Pokec Playlisty
Reklama

Looking For Angels - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Going through this life, looking for angels
People passing by, looking for angels
Jdoucí tímhle životem, hledám anděly.
Lidé ignorující hledání andělů.
Walk this world alone
Try to stay on my feet
Sometimes crawl, fall
But I stand up cause I'm afraid to sleep
And open my eyes to a new day
With all new problems and all new pain
All the faces are filled with so much anger
Losing our dignity and hope from fear of danger
After all the wars, after settling the scores
At the break of dawn we will be deaf to the answers
Procházející se tímhle světem sám.
Snažím se zůstat ve svých stopách.
Někdy se plazím, padám,
ale vstanu, protože se bojím spát.
Otevřít oči novému dnu,
se všemi novými problémy a novou bolestí.
Všechny ty tváře naplněné takovým hněvem.
Ztrácející naši důstojnost a naději ze strachu a nebezpečí.
Po všech těch válkách, po vyrovnání účtů,
za svítání budeme hluší k odpovědím.
There's so much bigotry, misunderstanding and fear
With eyes squinted and fists clinched we reach out for what is dear
We want it we want
We want a reason to live
Je tu tolik fanatismu, neporozumění a strachu.
S přivřenýma očima a sevřenými pěstmi se natahuje po tom, co je nám drahé.
Chceme to. Chceme.
Chceme důvod k žití.
We're on a pilgrimage
A crusade for hope
Cause in our hearts and minds and souls we know
We need it we need
We need more than this
Jsme na pouti,
na křížové výpravě.
Protože v našich srdcích a myslích a duších víme,
že to potřebujeme. Potřebujeme.
Potřebujeme víc než to.
[Chorus:]
Going through this life looking for angels
People passing by looking for angels
Walking down the streets looking for angels
Everyone I meet looking for angels
Chorus:
Jdoucí tímhle životem hledám anděly.
Lidé ignorující hledání andělů.
Jdoucí dolů ulicí hledám anděly.
každý, koho potkávám, hledá anděly.
So many nations with so many hungry people
So many homeless scrounging around for dirty needles
On the rise, teen suicide
When we will realize
We've been desensitized by the lies of the world
We're oppressed and impressed by the greedy
Whose hands squeeze the life out of the needy
When will we learn that wars, threats, and regrets are the cause and effect of living in fear
Tolik národů s tolika hladovějícími lidmi.
Tolik bezdomovců okolo žebrajících, kvůli špinavým jehlám.
Na vzestupu, sebevraždy mladých, kdy si uvědomíme,
že jsme byli necitliví vůči všem lžím světa.
Jsme utlačováni a vtlačováni chamtivostí.
Čí ruce dostanou život z chudoby?
Kdy se naučíme, že války, hrozby a lítosti jsou důvod a účinek života ve strachu.
Who can help protect the innocence of our children
Stolen on the internet with images they can't forget
Kdo může pomoci ochránit nevinnost našich dětí?
Ukradenou na internetu s obrázky, které nemůžou zapomenout.
We want it we want
We want a reason to live
We represent a generation that wants to turn back a nation to let love be our light and salvation
We need it we need
We need more than this
Chceme to. Chceme.
Chceme důvod k žití.
Představujeme generaci, která chce vrátit národ,
který nechá lásku být naším světlem a spásou.
Potřebujeme to. Potřebujeme.
Potřebujeme víc než tohle.
[Chorus]
Going through this life looking for angels
People passing by looking for angels
Walking down the streets looking for angels
Everyone I meet looking for angels
Chorus:
Jdoucí tímhle životem hledám anděly.
Lidé ignorující hledání andělů.
Jdoucí dolů ulicí hledám anděly.
každý, koho potkávám, hledá anděly.
I became a saviour to some kids I'll never meet
Sent a check in the mail to buy them something to eat
What will you do to make a difference, to make a change?
What will you do to help someone along the way?
Just a touch, a smile as you turn the other cheek
Pray for your enemies, humble yourself, love's staring back at me
In the midst of the most painful faces
Angels show up in the strangest of places
(Angels show up in the strangest of places)
Stal jsem se zachráncem některým dětem, které jsem nikdy nepoznal.
Poslal jsem jim šek, aby si mohli koupit něco k jídlu.
Co děláte vy, aby jste udělali rozdíl, něco změnili?
Co děláte vy, aby jste pomohli někomu v průběhu jeho cesty?
Jen dotek, úsměv jak obrátit tváře ostatních.
Modlete se za své nepřátele, pokorně za sebe, láska na mě zpátky zírá
uprostřed nejbolestivějších tváří.
Andělé se ukazují v těch nejzvláštnějších místech
(Andělé se ukazují v těch nejzvláštnějších místech)
[Chorus] 4x
Going through this life looking for angels
People passing by looking for angels
Walking down the streets looking for angels
Everyone I meet looking for angels
Chorus: (x4)
Jdoucí tímhle životem hledám anděly.
Lidé ignorující hledání andělů.
Jdoucí dolů ulicí hledám anděly.
každý, koho potkávám, hledá anděly.

Text pridala Hinata

Text opravila Raina

Videa přidali MXP, AnEetQka

Preklad pridala Jacky7

Preklad opravila Raina

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.