Playlisty Pokec
Reklama

Hell Awaits - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

(Lyrics King; Music Hanneman/King) Existuji na špičce zpropadeného národa
Kněz nikdy nevěděl
Svědectví takovéto násilné show
Síly zdolané
[Backwards: "Join us" x times]
[Welcome back]
Andělé bezcílně bojující
Stále umírají mečem
Naše légie zabíjí všechny v pamětihodností
Dostat jednoho jménem Lord
Existing on damnation's edge
The priest had never known
To witness such a violent show
Of power overthrown
Brány Pekelné lži čekají jak vidíš
Není žádná cena k zaplacení jen mě následuj
Můžu vzít tvoji duši z hrobu
Ježíš ví že tvá duše nemůže být zachráněna
Angels fighting aimlessly
Still dying by the sword
Our legions killing all in sight
To get the one called Lord
Ukřižuj takto jmenovaného Lorda
Později pro mě bude muset padnout
Vaše duše jsou zatraceny váš Bůh padl
Do otroctví pro mě nekonečné
Peklo čeká...
The Gates of Hell lie waiting as you see
There's no price to pay just follow me
I can take your lost soul from the grave
Jesus knows your soul can not be saved
Strážci s kosou potemnělé Brány
Tohle Satan nazývá domovem
Démoni krmí výheň kde
Se Smrt volně potuluje
Crucify the so called Lord
He soon shall fall to me
Your souls are damned your God has fell
To slave for me eternally
Hell awaits...
Osamělé dítě noci
Je tu sedm cest kudy jít
Každá vede k hořící jámě
Lucifer řídí
The Reaper guard's the darkened Gates
That Satan calls his home
Demons feed the furnace where
The Dead are free to roam
Knězi Hádese hledají posvátnou hvězdu
Satan vidí odpověď moc nelže
Nemrtvé ječící duše na tebe zakřičely
Satanské zákony vítězí nad tvím životem
Lonely children of the night
There's seven ways to go
Each leading to the burning hole
The Lucifer controls
Modli se k měsíci...když se zakulatí
Smrt s tebou poté bude překypovat
Proč hledáš...co nemůže být nalezeno
V moři obloze nebo podzemí
Priests of Hades seek the sacred star
Satan sees the answer lies not far
Zombies screaming souls cry out to you
Satanic laws prevail your life is through
Pray to the moon... when it is round
Death with you shall then abound
What you seek... for can't be found
In sea or sky or underground
Teď tě mám hluboko ve svém věčném sevření
Sedm krvavých bran Pekla
Je kde budeš žít svůj konec
[Lead - Hanneman] Válečníci z Pekelné oblasti
Tě vezmou k tvé Smrti
Plameny Hádése silně hoří
Tvá duše nikdy nespočne
Now I have you deep inside my everlasting grasp
The seven bloody Gates of Hell
Is where you'll live your last
Brány Pekelné lži čekají jak vidíš
Není žádná cena k zaplacení jen mě následuj
Můžu vzít tvoji duši z hrobu
Ježíš ví že tvá duše nemůže být zachráněna
Warriors from Hell's Domain
Will bring you to your Death
The flames of Hades burning strong
Your soul shall never rest
Obětuje životy všech já vím
Později musí zemřít
Jejich duše jsou zatraceny k hnití v pekle
a zadrž rostoucí oheň hluboko uvnitř
Peklo čeká...
The Gates of Hell lie waiting as you see
There's no price to pay just follow me
I can take your lost soul from the grave
Jesus knows your soul can not be saved
Sacrifice the lives of all I know they
Soon shall die
Their souls are damned to rot in Hell
and keep the fire growing deep inside
Hell awaits...
[Lead - King]

Text pridala Raduwa

Video přidala SheLLey369

Preklad pridala safira383

Preklad opravila safira383

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Hell Awaits

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.