Playlisty Akcie
Reklama

Your Love Is A Lie - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
I fall asleep by the telephone
It's two o'clock and I'm waiting up alone
Tell me where have you been?
Usínám vedle telefonu
Jsou dvě hodiny a já čekám sám
Řekni mi, kde jsi byla?
I found a note with another name
You blow a kiss but it just don’t feel the same
Cause I can feel that you're gone
Našel jsem lístek s cizím jménem
Poslala jsi polibek, ale není to ono
Protože cítím, že jsi pryč
I can't bite my tongue forever,
while you try to play it cool
You can hide behind your stories
but don't take me for a fool
Nemůžu pořád držet jazyk za zuby
Když to na mě klidně zkoušíš hrát,
Můžeš se skrýt za svoje historky,
ale nedělej ze mě hlupáka!
You can tell me that there's nobody else
But I feel it
You can tell me that you're home by yourself
But I see it
You can look into my eyes
and pretend all you want
But I know, I know
Your love is just a lie
It's nothing but a lie
Můžeš mi říkat, že už tady nikdo jiný není
Ale já to cítím
Můžeš mi říkat, že jsi doma sama,
Ale já to vidím
Můžeš se mi dívat do očí
a předstírat všechno co chceš
Ale já vím, já vím
Že tvá láska je jen lež
Není to nic, než lež
You look so innocent
But the guilt in your voice gives you away
Yeah you know what I mean
Vypadáš tak nevinně,
Ale provinění v tvém hlase, to vyvrací
Ty víš, co tím myslím
How does it feel when you kiss when you know
that I trust you
And do you think about me when he fucks you
Could you be more obscene?
Jaké to asi je, když ho líbáš a víš,
že ti věřím
A myslíš na mě, když to děláte
Můžeš být ještě víc odporná?

So don't try to say you're sorry
or try to make it right
And don’t waste your breath because it’s too late
It’s too late

Tak se ani nepokoušej říkat, že toho lituješ,
Nebo že se to snažíš napravit,
Neplýtvej dechem, protože už je pozdě
Je příliš pozdě
You can tell me that there's nobody else
But I feel it
You can tell me that you're home by yourself
But I see it
You can look into my eyes
and pretend all you want
But I know, I know
Your love is just a lie
It's nothing but a lie
Můžeš mi říkat, že už tady nikdo jiný není
Ale já to cítím
Můžeš mi říkat, že jsi doma sama,
Ale já to vidím
Můžeš se mi dívat do očí
a předstírat všechno co chceš
Ale já vím, já vím
Že tvá láska je jen lež
Není to nic, než lež
You're nothing but a lie Nejsi nic než lež
You can tell me that there's nobody else
But I feel it
You can tell me that you're home by yourself
But I see it
You can look into my eyes
and pretend all you want
But I know, I know
Your love is just a lie
I know you're nothing but a lie
You're nothing but a lie
Můžeš mi říkat, že už tady nikdo jiný není
Ale já to cítím
Můžeš mi říkat, že jsi doma sama,
Ale já to vidím
Můžeš se mi dívat do očí
a předstírat všechno co chceš
Ale já vím, já vím
Že tvá láska je jen lež
Vím, že nejsi nic než lež
Nejsi nic než lež
Your love is just a lie Tvoje láska je jen lež

Text pridal boockie

Text opravila GirlySakura

Videa přidali MXP, Bumblebee, DavidekSP

Preklad pridala lolinka005

Preklad opravila Daniellinne

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Simple Plan

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.