
How I’d love to play that part
Jednoho dne najdu svou věc
Záležitost, která bude jen má
Ta věc mne učiní součástí něčeho
Ne tak osamělou
Kdyby jen tento pocit v mém srdci
Mohl pro někoho něco znamenat,
jak ráda bych jen tuto roli sehrála
So I’m just the second born sister
Who most of the town ignores
Like a button, like a horseshoe
Like a girl who’s bad at metaphors
Takže jsem jen druhorozená sestra
Kterou většina města ignoruje
Jako knoflík, jako podkova
Jako holka, které jdou špatně metafory
Maybe I don’t have a magic touch
And maybe I don’t have a talent as such
Just this heart with much too much to share
So I’ll never be the heir,
but I’m more than just a spare
Možná nemám dotek kouzel
A možná nemám ani takový talent
Jen tohle srdce, které chce tolik rozdávat
Takže nikdy nebudu dědic,
ale jsem tu víc než jen navíc

Text pridala konik098

Text opravila konik098

Video přidala konik098

Preklad pridala konik098

Preklad opravila konik098

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.