Playlisty Akcie
Reklama

De Sade - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

I feel it now, a new restraint
The fool is only he who fools again (again), again, (again), again, (again)
I needed all the pain you saved
To wash across my face like time again, (Again), again, (Again), again, (Again)
Teď to cítím, nové omezení
Blázen je jen ten kdo klame znovu (znovu), znovu (znovu), znovu (znovu)
Potřeboval jsem tu bolest kterou jsi si schoval
K omytí obličeje znovu jako dříve (znovu), znovu (znovu), znovu (znovu)
Everybody lies when they say "forever"
No one else will understand
Pull the stitches tighter to dissever
Break me in your open hands
Všichni lžou když říkají "navždy"
Nikdo jiný to nepochopí
Přitáhni stehy abys je mohl rozdělit
Zlom mě ve svých otevřených rukou
Please, forget me not
I need your simple pleasures to be god
And please, my sweet De Sade
Just take my heart and twist me into knots
Prosím, nezapomeň na mě
Potřebuji tvé prosté potěšení abych se stal bohem
A prosím, můj milý De Sade
Jen vezmi mé srdce a smotej mě do uzlů
I know I never had a chance, (Chance), chance, (Chance)
Oh, I know I'm wretched and I stand, (Stand), stand, (Stand)
Seeking all the things you have
If I die with you, it's worth the life, life, life, life (Life)
Vím že jsem nikdy neměl šanci (Šanci), šanci (Šanci)
Ach, vím že jsem ubohý a stojím (Stojím), stojím (Stojím)
Hledám vše co máš
Když zemřu s tebou, stojí to za život, život, život, život (Život)
I was just a nothing wanting something
Only you will only do
Everything you want accounts to nothing
If it doesn't come with you
Byl jsem ničím chtíce něco
Jedině ty to dokážeš
Vše co chceš se účtuje za nic
Když to nepřijde s tebou
Please, forget me not
I need your simple pleasures to be god
And please, my sweet De Sade
Just eat my heart and twist me into knots
Prosím, nezapomeň na mě
Potřebuji tvé prosté potěšení abych se stal bohem
A prosím, můj milý De Sade
Jen vezmi mé srdce a smotej mě do uzlů
Something dominating nothing
Nothing animated is something used
Fill me, wait a minute, kill me
Feel me, I am the mood abuse
Carve, carve, carve
I am starve, starve, starved
For the warmth of your will
And the edge of your purest thrill
Něco neovládá nic
Nic živého je něco použitého
Naplň mě, počkej chvíli, zabij mě
Vnímej mě, já jsem zneužití nálady
Vyřízni, vyřízni, vyřízni
Já hladovím, hladovím, hladovím
Po teplu tvé vůle
A okraji tvého nejčistšího vzrušení
De Sade, De Sade, De Sade, De Sade
De Sade, De Sade, De Sade, De Sade
De Sade, De Sade, De Sade, De Sade
De Sade, De Sade, De Sade, De Sade

Text pridal LordEdmund

Text opravil NemeZis

Video přidal LordEdmund

Preklad pridal NemeZis

Preklad opravil NemeZis

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

The End, So Far

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.