Playlisty Akcie
Reklama

Take It Back - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
I'm not a rapper; I'm a singer with a flow
I've got a habit of spitting
Quicker lyrics you know
You found me ripping the writtens
Out of the pages they sit in
And never once I get bitten
Because plagiarism is hidden
Which i would sit on the rhythm
Prisoner with a vision
Signs of label, but didn't listen to any criticism
Thought you knew but you didn't
So perk your ears up and listen
Studio with a system
And you could say that I'm driven
And now it's on to the next saga
We drink the best lager
I never tried to win you over
Like your stepfather
I do my own thing now, and get respect after
And I'm avoiding cocaine like it was Get Carter
For four years I never had a place to stay
But it's safe to say that it kept me grounded like a paperweight
At sixteen years old, yeah I moved out of my home
I was Macy Gray I tried to say goodbye and
I choked
And we've been sleeping at the subway station
Sleeping with a Movie star and adding to the population
Not my imagination, I don't want to relax
But would it hurt your reputation
If I put it on wax?
So take it back now...
Nejsem rapper, jsem zpěvák s proudem slov
Mám ve zvyku chrlit to ven
Rychlejší texty, víš, co myslím
Vždycky vytrhnu slova z inkoustu
a ze stránek, kam byly vypsány
A ještě nikdy jsem se nespálil
Protože plagiátorství je schované
Což bych si seděl na rytmu
Vězeň s vizí
Podepsán pod nahrávací společností, ale nenaslouchal jsem jejich kritice
Myslel jsem, že jste to věděli
Tak napněte uši a poslouchejte
Studio se systémem
A můžete si říct, že mě řídí
A teď je to nový příběh,
Pijeme nejlepší ležák
Nikdy jsem nad vámi nechtěl vyhrát
jako bych byl váš nevlastní otec
Dělám teď vlastní věci, a potom si získávám respekt
Vyhýbám se kokainu jako kdyby to byl Get Carter
Na 4 roky jsem neměl kde zůstat
Ale je bezpečné říct, že mě to drželo při zemi jako těžítko
V 16 jsem se vystěhoval z domu
Byl jsem Macy Grey, snažil jsem se říci sbohem a vymstilo se mi to
A spávali jsme na stanici metra
Vedle filmových hvězd a připojovali jsme se k populaci
Nikoli má představivost, nechci relaxovat
Ale zasáhne to tvou reputaci
když ti jí zavoskuju?
Tak to hned vem zpátky...
Mmmm..
C'mon and take it back love
C’mon and take it back for us
Don’t you fade into the back love
Noooo
(Refrén)
MMM pojď a vem to zpátky
Pojď a vem to zpátky oooh teď
Neztrácej se do temnoty, lásko
Ne
Take it back with the rhythm and blues
And my back pack I'll be singing the news,
Trying to act like Jack Black when I’m rocking the school
I'll make a beat with my feet by just singing a loop,
Bringing the lyrics to prove that I can fit in these shoes,
And keeping the truth through the vocal booth,
Stars burst out on the scene like an opal fruit,
They try and take aim like beckham when he goes to shoot,
But then again that's what they're supposed to do,
And I'm supposed to be calm,
I tattooed the lyrics onto my arm, whispering everything that Happens is from now on,
I'll be willing to start again at the end of the song,
Still they think I handled it wrong,
But then I never had an enemy, except for NME,
But I'll be selling twice as many copies as the magazines will Ever be,
With only spectacles ahead of me and festival fees,
To help me with a Dalmatian, no pedigree,
Singing for the masses,
Rubber dinghy rapids,
Keep this rapping a habit
And keep on passioning magic,
I'm battling with respect,
I don't know if I'll have it,
This songs from the heart,
Grabbing the plaque
I'll take it back now
Vem to zpět i s tím rytmem a blues
A můj batoh, Budu zpívat novinky,
snažíc se hrát jako Jack Black, když otřásám školou
Vytvořím beat jen díky zvukové smyčce
Přináším text, abych dokázal že v tom umím chodit
A udržujíc pravdu skrz vokální vyjádření
Hvězdy vybuchly na scéně jako opálové ovoce
Zkoušejí to a trefují cíl, jako Beckham, když jde střílet
Ale pak znovu, to je to, co předpokládali že se stane
A já jsem předurčen k tomu být klidný
Tetoval jsem si texty na svou paži, šeptajíc, že všechno, co se děje od teď pokračuje
Na konci písně budu ochotný začít znovu
Stále si myslí, že s tím zacházím špatně
Ale pak, já nikdy neměl nepřítele, kromě NME
Ale budu prodávat dvakrát víc kopií, než ten magazín bude vůbec mít
Jen já a posluchači přede mnou a festivalové slavnosti
které mi pomáhají s dalmatincema, žádné pedigree
zpívám pro masy
guma, malý člun, peřeje
Udržuju si tenhle zvyk rapu
A zachovávám si tuhle magickou vášeň
Bojuju s respektem
Nevím, jestli to dostanu
Tato píseň od srdce
Popadám plaketu
Vezmu to teď zpátky
Mmmm..
C'mon and take it back love
C’mon and take it back for us
Don’t you fade into the back love
Noooo
(Refrén)
Take it back now
I don't ever want to be perfect,
Cause I'm a singer that you
Never want to see shirtless
I accept the fact that someone has to win the worst-dressed,
Taking my first steps into the scene,
Giving me focus
