Playlisty Pokec
Reklama

Making Today a Perfect Day - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

You've never had a real birthday before
Except, of course, the ones just spent outside my locked door
So I'm here way too late to help you celebrate
And be your birthday date if I may...Achoo!
[Anna:]
Elsa, I'm thinking you might have a cold
[Elsa:]
I don't get colds. Besides...
A cold never bothered me anyway
Nikdy předtím jsi neměla opravdové narozeniny
Kromě těch, které jsi strávila sezením před mými zavřenými dveřmi
Tak jsem tady trochu pozdě, abych Ti pomohla slavit
A byla Tvá narozeninová parťačka, pokud mohu... Achoo!
[Anna:]
Elso, myslím, že jsi možná nachlazená
[Elsa:]
Já nebývám nachlazená. Kromě toho...
Zima mi stejně nikdy nevadila
Just follow the string!
I've got big plans, I've got surprises for today
Nothing but nothing’s gonna get in our way
I've worked for weeks, planned everything within my power
I even got Kristoff and Sven to take a shower
If someone wants to hold me back
I'd like to see them try
I'm on the birthday plan attack
I'm giving you the sun, the moon, and the sky
Prostě sleduj ten provázek!
Mám velkolepé plány, Mám překvapení pro dnešní den
Nic, vůbec nic nám nebude stát v cestě
Pracovala jsem týdny, všechno jsem plánovala za pomoci mých schopností
Dokonce jsem přemluvila Kristoffa a Svena, aby si dali sprchu
Jestli mě chce někdo držet zpátky
Ráda bych viděla, jak se o to pokusí
Jdu se pustit do toho narozeninového plánu
Dávám Ti Slunce, Měsíc a oblohu
I'm making today a perfect day for you
I'm making today a blast if it's the last thing I do
For everything you are to me and all you've been through
I'm making today a perfect day for you
Achoo! Achoo!
[Anna:]
They come in threes!
[Elsa:]
I'm fine...achoo!
Skládám pro Tebe dokonalý dnešek
Dnešním dnem vybuchnu, i kdyby to bylo to poslední, co udělám
Kvůli všemu, co pro mě znamenáš a čím sis prošla
Skládám pro Tebe dokonalý dnešek
Achoo! Achoo!
[Anna:]
Objevují se po třech!
[Elsa:]
Jsem v pohodě...achoo!
Surprise, surprise this one especially...achoo!
[Anna:]
Wow! You've got me reeling, but I'm still concerned for you
I think it's time that you go home and get some rest
[Elsa:]
We are not stopping cause the next one is the best...ah...achoo!
[Anna:]
Elsa, you gotta go lie down
[Elsa:]
No way, we have to paint the town
[Anna:]
But you need medical attention
[Oaken:]
Are you sick?
How 'bout a cold remedy
Of my own invention
[Elsa:]
No thanks
[Anna:]
We'll take it
Překvápko, překvápko, tohle je obzvláště...achoo!
[Anna:]
Páni! Ty mě ale namotáváš, ale pořád jsem Tebou znepokojená
Myslím, že je čas jít domů a odpočinout si
[Elsa:]
Nezastavujeme, protože ten příští je nejlepší...ah...achoo!
[Anna:]
Elso, měla by sis jít lehnout
[Elsa:]
V žádném případě, musíme namalovat to město
[Anna:]
Ale Ty potřebuješ být pod lékařským dohledem
[Oaken:]
Jste nemocní?
Co takhle lék na nachlazení
Z vlastní výroby
[Elsa:]
Ne díky
[Anna:]
Vezmeme si to
[Choir:]
We're making today a perfect day for you
[Elsa:]
Making today a special day
[Choir:]
We're singing a birthday song to make your wishes come true
[Elsa:]
Wishes come true
[Choir:]
We love Princess Anna
[Elsa:]
And I love you too
[Choir:]
So we're making today a perfect day
(A fabulous day in every way)
Yes we are making today a perfect day
[Sbor:]
Skládáme pro Tebe dokonalý dnešek
[Elsa:]
Vytváříme výjimečný den
[Sbor:]
Zpíváme narozeninový song, aby se Tvé sny staly skutečností
[Elsa:]
Aby se staly skutečností
[Sbor:]
Máme rádi princeznu Annu
[Elsa:]
A já Tě mám taky ráda
[Sbor:]
Tak skládáme dokonalý dnešek
(Pohádkový den ve všech směrech)
