Playlisty Akcie
Reklama

Dreaming - text, preklad

I see the place that we've been locked together, together
Like we were something more
And it felt like maybe we could last forever, forever
Vidím místo kde jsme byli zamčeni spolu, spolu
Jako bychom byli něco víc
A bylo to, jako bychom spolu mohli být navždy, navždy
But you led 'em to our hideout
Forced their way inside, now
They want us to surrender,us to surrender
But I could go all night right here
Between their crossfire
We'll send them up a message
I'll send the message
We're saying "give it up, give it up"
Ale ty jsi je dovedla k našemu úkrytu
Vnikli dovnitř, teď
Chtějí abychom se vzdali, vzdali
Ale já jsem tady mohl jet celou noc
Mezi jejich palbou
Pošleme jim zprávu
Pošlu zprávu
Která říká: "Vzdejte to, vzdejte to."
We've got no place to go
Caught up in the rodeo
Oh no, please God tell me we're dreaming
We've got nowhere to run
They've all got loaded guns
Oh no, please God tell me we're dreaming
Please God tell me we're dreaming
Nemáme kam jít
Chyceni v ródeu
Ale ne, prosím, Bože, řekni, že sníme
Nemáme kam jít
Mají nabité všechny zbraně
Ale ne, prosím, Bože, řekni, že sníme
Prosím, Bože, řekni, že sníme
Wait for the dust to settle down around us, around us
And stick to what we know
I think the air is finally safe to breathe again, to breathe again
The world is in your palm now
So take a breath and calm down
Cause you have been selected, you've been selected
A few will ever find out
And if you don't see why, well
At least you've got your nest egg, you've got your nest egg
So live it up, live it up!
Počkej až se prach usadí kolem nás, kolem nás
A držet se toho co víme
Myslím, že je čisto můžeme zase dýchat, zase dýchat
Svět je ve tvých dlaních
Tak dýchej a uklidni se
Protože jsi byla vybrána, byla vybrána
Pár z nich to nikdy nezjistí
A pokud nevíš proč, no
Aspoň máš svoje hnízdo, svoje hnízdo
Tak žij naplno, žij naplno!
We've got no place to go
Caught up in the rodeo
Oh no, please God tell me we're dreaming
We've got nowhere to run
They've all got loaded guns
Oh no, please God tell me we're dreaming
Nemáme kam jít
Chyceni v ródeu
Ale ne, prosím, Bože, řekni, že sníme
Nemáme kam jít
Mají nabité všechny zbraně
Ale ne, prosím, Bože, řekni, že sníme
Please God tell me we're dreaming Prosím, Bože, řekni, že sníme
Please God tell me we're dreaming Prosím, Bože, řekni, že sníme
We're saying "give it up, give it up" Kde tvrdíme "Vzdáváme se, vzdáváme se"
But you led 'em to our hideout
Forced their way inside, now
They want us to surrender, to surrender
But I could go all night right here
Between their crossfire
We'll send them up a message
I'll send the message
We're saying "give it up, give it up"
Ale ty jsi je dovedla k našemu úkrytu
Vnikli dovnitř, teď
Chtějí abychom se vzdali, vzdali
Ale já jsem tady mohl jet celou noc
Mezi jejich palbou
Pošleme jim zprávu
Pošlu zprávu
Kde tvrdíme "Vzdáváme se, vzdáváme se"
We've got no place to go
Caught up in the rodeo
Oh no, please God tell me we're dreaming
We've got nowhere to run
They've all got loaded guns
Oh no, please God tell me we're dreaming
Nemáme kam jít
Chyceni v ródeu
Ale ne, prosím, Bože, řekni, že sníme
Nemáme kam jít
Mají nabité všechny zbraně
Ale ne, prosím, Bože, řekni, že sníme
Please God tell me we're dreaming Prosím, Bože, řekni, že sníme
Please God tell me we're dreaming Prosím, Bože, řekni, že sníme

Text pridal RiKi4

Text opravil Just_L

Videa přidali trunk, Tom77

Preklad pridal Just_L

Preklad opravila DearDarling

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Smallpools

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.