Playlisty Akcie
Reklama

Disasterpiece - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
I wanna slit your throat and fuck the wound
I wanna press my face in and feel the swoon
I wanna dig inside, find a little bit of me
Cause the line gets crossed when you don't come clean
Chci ti podříznout hrdlo a vymrdat tu ránu
Chci tam vtlačit svou tvář až pocítím mdloby
Chci se rvát dovnitř, najít kousek sebe
Protože linie se kříží, když nepřicházíš čistý
My wormwood meets your pesticide
You'll never get out, cause you were never alive
I am infinite, I am the infant finite
Come a little closer and I'll show you why
Můj pelyněk se potkal s tvým pesticidem
Nikdy se nedostaneš ven, protože jsi nikdy nežil
Jsem nekonečný, já jsem dítě konce
Pojď troch blíž, a já ti ukážu, proč
(NO ONE IS - SAFE)
Noises, noises, people make noises
People make noises when they're sick
Nothing to do except hold on to NOTHING
(NIKDO NENÍ - V BEZPEČÍ)
Kravál, kravál, lidi dělají kravál
Lidi dělají kravál, když je jim zle
Nejde tu o nic víc než vydržet v nicotě
(NO ONE IS - SAFE)
Noises, noises, people make noises
People make noises when they're sick
Nothing to do except hold on to NOTHING
(NIKDO NENÍ - V BEZPEČÍ)
Kravál, kravál, lidi dělají kravál
Lidi dělají kravál, když je jim zle
Nejde tu o nic víc než vydržet v nicotě
How does it feel to be locked inside another dream
That never had a chance of being realized?
What the fuck are you looking at?
I'll tell you what you're looking at
Everyone you ever fucking laughed at
Jaký je to pocit být zamčený v dalším snu
co nikdy neměl šanci být realizován?
Na co kurva pořád zíráte?
Řeknu vám, na co zíráte
Na ty, kterým jste se vždycky kurva smáli
Look in my eyes for the answers - typical
I can feel it underneath like a miracle
Everybody in the world needs more than
Lies and consequences to power them
Once again, it's me and no one else
I can't remember if there was a someone else
It's not mine, it's not fair, it's outta my hands
And it's shaking - you'll never take me
Podívej se do mých očích pro odpovědi - typické
Cítím to vnitřně jako zázrak
Každý na světě potřebuje více než
lži a důsledky které je pohání
Ještě jednou, to jsem já a nikdo jiný
Nemůžu si vzpomenout, jestli tady byl někdo jiný
Není to moje, to není fér, já v tom ruce nemám
A je te otřesné - nikdy mě nedostanete
(NO ONE IS - SAFE)
Noises, noises, people make noises
People make noises when they're sick
Nothing to do except hold on to NOTHING
(NIKDO NENÍ - V BEZPEČÍ)
Kravál, kravál, lidi dělají kravál
Lidi dělají kravál, když je jim zle
Nejde tu o nic víc než vydržet v nicotě
(NO ONE IS - SAFE)
Noises, noises, people make noises
People make noises when they're sick
Nothing to do except hold on to NOTHING
(NIKDO NENÍ - V BEZPEČÍ)
Kravál, kravál, lidi dělají kravál
Lidi dělají kravál, když je jim zle
Nejde tu o nic víc než vydržet v nicotě
NOTHING! Nothing NIC! Nic
Come on! No tak!
(HATE) Hate ain't enough to describe me
(SCREAM) Somewhere between screaming and crying
I'm not supposed to be here
I'm not supposed to be
(NENÁVIST) Nenávist není dost k charakterizování mě
(ŘEV) Někde mezi řvaním a pláčem
Nemám tu být
Nemám být
(WHY) When do I get to know why?
(BITTER) Bitter as the stink of when I try
I'm not supposed to be here
I'm not supposed to be
(PROČ) Kdy budu moct vědět proč?
(HOŘKOST) Hořké jako puch snažení
Nemám tu být
Nemám být
Pull your hands away
I'm gone - goodbye - it's so depressing
Withering away
Take a look - inside - my soul is missing
All I have is dead, so I'll take you with me
Feel like I'm erased
so kill me just in case
I feel like I'm erased
So kill me just in case
So kill me.. just in case
Stáhni svoje ruce pryč
Jsem pryč - sbohem - je to tak depresivní
Chřadnutí
Podívejte se - dovnitř - moje duše chybí
Vše, co mám, je mrtvé, tak tě vezmu s sebou
Cítím se, jako bych byl vymazán
tak mě zabij, jen pro jistotu
Cítím se, jako bych byl vymazán
tak mě zabij, jen pro jistotu
Tak mě zabij.. jen pro jistotu!
(COVET) Everything around me's mine
(STY) Can't see through the sties in my eyes
I'm not supposed to be here
I'm not supposed to be
(PRAHNU) Všechno kolem je moje
(OTOK) Nevidím přes otoky na mých očích
Nemám tu být
Nemám být
(DOWN) Scratching and clawing all the way
(STAY) You won't let me fucking stay
I'm not supposed to be here
I'm not supposed to be
(DOLů) Škrábu a drápu po celou cestu
(BÝT) Nenecháte mě kurva být
Nemám tu být
Nemám být
(LIVE) Is there another way to live?
(DIE) Cause it's the only way to die
I'm not supposed to be here
I'm not supposed to be
Come on!
(ŽÍT) Existuje jiný způsob, jak žít?
(ZEMŘÍT) Protože tohle je jediná cesta, jak umřít
Nemám tu být
Nemám být
No tak!
Now!
I'm not supposed to be here
I'm not supposed to be
I'm not supposed to be here
I'm not supposed to be
Teď!
Nemám tu být
Nemám být
Nemám tu být
Nemám být

Text pridal Zako

Text opravila spiritoflove

Videa přidali stajnyrosary, roman59

Preklad pridala dassy

Preklad opravila spiritoflove

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

9.0: LIVE

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.