Playlisty Akcie
Reklama

The Blister Exists - text, preklad

playlist Playlist
ONE, TWO, THREE!!!
YEAH!!!
DROP IT!!!
RAZ, DVA TŘI!
YEAH!
DOST!
Bones in the water and dust in my lungs
Absorbing archaic like a sponge
The ultimate way is the way you control
But you can stay if you detach your soul
Bury the present and squeeze out the past
The ones you endear to never last
Chemical burns and the animalistic
I'm just anohter harline psuedo-statistic
Kosti ve vodě a prach v mých plicích
Absorbující zastaralé jako houba
Nejzazší cesta je ta kterou kontroluješ
Ale můžeš zůstat když oddělíš svou duši
Pohřbi přítomnost a vytlač minulost
Ti které sis oblíbil nikdy nevydrží
Chemické popáleniny a animální
Jsem jenom další nekompromisní pseudo-statistika
Can you feel this?
I'm dying to feel this
Can you feel this?
Cítíš to?
Umírám touhou cítit to
Cítíš to?
Blood on the paper and skin on my teeth
Trying to commit to whats beneath
To find the time is to lose the momentum
You learn the lessons and immediately forget them
Automatic and out of my reach
Consult all the waste to find the key
Minimal life and the polysyllabic
I'm just another blank page - push the button, pull the rage
Krev na papíru a kůže na mých zubech
Pokouším se upoutat k níže uvedenému
Najít čas znamená ztratit spád
Učíš se lekce a neprodleně je zapomínáš
Automaticky a mimo můj dosah
Prodiskutovat všechen odpad aby jsme našli klíč
Minimální život a to víceslabičné
Jsem jenom další prázdná stránka - stiskni tlačítko,
probuď vztek!
Can you feel this?
I'm dying to feel this
Can you feel this?

Cítíš to?
Umírám touhou cítit to
Cítíš to?
I am all, but what am I?
Another number that isn't equal to any of you
I control, but I comply
Pick me apart, then pick up the pieces
I'm uneven
I am the damaged one
All my life and the damage done
Já jsem vše, ale co jsem já?
Jen další číslo, které se nerovná ani jednomu z vás
Kontroluji, ale poddávám se
Roztrhej mě, a potom sesbírej kousky
Jsem nevyrovnaný
Jsem ten poškozený
Celý můj život a škoda spáchána
Can you feel this?
I'm dying to feel this
Can you feel this?
Cítíš to?
Umírám touhou cítit to
Cítíš to?
I'm dying to feel this
I am all, but what am I?
Another number that isn't equal to any of you
I control, but I comply
Pick me apart, then pick up the pieces
I'm uneven
Umírám touhou cítit to
Já jsem vše, ale co jsem já?
Jen další číslo, které se nerovná ani jednomu z vás
Kontroluji, ale poddávám se
Roztrhej mě, a potom sesbírej kousky
Jsem nevyrovnaný

Text pridala madwoman

Text opravila LucyLP98

Preklad pridal habera

Preklad opravil LilDick

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

9.0: LIVE

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.