Playlisty Pokec
Reklama

Love Thing - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

This right here a love thing...Tohle je tu milující věc
It’s a love thing, ooo yeah,
It might be a love thing,
Could be the reason why you run my mind,
It’s a love thing, ooo yeah,
This right here a love thing,
A love love thing…
To je milující věc, ooo jasně,
To možná je milující věc
Mohl být rozdíl, proč běžíš mou myslí,
To je milující věc, ooo jasně,
Tohle tu je milující věc,
Milující věc...
Even in your city they telling you I’m the man,
You won’t find no body who can do what I can,
I think about our start ever now and then,
You make me wanna rewind again and again…
I v tvém městě ti říkají, že jsem ten muž,
Nenajdeš žádné tělo, co může dělat, co mohu,
Přemýšlím o našem začátku někdy teď a tenkrát
Jsi mě chtěl přetočit znovu a znovu...
Oh why your friends acting so hostile,
I’m a good guy like one of the apostles,
But I just wanna please you and get you in a hot tub,
Fulfill all of your needs and your dreams, I’m a natural...
Ach proč si tví přátelé počínají tak nepřátelsky,
Já jsem dobrý chlap jako jeden z apoštolů,
Ale já tě chci jenom poprosit a dostat tě v horké vaně
Vykonat vše z tvých potřeb a snů, jsem normální
I’m about to boss up, with a new flow,
High speed chasing, that’s why I don’t move slow,
You lookin’ pretty its a pity you don’t think so,
Girl what it is what it be what it do though…
Jsem u šéfa, s novým tokem,
Pronásledováný vysokou rychlostí, to je důvod, proč se nepohybuji pomalu
Vypadáš hezky, je škoda, že si to nemyslíš
Dívka, co to je, co to má být, co to dělá
It’s a love thing, ooo yeah,
It might be a love thing,
Could be the reason why you run my mind,
It’s a love thing, ooo yeah,
This right here a love thing,
A love love thing…
To je milující věc, ooo jasně,
To možná je milující věc,
Mohl být rozdíl, proč běžíš mou myslí
To je milující věc, ooo jasně,
Tohle tu je milující věc
Milující, milující věc
I’ll never forget the first time she made love to me,
I could tell from her eyes, the feeling was strong, (yeah)
You held on my hands in perfect harmony,
Love was a lie, ’til you came along,
oh, what a night….
Nikdy nezapomenu na to, jak poprvé vyrobila lásku ke mně
Mohl jsem říct z jejích očí, že pocit byl silný
(jo)
Držela ses u mých rukou ve skvělé harmonii,
Láska byla lež, pořád jsi šla kolem,
ach, co noc...
Then she turned back and she looked me in the eye,
Deep sigh Sick, she said hold me tight,
You don’t got to worry we can do whatever you like,
Sit down, wrap your arms round my sides,
Ooo and you know we got it in that night,
Right under the moonlight,
Hold on to it when you know it feels right,
Don’t you even think to let go…
Tehdy se otočila zpátky a dívala se mi do očí,
Hluboce vzdychá Nemocný, řekla držíc se mě pevně
Netrap se, můžeme dělat cokoli, co se ti líbí,
Sedni si, oviň své paže okolo mých stran,
Ooo a víš, že jsme to dostali v tu noc,
právě po půlnoci,
Drž to na tom, když to cítíš správně,
Nemyslíš na to, že by ses pustil...
So I said I’mma boss up, with a new flow,
High speed chasing, that’s why I don’t move slow,
You lookin’ pretty its a pity you don’t think so,
Girl what it is what it be what it do though…
Takže Já řekl, já jsem šéf, s novým tokem,
Pronásledovaný vysokou rychlostí, to je důvod, proč se nedokáži pohybovat pomalu
Vypadáš hezky, to je smůla, že o tom nevíš
Dívka, co to je, co to má být, co to dělá
It’s a love thing, ooo yeah,
It might be a love thing,
Could be the reason why you run my mind,
It’s a love thing, ooo yeah,
This right here a love thing,
A love love thing…
To je milující věc, ooo jasně,
To je možná milující věc,
Mohl být rozdíl, proč běžíš mou myslí
To je milující věc, ooo jasně,
Tohle tu je milující věc,
Milující, milující věc...
Ooo and you know we got it in that night,
Right under the moonlight,
x2
Ooo a ty víš, že jsme to dostali v tu noc,
Právě po půlnoci
x2

Text pridal Kedar09

Text opravil Kedar09

Video přidal Kedar09

Preklad pridala Tuka12

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.