Pokec Playlisty
Reklama

Snuff - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
(What I'm gonna do with you?)
(Everything)
(Co s tebou budu dělat?)
(Všechno)
Bury all your secrets in my skin
Come away with innocence,
and leave me with my sins
The air around me still feels like a cage
And love is just a camouflage
for what resembles rage again
Pohřbi všechna svá tajemství v mé kůži
Vyjdi z toho nevinná
A mě zanech s mými hříchy
Vzduch kolem mě stále působí jako klec
a láska je jen kamufláží
Pro to, co se opět podobá vzteku
So if you love me, let me go,
And run away before I know
My heart is just too dark to care
I can’t destroy what isn’t there
Deliver me into my fate
If I’m alone, I cannot hate
I don’t deserve to have you..
My smile was taken long ago,
If I can change, I hope I never know..
Takže jestli mě miluješ, nech mě jít
A uteč dřív, než to zjistím
Mé srdce je příliš temné na to, aby mi na tom záleželo
Nemohu zničit, co tu není
Doruč mě mému osudu
Když jsem sám, nemůžu nenávidět
Nezasloužím si tě mít
O úsměv jsem byl připraven už dávno
Pokud se mohu změnit, doufám, že to nikdy nezjistím
I still press your letters to my lips
And cherish them in parts of me,
to savor every kiss
I couldn’t face a life without your light
But all of that was ripped apart,
when you refused to fight
Pořád vkládám tvá slova do svých rtů
A opatruju je v zákoutích sebe sama
abych uchoval každý polibek.
Nemohl jsem čelit životu bez tvé přítomnosti
ale všechno to bylo rozerváno na kusy,
Když jsi odmítla bojovat.
So save your breath, I will not care
I think I made it very clear
You couldn’t hate enough to love,
Is that supposed to be enough?
I only wish you weren’t my friend,
Then I could hurt you in the end
I never claimed to be a Saint..
My own was banished long ago,
It took the death of hope to let you go..
Tak šetři dechem, nebude mě to zajímat
Myslím, že jsem to dal najevo dost jasně
Nemohla si nenávidět dost na to, abys milovala
A to mělo jako stačit?
Jediné, co si přeji, je, abys nebyla mým přítelem,
Jinak bych ti na konci mohl ublížit
Nikdy jsem netvrdil, že jsem světec
Mé vlastní já bylo dávno vyhoštěno,
Nechat tě jít znamenalo smrt mé naděje...
Ooh.. Tak se roztříšti o moje barikády
A vyplivni svou lítost do mé duše
Nikdy jsi nepotřebovala pomoc
Prodala jsi mě, abys zachránila sama sebe
(Chci ať přísaháš, přísahám. Ne, chci abys přísahal, že mě nikdy neopustíš)
Nebudu poslouchat tvoje omluvy
Zdrhla jsi - jsi stejná jako všechny
Andělé lžou, aby udrželi kontrolu...
Moje láska byla potrestána už dávno
Jestli tě pořád zajímám, nikdy mi to nedej najevo
Jestli tě pořád zajímám, nikdy mi to nedej najevo...
So break yourself against my stones
And spit your pity in my soul
You never needed any help
You sold me out to save yourself
(I want you to promise, I promise
No, I want you to promise that you will never let go)
And I won’t listen to your shame
You ran away - you’re all the same
Angels lie to keep control
My love was punished long ago,
If you still care, don’t ever let me know,
If you still care, don’t ever let me know..

Text pridala Misbeliever

Text opravila RiriFenty

Videa přidali annisa, Cneeperful, stajnyrosary

Preklad pridala katchess

Preklad opravila SHinata

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.