Playlisty Akcie
Reklama

Killpop - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
She's sticking needles in her skin,
I turn with an ugly grin
Her canvas doesn't leave a lot... to fantasy
But her peace of mind can't stay inside the lines
It's so... confusing, the methods that she's using
She knows she shouldn't leave a mark...
That I can see
Will she ever find one million of a kind?
It's cold and lonely, but that's because she told me
Lost inside her dirty world,
No one hurts this pretty girl but her...
Zapichuje si jehly do kůže
Otáčím se s ošklivým úšklebkem
Její plátno nezanechává moc... na fantazii
Ale její názor se nedokáže držet uvnitř linií
Je to tak... matoucí, metody, které používá
Ví, že by neměla zanechávat znamení...
Které můžu vidět
Najde někdy milión stejných?
Je chladno a osaměle, ale to protože mi řekla
Ztracena uvnitř svého špinavého světa
Nikdo jiný neubližuje této pěkné dívce, jen ona...
Oh, she’s beautiful
A little better than a man deserves
Oh, I’m not insane
Please tell me she won’t change…
Ona je překrásná
Trochu lepší než si muž zaslouží
Oh, nejsem šílený
Prosím řekni, že se nezmění
Maybe I should let her go
But only when she loves me
How can I just let her go?
Not until she loves me
(She loves me!)
Možná bych jí měl nechat odejít
Ale pouze pokud mě miluje
Jak jí jen mohu nechat odejít?
Ne dokud mě nemiluje
(Ona mě miluje!)
She's drowning in herself again
My god what a lovely sin...
I guess there's nothing left to do,
But have my way
She can feel it's right
So she doesn't close her eyes
She smiles and answers
it doesn't seem to matter
Zase se sama v sobě utápí
Můj bože, jaký roztomilý hřích...
Tuším, že už tu není co udělat
jen mi vyhovět
Může cítit že je to správně
takže nezavírá oči
Usmívá se a odpovídá
Vypadá to, že na tom nezáleží
Lost inside my dirty head,
something tells me I’m the one who’s kept
Ztracen uvnitř mé zvrácené hlavy
Něco mi říká, že já jsem ten, kdo je držen
Oh, so volatile
A little better than a man defiled
Oh, I need the pain
Please tell me she won’t change….
Tak nestálá
O trošku lepší než muž pošpinil
Oh, potřebuji tu bolest.
Prosím řekni že se nezmění....
Maybe I should let her go
But only when she loves me
How can I just let her go?
Not until she loves me
Možná bych jí měl nechat odejít,
ale jen, pokud mě miluje...
Jak jí jen mohu nechat odejít?
Ne, dokud mě nebude milovat!
We were meant to be together
Now die and fucking love me
We were meant to hurt each other
Now die and fucking love me
Die and fucking love me
Die and fucking love me
Die and fucking love me
Byli jsme předurčeni, být spolu!
Teď zemři a miluj mě, kurva!
Byli jsme předurčeni abychom si ubližovali
Teď zemři a miluj mě, kurva!
Chcípni a miluj mě, kurva!
Chcípni a miluj mě, kurva!
Chcípni a miluj mě, kurva!

Text pridal PrincCvok

Text opravila RiriFenty

Videa přidali Joker, vercag

Preklad pridal sayr

Preklad opravila RiriFenty

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

.5: The Gray Chapter

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.