Playlisty Pokec
Reklama

The Scorch - text, preklad

playlist Playlist
I wonder, I wonder what we'll do,
cause all we knew of yesterday is gone.
The hot air scorching inside your lungs, they say
"You better run for the hills before they burn"
and i'm losing hope that we're gonna make it home.
Zaujímalo by ma, zaujímalo by ma, čo budeme robiť,
pretože všetko, čo sme vedeli včera, je preč.
Horúci vzduch spaľujúci tvoje pľúca, hovoria
"Radšej bežte do kopcov, než zhoria"
a ja strácam nádej, že to dotiahneme domov.
Deep breathes this is the starting line.
They wanna see what we're made of.
Hlboké nádychy, toto je štartovacia čiara.
Chcú vidieť, z čoho sme.
It was a rust belt of dust and ash.
The cities stood like tombs of the world that had passed.
Echoes of howls and gnashing teeth,
like rabid wolves in their packs.
Bol to hrdzavý pás prachu a popola.
Mestá stáli ako hrobky zo sveta, ktorý už skončil.
Ozveny vytia a škrípanie zubov,
ako zúrivé vlky v ich svorkách.
Deep breathes, this is the starting line.
They wanna see what we're made of?
Hlboké nádychy, toto je štartovacia čiara.
Chcú vidieť, z čoho sme?
Run for the hills before they burn
Run for the hills before they burn
Bež do kopcov, než zhoria.
Bež do kopcov, než zhoria.
Try to tell me that this isn't wrong-
(I hear the thunder roll in and the fire come down.)
Cause all I see are the things that you've done,
So I say-
You wanna see what we're made of?
You wanna see what we're made of?
Skúste mi povedať, že toto nieje zlé-
(Počujem hrnúcu sa búrku a oheň zostúpil.)
Pretože všetko, čo vidím, sú veci, ktoré ste urobili,
tak som povedal-
Chcete vidieť, z čoho sme?
Chcete vidieť, z čoho sme?
Run for the hills before they burn
Run for the hills before they burn
You wanna see what we're made of?
You wanna see what we're made of?
Bež do kopcov, než zhoria.
Bež do kopcov, než zhoria.
Chcete vidieť, z čoho sme?
Chcete vidieť, z čoho sme?

Text pridala strannan

Video přidala strannan

Preklad pridala strannan

Preklad opravila strannan

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.