Playlisty Pokec
Reklama

Fire On Fire - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

My mother said I’m too romantic
She said ‘You’re dancing in the movies’
I only started to believe her
Then I saw you and I knew
Maybe it’s ‘cause I got a little bit older
Maybe it’s all that I’ve been through
I’d like to think it’s how you lean on my shoulder
And how I see myself with you
Moje matka řekla, že jsem příliš romantický
Řekla: "Tančíš ve filmech"
Jednou jsem ji začal věřit
Pak jsem viděl tebe a měl jsem jasno
Možná je to proto, že jsem trochu zestárl
Možná je to všechno, čím jsem si prošel
Rád si představuju jak ležíš na mém rameni
A jak se vidím s tebou
I don’t say a word
But still you take my breath and steal the things I know
There you go
Saving me from out of the cold
Neříkám ani slovo
Ale přesto jsi mi ukradl dech a vzal věci, které znám
Tady máš
Chrání mě před chladem
Fire on fire
Would normally kill us
But this much desire
Together we’re winners
They say that we’re out of control
And some say we’re sinners
But don’t let them ruin
Our beautiful rhythms
‘Cause when you unfold me
And tell me you love me
And look in my eye
You are perfection
My only direction
It’s fire on fire
It’s fire on fire
Oheň v ohni
Obvykle by nás zabili
Ale tolik touhy
Společně jsme vítězové
Říkají, že jsme mimo kontrolu
A někteří říkají, že jsme hříšníci
Ale nenechme je zničit
Naše krásné rytmy
Protože když mě odhalíš
A řekneš mi, že mě miluješ
A podíváš se mi do očí
Jsi dokonalost
Můj jediný směr
Je oheň v ohni
Je oheň v ohni
When we fight, we fight like lions
But then we love and feel the truth
We lose our minds in a city of roses
We won’t abide by any rules
Když bojujeme, bojujeme jako lvi
Ale pak milujeme a cítíme pravdu
Ztratili jsme svou mysl ve městě růží
Nebudeme dodržovat žádná pravidla
I don’t say a word
But still you take my breath and steal the things I know
There you go
Saving me from out of the cold
Neříkám ani slovo
Ale přesto jsi mi ukradl dech a vzal věci které znám
Tady máš
Chrání mě před chladem
Fire on fire
Would normally kill us
But this much desire
Together we’re winners
They say that we’re out of control
And some say we’re sinners
But don’t let them ruin
Our beautiful rhythms
‘Cause when you unfold me
And tell me you love me
And look in my eye
You are perfection
My only direction
It’s fire on fire
Oheň v ohni
Obvykle by nás zabili
Ale tolik touhy
Společně jsme vítězové
Říkají, že jsme mimo kontrolu
A někteří říkají, že jsme hříšníci
Ale nenechme je zničit
Naše krásné rytmy
Protože když mě odhalíš
A řekneš mi, že mě miluješ
A podíváš se mi do očí
Jsi dokonalost
Můj jediný směr
Je oheň v ohni
Je oheň v ohni
Oh
It’s fire on fire
Oh
To je oheň v ohni
Fire on fire
Would normally kill us
But this much desire
Together we’re winners
They say that we’re out of control
And some say we’re sinners
But don’t let them ruin
Our beautiful rhythms
Oheň v ohni
Obvykle by nás zabili
Ale tolik touhy
Společně jsme vítězové
Říkají, že jsme mimo kontrolu
A někteří říkají, že jsme hříšníci
Ale nenechme je zničit
Naše krásné rytmy
Fire on fire
Would normally kill us
But this much desire
Together we’re winners
They say that we’re out of control
And some say we’re sinners
But don’t let them ruin
Our beautiful rhythms
‘Cause when you unfold me
And tell me you love me
And look in my eye
You are perfection
My only direction
It’s fire on fire
Oheň v ohni
Obvykle by nás zabili
Ale tolik touhy
Společně jsme vítězové
Říkají, že jsme mimo kontrolu
A někteří říkají, že jsme hříšníci
Ale nenechme je zničit
Naše krásné rytmy
Protože když mě odhalíš
A řekneš mi, že mě miluješ
A podíváš se mi do očí
Jsi dokonalost
Můj jediný směr
Je oheň v ohni
You are perfection
My only direction
It’s fire on fire
Jsi dokonalost
Můj jediný směr
Je oheň v ohni

Text pridala kar12ol12ina

Video přidala kar12ol12ina

Preklad pridala kar12ol12ina

Preklad opravila xmeecastlex

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.