Playlisty Akcie
Reklama
playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukáž pieseň na Facebook

I had a bad week
Spent the evening pretending it wasn't that deep
You could see in my eyes that it was taking over
I guess I was just blind and caught up in the moment
You know you take all of my stress right down
Help me get it off my chest and out
Into the ether with the rest of this mess that just keeps us depressed
We forget that we're here right now
Měl jsem špatnej týden
Strávil jsem večery předstíráním, že to nebylo tak hluboké
Mohla jsi v mých očích vidět, že to zabírá
Hádám, že jsem byl prostě slepej a chycen v momentu
Vím, že táhneš všechen můj stres k zemi
Pomoz mi dostat ho z mé hrudi a pryč
Do éteru se zbytkem tohoto chaosu, který nás dál stresuje
Zapomněli jsme, že jsme tu právě teď
'Cause we're livin' life at a different pace, stuck in a constant race
Keep the pressure on, you're bound to break, something's got to change
We should just be cancelling all our plans and not give a damn
If we're missin' out on what the people think is right
Seein' through a picture behind the screen and forget to be
Lose the conversation for the message that you'll never read
I think maybe you and me
Oh, we should head out to the place where the music plays
And then
Protože žijeme život jiným tempem, chyceni v neustálé jízdě
Tlak pokračuje, je ti souzeno se zlomit, něco se musí změnit
Měli bychom zrušit všechny naše plány a nedělat si hlavu
Pokud nám uniká, co si lidé myslí, je to správně
Vidím skrze obrázek za obrazovkou a zapomínám být
Méně konverzace za zprávu, kterou nikdy nepřečteš
Myslím, že možná ty a já
Oh, měli bychom zamířit na místo, kde hraje hudba
A pak
We'll go all night
Two-steppin' with the woman I love
All my troubles turn to nothing when I'm in your eyes, electrified
We'll keep turnin' up and go all night
Oh, we had dips and falls in our time
But we know what it feels to be low, then up, alone, then loved
And all we need is us to go all
Půjdeme celou noc
Dva kroky se ženou, kterou miluji
Všechny mé potíže se změní v nic, když jsem v tvých očích, elektrizován
Budeme se otáčet a půjdeme celou noc
Oh, měli jsme tyhle vzestupy a pády
Ale víme, jaké to je být na dně, pak nahoře, sami, pak milováni
A všechno, co potřebujeme, je projít tím vším
Night, night
Two-steppin' with the woman I love
Night, yeah
All we need is us
Noc, noc
Dva kroky se ženou, kterou miluji
Noc, yeah
Všechno, co potřebujeme, jsme my
What do you reckon, is it just me?
Words are weapons and occasionally they cut deep
Crisis of confidence, it tends to come when I feel the dark and I open my heart
If you don't see it, you should trust me
I feel like I've got nothin' left right now
Except this beauty in her dress right now
She got me feelin' like the best, and the rest are just less than she needs
So we press play and step to the beat
Na co myslíš, jen na mě?
Slova jsou zbraně a občas dosahují hluboko
Krize důvěry, má tendenci přijít, když cítím tmu a otevřu své srdce
Pokud to nevidíš, měla bys mi věřit
Mám pocit, že mi teď nic nezbylo
Kromě této krásy ve svých šatech
Dává mi pocit, ten nejlepší a ten zbytek je něco méně, co potřebuje
Takže tiskáme "play" a vstupujeme do rytmu
'Cause we're livin' life at a different pace, stuck in a constant race
Keep the pressure on, you're bound to break, something's got to change
We should just be cancelling all our plans and not give a damn
Head out to the place where it plays and
Protože žijeme život jiným tempem, chyceni v neustálé jízdě
Tlak pokračuje, je ti souzeno se zlomit, něco se musí změnit
Měli bychom zrušit všechny naše plány a nedělat si hlavu
Zamířit na místo, kde hraje hudba a
We'll go all night
Two-steppin' with the woman I love
All my troubles turn to nothing when I'm in your eyes, electrified
We'll keep turnin' up and go all night
Oh, we had dips and falls in our time
But we know what it feels to be low, then up, alone and loved
And all we need is us to go all
Půjdeme celou noc
Dva kroky se ženou, kterou miluji
Všechny mé potíže se změní v nic, když jsem v tvých očích, elektrizován
Budeme se otáčet a půjdeme celou noc
Oh, měli jsme tyhle vzestupy a pády
Ale víme, jaké to je být na dně, pak nahoře, sami, pak milováni
A všechno, co potřebujeme, je projít tím vším
Night, night
Two-steppin' with the woman I love
Night, yeah
All we need is us to go all night
Night, night
Two-steppin' with the woman I love
Night, yeah
All we need is us to go all night
Noc, noc
Dva kroky se ženou, kterou miluji
Noc, yeah
Všechno, co potřebujeme, je jít celou noc
Noc, noc
Dva kroky se ženou, kterou miluji
Noc, yeah
Všechno, co potřebujeme, je jít celou noc

Text pridala Lenin606

Text opravil DevilDan

Video přidal CeSkO

Preklad pridal DevilDan

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.