Playlisty Akcie
Reklama

Astronaut - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Can anybody hear me?
Or am I talking to myself?
My mind is running empty
In this search for someone else
Who doesn't look right through me
It's all just static in my head
Can anybody tell me why
I'm lonely like a satellite?
Slyší mě někdo?
Nebo mluvím sám se sebou?
Moje mysl je tak prázdná
V tomto hledání někoho jiného
Kdo by se nedíval skrze mne
Je to všechno statistika v mojí hlavě
Mohl by mi někdo říct proč
jsem sám jako satelit?
'Cause tonight I'm feeling like an astronaut
Sending SOS from this tiny box
And I lost all signal when I lifted off
Now I'm stuck out here and the world forgot
Can I please come down?
(Come down)
Cause I'm tired of drifting round
and round (And round)
Can I please come down?
Protože dnes večer se cítím jako astronaut
Posílám SOS z této malé krabice
A ztratil jsem všechen signál, když jsem vzlétl
Teď jsem tu uvízl a svět zapomněl
Můžu se prosím vrátit dolů?
(Vrátit dolů)
Protože jsem unaven z toho být unášen stále
dokola (A dokola)
Můžu se prosím vrátit dolů?
I'm deafened by the silence
Is it something that I've done?
I know that there are millions
I can't be the only one who's so disconnected
It's so different in my head
Can anybody tell me why
I'm lonely like a satellite?
Jsem ohluchlý z toho ticha
Udělal jsem něco?
Vím, že jsou tady milióny lidí
Nemůžu být ten jediný, kdo je tak odpojený
V mé hlavě je to tak rozdílné
Mohl by mi někdo říct proč
jsem sám jako satelit?
'Cause tonight I'm feeling like an astronaut
Sending SOS from this tiny box
And I lost all signal when I lifted off
Now I'm stuck out here and the world forgot
Can I please come down?
(Come down)
Cause I'm tired of drifting round and round
(And round)
Can I please come down?
Protože dnes večer se cítím jako astronaut
Posílám SOS z této malé krabice
A ztratil jsem všechen signál, když jsem vzlétl
Teď jsem tu uvízl a svět zapomněl
Můžu se prosím vrátit dolů?
(Vrátit dolů)
Protože jsem unaven z toho být unášen stále dokola
(A dokola)
Můžu se prosím vrátit dolů?
Now I lie awake and scream in the zero gravity
And it's starting to weigh down on me
Wohouu
Let's abort this mission now
Can I please come down?
Teď bdím a křičím ve stavu beztíže
A začíná to na mě viset
Wohouu
Pojďme zrušit tuto misi
Můžu se prosím vrátit dolů?
So tonight I'm calling all astronauts
all the lonely people that the world forgot
If you hear my voice come pick me up
Are you out there?
'Cause you're all I've got!
Tak dnes večer volám všechny astronauty
Všechny ty osamělé lidi, na které svět zapomněl
Jestli slyšíte můj hlas, přijďte mě vyzvednout
Jste tady?
Protože vy jste všechno, co mám!
And tonight I'm feeling like an astronaut
Sending SOS from this tiny box
And I lost all signal when I lifted off
Now I'm stuck out here and the world forgot
A dnes večer se cítím jako astronaut
Posílám SOS z této malé krabice
A ztratil jsem všechen signál, když jsem vzlétl
Teď jsem tu uvízl a svět zapomněl
'Cause tonight I'm feeling like an astronaut
Sending SOS from this tiny box
To the lonely people that the world forgot
Are you out there?
'Cause you're all I've got!
Can I please come down?
(Please, please, please come down)
'Cause I'm tired of drifting round and round
(Tired of drifting around)
Can I please come down?
(Can I please come down,
please, please, please come down)
Can I please come down?
Can I please come down?
Protože dnes večer se cítím jako astronaut
Posílám SOS z této malé krabice
Osamělým lidem, na které svět zapomněl
Jste tady?
Protože vy jste všechno, co mám
Můžu se prosím vrátit dolů?
(Prosím, prosím, prosím vrátit se dolů)
Protože jsem unaven z toho být unášen stále dokola
(Unaven z unášení dokola)
Můžu se prosím vrátit dolů?
(Prosím, můžu se vrátit dolů,
prosím, prosím, prosím vrátit dolů)
Můžu se prosím vrátit dolů?
Můžu se prosím vrátit dolů?

Text pridal pixbo91

Text opravil DavidekSP

Videa přidali Bumblebee, Walkman, Sue29961

Preklad pridala Karol_com

Preklad opravila SHinata

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.