Pokec Playlisty
Reklama

Way Back Into Love - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
I've been living with a shadow overhead
I've been sleeping with a cloud above my bed
I've been lonely for so long
Trapped in the past
I just can't seem to move on
Žil jsem se stínem nad hlavou
Spal jsem s mrakem nad mou postelí
Jsem tak dlouho sám
Polapený v minulosti
A nejsem schopen pokračovat
I've been hiding all my hopes and dreams away
Just in case
I ever need 'em again someday
I've been setting aside time
To clear a little space
in the corners of my mind
Skrýval jsem všechny své naděje a sny
Jen pro případ,
že je někdy jednoho dne budu potřebovat
Odsunul jsem čas stranou
Abych očistil malý prostor
v zákoutích mé mysli
All I wanna do
is find a way back into love
I can't make it through without
a way back into love
Oh oh oh
Všechno, co chci udělat,
je najít cestu zpátky k lásce
Nemůžu to překonat bez
cesty zpátky k lásce
Oh oh oh
I've been watching
but the stars refuse to shine
I've been searching
but I just don't see the signs
I know that it's out there
There's got to be something
for my soul somewhere
Díval jsem se,
ale hvězdy odmítaly svítit
Hledal jsem,
ale právě jsem neviděl znamení
Vím, že je to tady venku
Někde se stalo něco
pro mou duši
I've been looking for
someone to shed some light
Not somebody just to get me through the night
I could use some direction
And I'm open to your suggestions
Hledal jsem
někoho, kdo šíří světlo
Ne jen někoho, kdo by mě vedl nocí
To bych mohl použít nějaký návod
A já jsem otevřený Tvým návrhům
All I want to do is find a way back into love
I can't make it through without a way back into love
And if I open my heart again
I guess I'm hoping you'll be there for me in the end
Všechno, co chci udělat,
je najít cestu zpátky k lásce
Nemůžu to překonat bez
cesty zpátky k lásce
A když opět otevírám své srdce,
soudím, že doufám,
že tu nakonec budeš pro mě
Oh oh oh
Oh oh oh
Oh oh oh
Oh oh oh
Oh oh oh
Oh oh oh
There are moments
when I don't know if it's real
Or if anybody feels the way I feel
I need inspiration
Not just another negotiation
Jsou chvíle,
kdy nevím, jestli je to reálné
Nebo jestli někdo cítí tak, jako cítím já
Potřebuji inspiraci
Ne jen další vyjednávání
All I wanna do
is find a way back into love
I can't make it through without
a way back into love
And if I open my heart to you
I'm hoping you'll show me what to do
And if you help me to start again
You know that I'll be there for you in the end
Všechno, co chci udělat,
je najít cestu zpátky k lásce
Nemůžu to překonat bez
cesty zpátky k lásce
A když otevírám své srdce Tobě,
doufám, že mi ukážeš, co dělat
A když mi pomůžeš znovu začít,
víš, že
Tady budu nakonec pro Tebe

Text pridala Pinky

Text opravila elisabeth

Video přidala kamska

Preklad pridala Pinky

Preklad opravila kitty199

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.