Playlisty Akcie
Reklama

Together - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukáž pieseň na Facebook

Love that gives me wings
Speeding up my heart but still allows me to breathe
When we are together, it seems time freeze
I stopped caring about what they think
REFRÉM
Láska co mi dává křídla
Zrychluje můj tep, ale pořád mi dovoluje dýchat
Když jsme spolu, vipadá to, že se čas zastavil
Přestala jsem se starat o to, co si o nás ostatní myslí
My heart feels free, when we are together
Up or down, I think that it's forever
Girls like hmmm I guess she's busy
A real-life movie and you're in it with me
Mé srdce se cítí volné, když jsme spolu
Nahoře nebo dole, myslím si, že je to navždy
Holky jako hmmm hádám, že je zaneprázdněná
Skutečný životní film a ty jsi v něm se mnou
Together, it's more than just feeling
Doesn't matter if momma's not believing
My heart is the only reason
Stay together, til morning I'm not leaving
VERSE 1
Společně, je víc než jen pocit
Nezáleží na tom, že máma v nás nevěří
Mé srdce je ten jediný důvod
Zůstaneme spolu, do rána tě nepoustím
Take a ride through town in the car
Love to the park outside of the bars
Where we'll watch the moon and catch stars
When you don't look for love, it's not far
Projeďme se autem po městě
Zamilujeme se do parku mimo bary
Kde jsme pozorovali měsíc a chytali hvězdy
Když nebudeš chtít lásku, není daleko
Know I'm not your first, but i know we work
I want to be yours last
Be my only one, hearts cannot be won,
Together, don't look back
Vím, že nejsem tvá první,ale vím že nám to šlape
Chci být tvou poslední
Buď můj jediný, srdce nemůžeš vyhrát
Společne, neohlížej se zpět
Love that gives me wings
Speeding up my heart but still allows me to breathe
When we are together, it seems time freeze
I stopped caring about what they think
REFRÉM
Láska co mi dává křídla
Zrychluje můj tep, ale pořád mi dovoluje dýchat
Když jsme spolu, vipadá to, že se čas zastavil
Přestala jsem se starat o to, co si o nás ostatní myslí
My heart feels free, when we are together
Up or down, I think that it's forever
Girls like hmmm I guess she's busy
A real-life movie and you're in it with me
Mé srdce se cítí volné, když jsme spolu
Nahoře nebo dole, myslím si, že je to navždy
Holky jako hmmm hádám, že je zaneprázdněná
Skutečný životní film a ty jsi v něm se mnou
Together, I know we'll find an answers
Doesn't matter, it's something we can handle
Don't care about how we "should" be
Don't care, my heart wants one thing
VERSE 2
Společně, vím že najdeme odovědi
Nezáleží na tom, je to něco, co můžeme zvládnout
Nestarej se o to, co by jsme mohli být
Nestarej se o to, mé srdce chce jen jednu věc
Want the love all loves hope to make
Grow together and stay always
Throught the storms and dark we'll catch rays
You'll receive love you give away
Chceme lásku, všechnu milujeme prožívat
Rosteme spolu a zůstaneme napořád
Dostaneš lásku, kterou dáváš
Know I'm not your first, but I know we work
I want to be yours last
Be my only one, hearts cannot be won,
Together, don't look back
Vím, že nejsem tvá první,ale vím že nám to šlape
Chci být tvou poslední
Buď můj jediný, srdce nemůžeš vyhrát
Společne, neohlížej se zpět
Love that gives me wings
Speeding up my heart but still allows me to breathe
When we are together, it seems time freeze
I stopped caring about what they think
REFRÉM
Láska co mi dává křídla
Zrychluje můj tep, ale pořád mi dovoluje dýchat
Když jsme spolu, vipadá to, že se čas zastavil
Přestala jsem se starat o to, co si o nás ostatní myslí
My heart feels free, when we are together
Up or down, I think that it's forever
Girls like hmmm I guess she's busy
A real-life movie and you're in it with me
Mé srdce se cítí volné, když jsme spolu
Nahoře nebo dole, myslím si, že je to navždy
Holky jako hmmm hádám, že je zaneprázdněná
Skutečný životní film a ty jsi v něm se mnou
Love that gives me wings
Speeding up my heart but still allows me to breathe
When we are together, it seems time freeze
I stopped caring about what they think
Láska co mi dává křídla
Zrychluje můj tep, ale pořád mi dovoluje dýchat
Když jsme spolu, vipadá to, že se čas zastavuje
Přestala jsem se starat o to, co si o nás ostatní myslí
My heart feels free, when we are together
Up or down, I think that it's forever
Girls like hmmm I guess she's busy
A real-life movie and you're in it with me
Mé srdce se cítí volné, když jsme spolu
Nahoře nebo dole, myslím si, že je to navždy
Holky jako hmmm hádám, že je zaneprázdněná
Skutečný životní film a ty jsi v něm se mnou

Text pridala Perfectgirl

Text opravila clariana

Video přidala Perfectgirl

Preklad pridala clariana

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Together (Single)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.