Putting on a brave face, like Timothy Dalton
Considering a name change,
Thinking it was hopeless
Rhyming over recordings
Avoiding tradition
Cause every day some lyrics
And a melody can be written
Now absence can make your heart break
But drinking absinthe can change your mind-state, vividly,
I need to let my liver be
And I say it again,
Living life on the edge,
With a closed hand full of friends
Is good advice from a man
Who took his life on the road with me
And I hope to see him blowing up globally
Cause that's how it's supposed to be
Screaming out vocally
It might seem totally impossible
Achieving life's dreams
But, but I just write schemes
I'm never having a stylist, giving me tight jeans
Madison Square Garden is where I might be
But more likely,
You'll find me in the back
Room of a dive bar with my mates
Having a pint with McDaid
Discussing records we made
And every single second knowing
That we'll never betray
The way we were raised
Remembering our background
Sat down
That's how we plan it out;
It's time to take it back now
Vezmi to zpátky, teď
Vůbec jsem nechtěl být perfektní
Neboť jsem zpěvák, kterého jste
nikdy nechtěli vidět bez trička
Beru ten fakt, že někdo vyhrál Nejhůře-oblečený ("uznání")
Kladu první kroky na scénu
Dáváte mi ohnisko
Nasazuji statečný obličej, jako Timothy Dalton
S ohledem na změnu jména
Myslíc si, že to byla naděje
Rýmuju přes nahrávky
vyhýbám se tradicím
Neboť každý den nějaký taxt a melodie mohou být napsány
Teď nedostatek ti může zlomit srdce,
Ale pití abstintu může změnit tvůj postoj, názorně
Potřebuju nechat své játra být
A řekl jsem to znovu
Žiju život na hraně se zavřenou dlaní plnou přátel
Je dobrá rada pro muže, který vzal život na cestu se mnou
A já doufám, že ho uvidím globálně vyhozeného do povětří
Protože tak to má být
Křičící vokály
To by mohlo vypadat nemožně
Dosažení životních snů
Ale já jenom sepisuju schémata
Nemám stylistu, dávajícího mi úplé džíny
Madison Square Garden je místo, kde bych mohl být
Ale pravděpodobněji mě najdete v zadním pokoji v rychlém baru s kamarády
Dávám si půllitr s McDaid
Diskutujeme o nahrávkách, které jsme vytvořili
A každou samotnou sekundu víme, že se nikdy nepodrazíme
Ten způsob, jakým jsme se opatřili
Vzpomínáme na pozadí
Sedli jsme si
To je, jak to naplánujeme
Je čas to vzít zpátky
Mmmm..
C'mon and take it back love
C’mon and take it back for us
Don’t you fade into the back love
Noooo
(Refrén 2x)
Mmmm..
C'mon and take it back love
C’mon and take it back for us
Don’t you fade into the back love
Noooo
Mé sny mě v noci budí
Psal jsem rytmy a lži, dodávajíc humbuk
A já prostě žiju lež
S tímhle, co musíš vědět, že ta čísla jsou právě prodána
Udrží mě v pochodu přes tvrdý čas
sny se mnou
Zapomínáme z toho 90 procent, když se vzbudíme
Ale těch dalších 10 procent nikdy nezšedne
Sníme sny, dnem k denním cílům
Zatížení zůstáváme vzhůru, zkoušíme udět řez jako papírem nebo žiletkou, nikdy se nevzdáváme
A jenom si pamatujeme vydržet víc
O pár let dřív
Nemohl jsem jenom kontrolovat myšlení
Našli byste mě potácejícího se na ulicích
Když byla venku zima
A teď se potím na pódiu
S vyprodaným turné
Píšu lovesongy kvůli ní
Nikdy neudeřit
Nemůžete zfalšovat talent a etickou práci jenom proto, abyste to urychlili
Nejsem rapper, jsem zpěvák, právě jsem byl čurat a
spousta těch chlapů jsou chlapy, kteří pózují
Jeho malá sestra musí hlídat děti, tak to prostě je
Sny které vlastníš, ujasni si cíle
A maximálně tomu věř, vykroč si svou cestou
Nikdy to nedělej jako následovník, nikdy nevíš
Kam půjdeš nebo kde budeš zítra
My dreams keep me awake at night
Written in rhymes, and lies, deliver the hype
Am I just living the lie
With this you must know that the number's just sold woah
Will keep me going through the tough times, dream with me
We forget 90 per cent of it when we wake
But the other 10 per cent it never fades
Dreaming dreams, day to day goals
Stay awake loads, try to make the cut like the
Paper or razor blade, never give up
And just remember just to hold out more
A couple years ago
I couldn't just control that thought
You'd find me buskin' on the street
When it was cold outdoors
And now I'm sweating on the stage
With the sold out tours
Writing love songs for the sake of it
Never to make a hit
You can't fake talent and work ethic just to make it quick
I'm not a rapper I'm a singer, I just take the piss and
Most of these other guys are guys that pose
His little sister has to babysit, that's just a way it is
Dreams you own, just set your goals
And have the utmost faith in it; tread your own path
You'll never make it as a follower, you'll never know
Where you will go or where you will be tomorrow

Text pridala Kirasmile

Text opravil Andrew115

Videa přidali sheeranslady, Niallerka169

Preklad pridala sheeranslady

Preklad opravil Matras

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

X (Deluxe Edition)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.