Playlisty Pokec
Reklama

Life's too short (Outtake) - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Anna: I came all this way today to give us a
fresh start
But now that you’re like wow it’s all like warm in my heart
Anna: Dnes jsem ušla celu tuhle cestu abych nám dala nový začátek
Ale teď jsi tak..wow..celé mě to hřeje u srdce
Elsa: I'm so glad you like it sis '
cause this is the real me
You have no idea how great it feels to be free
Elsa: Jsem ráda, že se ti to líbí
ségra, protože tohle je má pravá tvář
Nemáš ani ponětí jaké to je být volná
Anna: We've been falling out for way too long,
so let’s forget who’s right
Anna: Pohádaly jsme se už dost,
tak zapomeňme kdo má pravdu
Elsa: And forget who’s wrong Elsa: A kdo nemá
Both: Okay! Obě: Dobře!
Elsa: Why don’t you stay, there’s room for family in my court Elsa: Proč nezůstaneš, je tu pokoj pro rodinu u mého dvora
Both: Cause life’s too short Obě: Protože život je moc krátký na to..
Anna: To always feel shut out and unloved by the sister I long to know Anna: ...cítit se vždy vyřazená a nemilovaná sestrou, kterou tolik toužím znát
Both: Life’s too short Obě: Život je moc krátký na to...
Elsa: To never let you celebrate me, the true queen of the ice and snow Elsa: ...nikdy ti nedovolit oslavovat mě, skutečnou královnu ledu a sněhu
Anna: Wohohooo Anna: Wohohou
Both: I never understood, but now I do
Life’s too short to miss out on a sister like you
Obě: Nikdy jsem nerozuměla, ale teď chápu
Život je moc krátký na to, nechat si ujít sestru jako jsi ty
Anna: So you’ll come back, then. Anna: Takže se teda vrátíš?
Elsa: Back? Elsa: Vrátím?
Anna: To thaw the fjord,
It’s frozen over, no one can get in or out?
Anna: Abys rozmrazila fjord,
Je úplně zamrzlý, nikdo nemůže dovnitř ani ven...
Elsa: Oh. Elsa: Oh.
Anna: Sooo.... Anna: Takže...
Elsa: I don’t believe you! Elsa: Nevěřím ti!
Anna: What?! I just assumed that you would have to... Anna: Cože? Jen jsem předpokládala, že by sis musela...
Elsa: That I'll shove on the gloves,
that’s how your story ends?!
Elsa: Že si nasadím rukavice,
takhle končí tvůj příběh?!
Anna: It does ! It's just like it was, except for we’ll be best friends Anna: Ano! Tak jako předtím, až na to, že budeme nejlepší kamarádky
Elsa: So that’s in your plan to force me back in a cage Elsa: Takže tohle je tvůj plán, zahnat mě zpátky do klece?!
Anna: Whoa, whoa! Don’t get upset let’s get back on the same page Anna: Počkej, počkej! Nerozčiluj se, vraťme se zpět na stejnou stránku
Elsa: Gee, thanks for coming up to see the place
And showing off your mastery of tact and grace, okay!
Run down the hill and spill my secrets,
make a full report!
Bye-bye!
Elsa: Jé, díky že sis to sem přišla omrknout
A předvést svou ohleduplnost a přízeň, dobře!
Seběhni kopec a vyklop všem má tajemství,
podej kompletní hlášení!
Pá pá!
Anna: Wait! Anna: Počkej!
Elsa: Cause life’s too short Elsa: Protože život je moc krátký
Anna: There it is!
The door you’d love to slam in my face!
You did well there for a spell, but now you’re back in the same place
Kick me out if you want, but I’m the only one who is
Not one hundred percent convinced the prophecy’s you!
Anna: A tady to máme!
Ty dveře které bys mi ráda zabouchla před nosem!
Šlo to dobře pomocí kouzel, ale teď jsi zpátky na stejném místě
Vykopni mě jestli chceš, ale jsem jediná, která není stoprocentně přesvědčená, že proroctvím jsi TY!
Elsa: You can think whatever you want 'cause I don’t care
You’re a fool who married a stranger!
Elsa: Můžeš si myslet co chceš, protože mě je to jedno
Jsi blázen co si vzal cizího člověka!
Anna: That is so unfair Anna: To je tak nefér!
Both: I swear I’m through with taking your unshaking sisterly support!
HAH! Life’s too short!
Obě: Přísahám, že jsem skončila s tvou neochvějnou sesterskou oporou!
HAH! Život je moc krátký na to...
Anna: To let you treat the people down there just as coldly as you always treated me Anna: Nechat tě zacházet s lidmi tam dole tak chladně, jako jsi vždy zacházela se mnou
Elsa: La la lalala laaaaa Elsa: La la lalala laaaa
Both: Life’s too short!
Elsa: To listen to a reckless fool,
who only ever sees the things she wants to see
Obě: Život je moc krátký na to...
Elsa: Poslouchat bezohledného blázna,
který vždy vidí jen to, co vidět chce
Anna: You don’t know Anna: Ty nevíš
Elsa: You have no idea Elsa: Nemáš ani ponětí
Both: What I've been through
Both:Because of you
Life’s too short to waste another minute
Life’s too short to even have you in it
Life’s too short
Obě: Čím jsem si prošla
Obě: Kvůli tobě!
Život je moc krátký na to, promarnit další minutu
Život je moc krátký na to, vůbec tě v něm mít
Život je moc krátký
Anna: I've been so wrong about you Anna: Tolik jsem se v tobě mýlila
Elsa: You?! You've been so wrong about everything. Elsa: Ty?! Ty jsi se mýlila úplně ve všem.
Anna: Maybe you are the prophecy! Anna: Možná že jsi to proroctví!¨
Elsa: I am NOT the prophecy! Elsa: Já NEJSEM proroctví!

Text pridala konik098

Text opravila konik098

Videa přidali konik098, gohman

Preklad pridala konik098

Preklad opravila konik098

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.