Playlisty Pokec
Reklama

Show Yourself by Idina Menzel & Evan Rachel W.. - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Every inch of me is trembling
But not from the cold
Something is familiar
Like a dream I can reach but not quite hold
I can sense you there
Like a friend I've always known
I'm arriving
And it feels like I am home
Každá část mě se chvěje
ale ne zimou
něco je známé
jako sen, na který dosáhnu, ale úplně ho neudržím
Cítím tě tu
Jako přítele, kterého jsem vždycky znala
Přicházím
A je to, jako bych byla doma
I have always been a fortress
Cold secrets deep inside
You have secrets, too
But you don't have to hide
Vždycky jsem byla pevností
s chladnými tajemstvími hluboko uvnitř
Ty máš taky tajemství
ale nemusíš se skrývat
Show yourself
I'm dying to meet you
Show yourself
It's your turn
Are you the one I've been looking for
All of my life?
Show yourself
I'm ready to learn
Ah-ah, ah-ah
Ah-ah, ah-ah-ah
Ukaž se
Umírám touhou tě poznat
Ukaž se
Jsi na řadě
Jsi ten, koho hledám
celý svůj život?
Ukaž se
Jsem připravená to zjistit
Ah-ah, ah-ah
I've never felt so certain
All my life I've been torn
But I'm here for a reason
Could it be the reason I was born?
I have always been so different
Normal rules did not apply
Is this the day?
Are you the way
I finally find out why?
Nikdy jsem se necítila tak jistá
Celý svůj život jsem byla roztržená
Ale jsem zde pro určitý důvod
Mohl by to být důvod, proč jsem se narodila?
Vždycky jsem byla tak odlišná
normální pravidla neplatila
Je tohle ten den?
Jsi ten způsob
jak konečně zjistím proč?
Show yourself
I'm no longer trembling
Here I am
I've come so far
You are the answer I've waited for
All of my life
Oh, show yourself
Let me see who you are
Ukaž se
Už se víc nechvěju
Tady jsem
došla jsem tak daleko
Jsi odpovědí, na kterou jsem čekala
celý svůj život
Oh, ukaž se
Nech mě vidět, kdo jsi
Come to me now
Open your door
Don't make me wait
One moment more
Oh, come to me now
Open your door
Don't make me wait
One moment more
Přijď ke mně
otevři dveře
nenech mě čekat
už ani chvilku
Oh, přijď ke mně
otevři dveře
nenech mě čekat
už ani chvilku
Where the north wind meets the sea (Ah-ah, ah-ah)
There's a river (Ah-ah, ah-ah)
Full of memory (Memory, memory)
Come, my darling, homeward bound
I am found
Tam, kde severní vítr potkává moře,
je řeka
plná vzpomínek
Pojď, má drahá, domovem svázaná
Nalezla jsem se
Show yourself
Step into the power
Throw yourself
Into something new
You are the one you've been waiting for
All of my life (All of your life)
Oh, show yourself
Ukaž
vkroč do své moci
Změň se
v něco nového
Ty jsi tou, koho jsi hledala
celý svůj život
Oh, ukaž se
Ah-ah, ah-ah
Ah-ah, ah-ah
Ah-ah, ah-ah
Ah-ah, ah-ah
Ah-ah, ah-ah
Ah-ah, ah-ah

Text pridal DevilDan

Video přidal DevilDan

Preklad pridala AdelleR

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.