Pokec Playlisty
Reklama
playlist Playlist
I want to know if you will risk looking like a fool
For your love, for your fucking dream
Chci vědět, zda riskneš, že budeš vypadat jako blázen
Pro svou lásku, pro svůj zasraný sen
Muzafaka! Sráči
I want to know if you've touched the centre of your own sorrow
If you've been opened by life's betrayals
Or have become shriveled and closed from fear
Of further pain, I want to know if you can sit with pain
Mine or your own without moving to hide it or fade it or fix it
Can you be with joy mine or your own?
And let the ecstasy fill you and toes without cautioning us
To remember the limitations of being human
Chci vědět, zda ses dotkl středu svého vlastního smutku
Pokud tě otevřely životní zrady
Nebo ses scvrkl a zavřel se před strachem
Ze vzdálené bolesti, chci vědět, zda můžeš sedět s bolestí
Má nebo tvá vlastní bez skrývání ji nebo mizení nebo spravení
můžeš být s mou nebo tvou radostí?
A nechat extázi naplnit tě a prsty bez varování
Pro zapamatování omezení být člověk
And each of us will have to go through the agony
And each of us will have to go through the agony
A každý z nás bude muset projít agónií
A každý z nás bude muset projít agónií
It doesn't matter if the story you are telling me is true
I want to know if you can disappoint another
If you can bear the accusation of betrayal
And not betray your own soul, man
Nezáleží na tom, zda příběh, který mi říkáš, je pravdivý
Chci vědět, zda můžeš zklamat jiného
Pokud můžeš nést obvinění ze zrady
A nezradit svou vlastní duši, člověče
I wanna know what you ache for
I want to know what you live for
And if you will risk looking like a fool
For your love, for your fucking dream
For the adventure of being alive
Chci vědět, pro čem toužíš
Chci vědět, pro co žiješ
A pokud riskneš, že budeš vypadat jako blázen
Pro svou lásku, pro svůj zasraný sen
Pro své dobrodružství být naživu
And each of us will have to go through the agony
And each of us will have to go through the agony
Looking like a fool for your love, for your fucking dream
And each of us will have to go through the agony
And each of us will have to go through the agony
A každý z nás bude muset projít agónií
A každý z nás bude muset projít agónií
Vypadáš jako blázen pro svou lásku, pro svůj zkurvený sen
A každý z nás bude muset projít agónií
A každý z nás bude muset projít agónií
It doesn't interest me who you know or how you came to be here
I want to know if you will stand
In the centre of the fire with me
And not shrink back
Nezajímá mě, koho znáš nebo jak jsi sem došla
Chci vědět, zda se mnou zůstaneš
Ve středu ohně
A neustoupíš
I wanna know what you ache for, ache for
I wanna know if you touch the dark
I want to know if you will stand with me
In the centre of the fire
And not shrink back
Chci vědět, po čem toužíš, po čem toužíš
Chci vědět, zda se dotýkáš temnoty
Chci vědět, zda se mnou zůstaneš
Ve středu ohně
A neustoupíš
Each of us will go through the agony
Each of us will to go through the pain, through the fucking agony
Each of us will to go through the pain, through the fucking agony
A každý z nás bude muset projít agónií
Každý z nás si projde bolestí, zkurvenou agónií
Každý z nás si projde bolestí, zkurvenou agónií
Hell in us! Peklo v nás!

Text pridal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Preklad pridal DevilDan

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.