Playlisty Pokec
Reklama
playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

It's such a beautiful night, to make a change in our lives
East Anglian sky, empty bottle of wine
I got you by my side, talking about love and life
Oh how lucky am I, when I look in your eyes?
What a wonderful way, to spend a moment or two
To be lying awake, and be here talking to you
I got something to say, I know what I got to do
To be making a change, now the moment of truth
Je tak krásná noc na to, abychom udělali změnu v našich životech
Obloha východní Anglie, prázdná láhev vína
Jsi vedle mě, povídáme si o lásce a o životě
Oh jaké mám štěstí, když se ti podívám do očí?
Skvělý způsob jak strávit chvilku nebo dvě
Být vzhůru a povídat si s tebou
Mám co říct, vím, co dělat
Chci udělat změnu, teď je okamžik pravdy
Why I’m feeling so nervous?
Things are going so perfect
Now I know that it’s worth it
To spend forever with you
Proč jsem tak nervózní?
Věci jsou tak perfektní
Teď už vím, že to stojí za to
Být s tebou navždy
So I count to three, and get down on one knee
And I ask you, darling honestly
I've waited all this time, just to make it right
So I ask you, tonight, will you marry me?
Just say yes
It's one word, one love, one life
Tak počítám do tří a jdu dolů na jedno koleno
A ptám se tě, miláčku upřímně
Čekal jsem celou tu dobu, abych to udělal správně
Tak se tě ptám, dnes večer, vezmeš si mně?
Řekni jen ano
Je to jedno slovo, jedna láska, jeden život
A gentle touch of the hand, fingers running through hair
Lips pressed to my lips, oh I was caught unaware
Oh so many times, I gazed in both of her eyes
What a beautiful way to spend the rest of a life
Some will reappear, burning auburn and red
I'll chest the pill, bring us home to bed
Last night was the night, one last moment of truth
What a wonderful way, to fall in deeper in with you
Jemný dotek ruky, prsty projíždějící ve vlasech
Rty přitisknuté k těm mým, oh byl jsem nevědomky přistižen
Oh, tolikrát jsem se jí podíval do očí
Skvělý způsob jak strávit zbytek života
Některé se znovu objeví, budou kaštanově hnědé a červené
Vezmu si pilulku, vezmu nás domů do postele
Minulá noc byla noc, poslední moment pravdy
Skvělý způsob jak se do tebe zamilovat ještě víc
Why was I feeling nervous?
When things were going so perfect
Well, now I know that it’s worth it
To spend forever with you
Proč jsem tak nervózní?
Věci jsou tak perfektní
Teď už vím, že to za to stojí
Být s tebou navždy
So I count to three, and get down on one knee
And I ask you, darling honestly
I've waited all this time, just to make it right
So I ask you, tonight, will you marry me?
Just say yes
It's one word, one love, one life
Tak počítám do tří a jdu dolů na jedno koleno
A ptám se tě, miláčku upřímně
Čekal jsem celou tu dobu, abych to udělal správně
Tak se tě ptám, dnes večer, vezmeš si mně?
Řekni jen ano
Je to jedno slovo, jedna láska, jeden život
One life
One life
Jeden život
Jeden život
Your hand in mine
Some things were just meant to be
Hearts intertwined
Some things were just meant to be
In perfect time
Some things were just meant to be
Oh you and I
Some things were just meant to be
Your hand in mine
Some things were just meant to be
Hearts intertwined
Some things were just meant to be
In perfect time
Some things were just meant to be
Oh you and I
Some things were just meant to be
Your hand in mine
Some things were just meant to be
Hearts intertwined
Some things were just meant to be
In perfect time
Some things were just meant to be
Oh you and I
Some things were just meant to be
Your hand in mine
Some things were just meant to be
Hearts intertwined
Some things were just meant to be
In perfect time
Some things were just meant to be
Oh you and I
Some things were just meant to be
Tvá dlaň v té mé
Některé věci se prostě měly stát
Propletená srdce
Některé věci se prostě měly stát
V dokonalém čase
Některé věci se prostě měly stát
Oh ty a já
Tvá dlaň v té mé
Některé věci se prostě měly stát
Propletená srdce
Některé věci se prostě měly stát
V dokonalém čase
Některé věci se prostě měly stát
Oh ty a já
Tvá dlaň v té mé
Některé věci se prostě měly stát
Propletená srdce
Některé věci se prostě měly stát
V dokonalém čase
Některé věci se prostě měly stát
Oh ty a já
Tvá dlaň v té mé
Některé věci se prostě měly stát
Propletená srdce
Některé věci se prostě měly stát
V dokonalém čase
Některé věci se prostě měly stát
Oh ty a já
Některé věci se prostě měly stát

Text pridal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Preklad pridala Sofienka07

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.