Playlisty Akcie
Reklama
playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Met her smoking a cigarette
In a toilet cubicle
Red dress, tattooed chest
She's beautiful
This ain't the time or place to start a future
But darling I don't care
Broken hearts can find a love
To make them whole anywhere
Potkal jsem ji, když kouřila cigaretu
Na záchodě v kabince
Červené šaty, potetovaný hrudník
Je krásná
Tohle není čas ani místo, kde začít budoucnost
Ale zlato je mi to jedno
Zlomená srdce mohou najít lásku
Aby byly kdekoliv celé
Oh darling, here we go again
We are only man or woman
And we all make mistakes
Don't you know we're only human
It's what our hardships say
And when I heard those words and knew them
I could feel your pain
Cause I have felt the same, oh
Oh miláčku, je to tady zase
Jsme jen muž a žena
A my všichni děláme chyby
Copak nevíš, že jsme jen lidé?
To říkají naše trápení
A když jsem ta slova slyšel a znal jsem je
Cítil jsem tvou bolest
Protože jsem se cítil stejně, oh
She said we are penguins on the ice
We're not meant to fly
But god knows we can try
Oh, I see a hope that's in her eyes
Can you feel the love in mine?
Řekla, že jsme tučňáci na ledě
Není nám souzeno létat
Ale bůh ví, že to zkusíme
Oh, vidím naději v jejích očích
Miluješ mně?
She told about her mum and dad
And they sound just like mine
Day by day, exchanging names
We're two souls intertwined
We have both got it wrong
From time to time and let that go
With each other, hand in hand
As we mend broken souls
Řekli o své mámě a tátovi
A oni zní jako já
Den po dni, výměna jmen
Jsme dvě propletené duše
Oba jsme to špatně pochopili
Čas od času a nech to být
Mezi sebou, ruku v ruce
Jak opravujeme zlomené duše
Darling, here we go again
We are only blood and bones
That cover beating hearts
Scarred by sticks and stones
But we know who we are
I could put you back together
When you come apart
We should make a start now
Miláčku, je to tady zase
Jsme jen krev a kosti
Které zakrývají bijící srdce
Zjizvené od holí a kamenů
Ale my víme, kdo jsme
Mohl bych tě dát zase dohromady
Když se rozdělíš
Měli bychom začít hned teď
She said we are penguins on the ice
We're not meant to fly
But god knows we can try
Oh, I see a hope that's in your eyes
Can you feel the love in mine?
Řekla, že jsme tučňáci na ledě
Není nám souzeno létat
Ale bůh ví, že to zkusíme
Oh, vidím naději v jejích očích
Miluješ mně?
And it feels like we felt serenity
And some things are not what they seem
My love, right now it's only you and me
A mám pocit, že jsme cítili klid
A některé věci nejsou takové, jaké se zdají
Má láska, právě teď jsi to jen ty a já
She said we are penguins on the ice
We're not meant to fly
But god knows we can try
Oh, I see a hope that's in your eyes
Can you feel the love in mine?
Can you feel the love in mine?
Řekla, že jsme tučňáci na ledě
Není nám souzeno létat
Ale bůh ví, že to zkusíme
Oh, vidím naději v jejích očích
Miluješ mně?
Miluješ mně?

Text pridal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Preklad pridala Sofienka07

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.