Playlisty Akcie
Reklama

Snuff - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Bury all your secrets in my skin
Come away with innocence,
and leave me with my sins
The air around me still feels like a cage
And love is just a camouflage
for what resembles rage again
Pohřbi všechna svá tajemství v mé kůži
Vyjdi z toho nevinně
A mě zanech s mými hříchy
Vzduch kolem mě stále působí jako klec
A láska je jen kamufláží
Pro to, co se opět podobá vzteku
So if you love me, let me go,
And run away before I know
My heart is just too dark to care
I can’t destroy what isn’t there
Deliver me into my fate
If I’m alone, I cannot hate
I don’t deserve to have you..
My smile was taken long ago,
If I can change, I hope I never know..
Takže jestli mě miluješ, nech mě jít
A uteč dříve, než to zjistím
Mé srdce je příliš temné, než aby mi na tom záleželo
Nemohu zničit, co tu není
Ponech mě mému osudu
Jsem-li sám, nemohu nenávidět
Nezasloužím si tě mít
O úsměv jsem byl připraven už dávno
Pokud se mohu změnit, doufám, že se to nikdy nedozvím
I still press your letters to my lips
And cherish them in parts of me,
to savor every kiss
I couldn’t face a life without your light
But all of that was ripped apart,
when you refused to fight
Stále tisknu tvé dopisy ke svým rtům
A opatruji je v zákoutích sebe sama
Abych uchoval každý polibek
Nesvedl jsem čelit životu bez tvého světla
To všechno však bylo rozerváno na kusy
Když jsi odmítla bojovat
So save your breath, I will not care
I think I made it very clear
You couldn’t hate enough to love,
Is that supposed to be enough?
I only wish you weren’t my friend,
Then I could hurt you in the end
I never claimed to be a Saint..
My own was banished long ago,
It took the death of hope to let you go..
Tak šetři dechem, mně na tom nesejde
Myslím, že jsem to dal najevo dost jasně
Nemohla jsi nenávidět dost na to, abys milovala
Copak tohle mělo stačit?
Přeji si jen, abychom nebyli přáteli
Pak bych ti nakonec mohl ublížit
Nikdy jsem netvrdil, že jsem světec
Mé vlastní já bylo dávno vyhoštěno
S tvým odchodem jsem byl zproštěn vší naděje
Ooh.. Ooh...
So break yourself against my stones
And spit your pity in my soul
You never needed any help
You sold me out to save yourself
And I won’t listen to your shame
You ran away - you’re all the same
Angels lie to keep control
My love was punished long ago,
If you still care,
don’t ever let me know,
If you still care,
don’t ever let me know..
Tak se roztříšti o moje barikády
A vyplivni svou lítost do mé duše
Nikdy jsi nepotřebovala žádnou pomoc
Zaprodala jsi mě, aby ses zachránila
A já nebudu poslouchat tvé omluvy
Utekla jsi - všichni jste stejní
Andělé lžou, aby si udrželi nadvládu
Má láska byla potrestána už dávno
Pokud ti na mě stále záleží
Nikdy mi to nedej najevo
Pokud ti na mě stále záleží
Nikdy mi to nedej najevo

Text pridala Misbeliever

Text opravila SHinata

Videa přidali annisa, Cneeperful, stajnyrosary

Preklad pridala katchess

Preklad opravila SHinata

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

All Hope Is Gone

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.