Ano, vytváříme dokonalý dnešek
[Elsa:]
Come on! Now we climb!
[Anna:]
Elsa that's too much. You need to rest!
[Elsa:]
No...we need to get to our birthday chills...I mean thrills!
Making dreams
Making plans
Go go go go!
Follow the string to the end, You are my very best friend
[Anna:]
Elsa?!
[Elsa:]
What? I'm fine
We're gonna climb
We're gonna sing
Follow the string
To the thing
Happy happy happy
Merry merry merry
Hot...cold...hot...birthday!
[Anna:]
Woah! Elsa, look at you. You've got a fever. You're burning up!
All right, we can't go on like this
Let's put this day on hold
Come on, admit it to yourself
[Elsa:]
Okay...
I have a cold
I'm sorry Anna. I just wanted to give you one perfect birthday, but I ruined it. Again
[Anna:]
You didn't ruin anything. Let's just get you to bed
[Elsa:]
No tak! Teď budeme stoupat!
[Anna:]
Elso, to je příliš. Musíš si odpočinout!
[Elsa:]
Ne...musíme se dostat k naší zimnici...totiž myslím k našemu potěšení!
Snít
Plánovat
Běž běž běž běž!
Sleduj ten provázek až na konec, jsi můj nejlepší přítel
[Anna:]
Elso?!
[Elsa:]
Co je? Jsem v pohodě
Budeme stoupat
Budeme zpívat
Sleduj ten provázek
Vedoucí k tomu předmětu
Šťastné šťastné šťastné
Veselé veselé veselé
Horko... chlad... horko... narozeniny!
[Anna:]
Proboha! Elso, podívej na sebe. Máš horečku. Celá hoříš!
Dobrá, takhle to dál nepůjde
Tenhle den bude muset počkat
Do toho, koukej si to už přiznat
[Elsa:]
Okay...
Jsem nachlazená
Mrzí mě to Anno. Jen jsem Ti chtěla dopřát jeden perfekní den, ale zvorala jsem to. Zase
[Anna:]
Nic jsi nezvorala. Pojď si prostě lehnout
[Everyone:]
Surprise!
[Anna:]
Wow!
[Elsa:]
Wow...
[Choir:]
We're making today a perfect day for you
We're making today a smiley face all shiny and new
[Kristoff:]
There's a fine line between chaos
[Olaf:]
And a hullabaloo
[Choir:]
So we're making today a perfect day
Making today a perfect day
A! N! N! A!
Making today a perfect day for you
[Všichni:]
Překvápko!
[Anna:]
Wow!
[Elsa:]
Wow...
[Sbor:]
Skládáme pro Tebe dokonalý dnešek
Dnes máme tváře celé usměvavé, zářivé a čisté
[Kristoff:]
Je tenká ta hranice mezi chaosem
[Olaf:]
A šílenou radostí
[Sbor:]
Tak skládáme dokonalý dnešek
Skládáme dokonalý dnešek
A! N! N! A!
Vytváříme pro Tebe dokonalý dnešek
[Kristoff:]
Happy birthday
[Choir:]
Making today a happy day and no feeling blue
[Kristoff:]
I love you baby!
[Choir:]
For everything you are to us
And all that you do
[Kristoff:]
I do
[Choir:]
We're making today a perfect day
Making today a perfect day
We're making today a perfect day
[Elsa:]
Perfect day
[Anna:]
Okay, to bed with you.
[Elsa:]
No, wait! Wait! All that's left to do is for the queen to blow the birthday bugle horn!
[Anna:]
Oh, no no no no no no no...
[Elsa:]
ACHOO!
[Kristoff:]
Všechno nejlepší
[Sbor:]
Skládáme šťastný dnešek bez smutků
[Kristoff:]
Miluji Tě zlato!
[Sbor:]
Kvůli všemu, co pro nás znamenáš
A všemu co děláš
[Kristoff:]
Ano, kvůli tomu všemu
[Sbor:]
My skládáme dokonalý dnešek
Skládáme dokonalý dnešek
My skládáme dokonalý dnešek
[Elsa:]
Bezvadný den
[Anna:]
Okay, do postele s Tebou
[Elsa:]
Ne počkej! počkej! Je povinností královny zatroubit na narozeninový lesní roh!
[Anna:]
Oh, ne ne ne ne ne ne ne...
[Elsa:]
ACHOO!
[Anna:]
Best birthday present ever
[Elsa:]
Which one?
[Anna:]
You letting me take care of you
[Elsa:]
Achoo!
[Anna:]
Nejlepší narozeninový dárek ze všech
[Elsa:]
Který?
[Anna:]
Že se o Tebe mohu postarat
[Elsa:]
Achoo!

Text pridal miky77

Text opravil miky77

Video přidala Elsa315

Preklad pridal miky77

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Frozen Fever

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.