Playlisty Akcie
Reklama

Vermilion - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukáž pieseň na Facebook

She seems dressed in all the rings
Of past fatalaties
So fragile yet so devious
She continues to see it
Climatic hands that press
Her temples and my chest
Enter the night that she came home
Forever
Vypadá jako oblečená ve všech kroužcích
Minulých neštěstí
Tak křehká, přesto tak prohnaná
Pokračuje v tom, aby to viděla
Klimatické ruce, které tlačí
Její spánky a můj hrudník
Vstup do noci, když přišla domů
Navždy
Oh (She's the only one that makes me sad) Oh (Ona je jediná, kdo mě činí smutným)
She is everything and more
The solemn hypnotic
My Dahlia, bathed in posession
She is home to me
Ona je všechno a víc
Obřadně hypnotická
Má Dahlia, koupaná v posedlosti
Je pro mne domovem
I get nervous, perversed when I see her it's worse
But the stress is astounding
It's now or never she's coming home
Forever
Jsem nervózní, pervezní, když jí vidím je to ještě horší
Ale ten stres je zarážející
Je to teď nebo nikdy, ona se vrací domů
Navždy
Oh (She's the only one that makes me sad) Oh (Ona je jediná, kdo mě činí smutným)
Hard to say what caught my attention
Fix and crazy, Aphid Attraction
Carve my name in my face, to recognize
Such a pheromone cult to terrorize
Těžko říci, co zachytilo mojí pozornost
Rozhodnutá a bláznivá, Mšice Půvabu
Vyřež mi moje jméno do obličeje, abys poznala
Takový kult feromonů k zastrašování
I won't let this build up inside of me
I won't let this build up inside of me
I won't let this build up inside of me
I won't let this build up inside of me
Nenechám to v sobě vybudovat
Nenechám to v sobě vybudovat
Nenechám to v sobě vybudovat
Nenechám to v sobě vybudovat
(Yeah!) (Yeah!)
I'm a slave, and I am a master
No restraints and, unchecked collectors
I exist throught my name, to self-oblige
She is something in me, that I despise
Jsem otrok a také pán
Žádná omezení a nekontrolované kolektory
Existuji skrz své jméno, jsem sobě zavázán
Ona je něco ve mne, čimž pohrdám
I won't let this build up inside of me
I won't let this build up inside of me
I won't let this build up inside of me
I won't let this build up inside of me
Nenechám to v sobě vybudovat
Nenechám to v sobě vybudovat
Nenechám to v sobě vybudovat
Nenechám to v sobě vybudovat
I won't let this build up inside of me
I won't let this build up inside of me
I won't let this build up inside of me
I won't let this build up inside of me
Nenechám to v sobě vybudovat
Nenechám to v sobě vybudovat
Nenechám to v sobě vybudovat
Nenechám to v sobě vybudovat
She isn't real !
I can't make her real !
She isn't real !
I can't make her real !
Není skutečná!
Nemohu ji učinit skutečnou!
Není skutečná!
Nemohu ji učinit skutečnou!
She isn't real, I can't make her real
She isn't real, I can't make her real
Není skutečně, Nemohu ji učinit skutečnou
Není skutečná, Nemohu ji učinit skutečnou

Text pridala Lenulka

Text opravil tovlasek

Video přidal esnajdr

Preklad pridala Halogenka

Preklad opravil Dghost

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

9.0: LIVE

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.