Pokec Playlisty
Reklama

High On The Music - text, preklad

playlist Playlist
Get high (we are getting high on the music) on the music
Get it on like it's yesterday, yesterday
High (we are getting high on the music) on the music
Sing along like it's yesterday, yesterday
Vysoce (dostáváme se vysoko v hudbě) v hudbě
Jdi na to jako by to bylo včera, včera
Vysoce (dostáváme se vysoko v hudbě) v hudbě
Zpívejme spolu jako by to bylo včera, včera
People of the world, your hands are bloody
(Running right through a gunfight, gunfight)
Stay on your toes if you want to be somebody
(Move along cause it's alright, alright)

Lidé světa, vaše dlaně jsou krvavé
(Běží přímo přes střelbu, střelbu)
Stůjte na vašich prstech pokud chcete být někdo
(Pohněte se spolu protože je to v pořádku, v pořádku)
Lights and sirens, something's wrong here
Well this is like a bad movie
So outrageous, what's going on here?
Oh, give it up now, give it up and get
Světla a sirény, něco tady je špatně
Toto je jako špatný film
Tak pobuřující, co se to tady děje?
Oh, vzdej to teď, vzdej to teď a dostaň se
High (we are getting high on the music) on the music
Get it on like it's yesterday, yesterday
High (we are getting high on the music) on the music
Sing along like it's yesterday, yesterday
High (we are getting high on the music) on the music
High on the music
Vysoce (dostáváme se vysoko v hudbě) v hudbě
Jdi na to jako by to bylo včera, včera
Vysoce (dostáváme se vysoko v hudbě) v hudbě
Zpívejme spolu jako by to bylo včera, včera
Vysoce (dostáváme se vysoko v hudbě) v hudbě
Vysoko v hudbě
People of the world, come together
(Running right through a gunfight, gunfight)
And you gotta let that go, make yourself feel better
(Move along cause it's alright, alright)
Lidé světa, přijďte spolu
(Běží přímo přes střelbu, střelbu)
A musíte to nechat tak, ciťte se lépe
(Pohněte se spolu protože je to v pořádku, v pořádku)
Lights and sirens, something's wrong here
Well this is like a bad movie
So outrageous, what's going on here?
Oh, give it up now, give it up and get
Světla a sirény, něco tady je špatně
Toto je jako špatný film
Tak pobuřující, co se to tady děje?
Oh, vzdej to teď, vzdej to teď a dostaň se
High (we are getting high on the music) on the music
Get it on like it's yesterday, yesterday
High (we are getting high on the music) on the music
Sing along like it's yesterday, yesterday
High (we are getting high on the music) on the music
High on the music
Vysoce (dostáváme se vysoko v hudbě) v hudbě
Jdi na to jako by to bylo včera, včera
Vysoce (dostáváme se vysoko v hudbě) v hudbě
Zpívejme spolu jako by to bylo včera, včera
Vysoce (dostáváme se vysoko v hudbě) v hudbě
Vysoko v hudbě
We got peace on earth and a heavenly desire
We've come too far to just fall into the fire
Peace on earth and a heavenly desire
We've come too far to just fall into the fire
Peace on earth and a heavenly desire
We've come too far to just fall into the fire
Peace on earth and a heavenly desire
We've come too far to just fall into the fire
Máme tu klid na zemi a nebeské přání
Zašli jsme příliš daleko abychom jen tak spadli do ohně
Klid na zemi a nebeské přání
Zašli jsme příliš daleko abychom jen tak spadli do ohně
Klid na zemi a nebeské přání
Zašli jsme příliš daleko abychom jen tak spadli do ohně
Klid na zemi a nebeské přání
Zašli jsme příliš daleko abychom jen tak spadli do ohně

Text pridala misuliq9487

Video přidala LiveWire

Preklad pridala Dark_Luce

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.