Playlisty Pokec
Reklama
playlist Playlist karaoke Karaoke
And now, the end is near
And so I face the final curtain.
My friend, I'll say it clear,
I'll state my case, of which I'm certain.
A teď, když konec je blíž
A já tu stojím v posledním dějství
Můj příteli, ať je to jasné
Povím svůj příběh, za nímž si stojím.
I've lived a life that's full.
I traveled each and every highway
And more, much more than this,
I did it my way.
Žil jsem plnohodnotný život
Procestoval jsem každou dálnici
A co víc, mnohem víc než to
já to dělal po svém.
Regrets, I've had a few
But then again, too few to mention.
I did what I had to do
And saw it through without exemption.
Zklamání, pár jsem jich měl
Ale jen málo, abych je zmínil
Dělal jsem, co jsem musel
A vše dokončil, bez výjimky.
I planned each charted course
Each careful step along the byway,
And more, much more than this,
I did it my way.
Já plánoval každý vytyčený směr
Každý opatrný krok podél dálnice
A co víc, mnohem víc než to
Já to dělal po svém.
Yes, there were times, I'm sure you knew
When I bit off more than I could chew.
But through it all, when there was doubt,
I ate it up and spit it out.
I faced it all and I stood tall
And did it my way.
Ano, byly doby, jsem si jist, že to znáš
Kdy jsem si ukousl víc, než mohl jsem rozžvýkat
Ale přes to vše, i když jsem pochyboval
Já to rozkousal a vyplivl.
Čelil jsem všemu a hrdě stál
A dělal to po svém.
I've loved, I've laughed and cried.
I've had my fill; my share of losing.
And now, as tears subside,
I find it all so amusing.
Miloval jsem, smál se i plakal
Dostal jsem dost; svůj díl proher
A teď, jak slzy ustupují
Zdá se mi to vše moc zábavné.
To think I did all that
And may I say - not in a shy way,
Oh no, oh no not me,
I did it my way.
Myslet si, že já to vše dělal
Mohu-li říci – směle
Ale ne, ne, já ne
Já to dělal po svém.
For what is a man, what has he got?
If not himself, then he has naught.
To say the things he truly feels;
And not the words of one who kneels.
The record shows I took the blows -
And did it my way!
Pro co člověk je, co z toho má?
Když ne kvůli sobě, pak z toho nemá nic
Má říci, co opravdu cítí
A ne slova někoho, kdo je na kolenou
Vzpomínky ukazují, že jsem schytal rány -
A dělal to po svém!
Yes, it was my way Ano, to byla má cesta

Text pridala kacenka

Text opravila kacika555

Video přidal diskobolos

Preklad pridala Ludkaa9

Preklad opravil diskobolos

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.