Playlisty Akcie
Reklama

End Of Youth - text, preklad

playlist Playlist
I’ve been depressed since you left
Tried to fill the hole with wine
Stopped the drugs when she came
Cleaned my act up overnight
Od tvého odchodu mám depresi
Snažil jsem se tu díru vyplnit vínem
Když přišla ona, přestal jsem brát drogy
Přes noc se ze mě stal slušňák
If you reach with no reply
I’ll see you when I see you man
You can’t talk me through the fall
If we don’t know if I can land
Když mi nedáš odpověď
Uvidím tě, až tě uvidím, kámo
Nemůžeš se mnou mluvit během pádu
Pokud nevíme, jestli dokážu přistát
Tried to grow, but the past
It tears me down to size
Tell the world how to process
But don’t take the same advice
Snažil jsem se růst, ale minulost
Mě pořád otrhává
Řekni světu, jak to zpracovat
Ale neřiď se stejnou radou
Half remember what I said
Then the morning’s filled with fear
Can’t get a handle on my grief
When every memory turns to tears
Napůl si vzpomínám, co jsem řekl
Pak přišlo ráno naplněné strachem
Nedokážu zkrotit svůj zármutek
Když se každá vzpomínka změní v slzy
It’s been a long year and we’re not even halfway there Byl to dlouhý rok, a to ještě nejsme ani v půli cesty
Is this the ending of our youth when pain starts taking over?
I just don’t know if I can ever just let it go
Everything’s falling apart
When love is real, there’s never closure
I guess it’s all part of life
But I can’t help but feel low
We spend our youth with arms and hearts wide open
And then the dark gets in and that’s the end of youth
Znamená to konec mládí, když se začne ozývat bolest?
Já prostě nevím, jestli to někdy dokážu přijmout
Všechno se rozpadá
Když je láska skutečná, neexistuje konec
Asi je to součást života
Ale já si nemůžu pomoct, je mi mizerně
Trávíme mládí s náručí i srdcem otevřeným dokořán
A pak přijde tma a to je konec mládí
I’ve been lost since the teens but pretend it’s all alright
All my ups led to falls that led to try to end my life
Just a boy at the start, they lent on like a man
You were meant to be my friend and not to take all that you can
Už od puberty jsem byl ztracený, ale předstíral jsem, že je všechno v pořádku
Všechny moje vzestupy vedly k pádům, které vedly k pokusům o ukončení života
Na počátku to byl jen chlapec, opírali se o něj jako o muže
Tys měl být můj přítel, a ne si vzít všechno, co šlo
Disengaged to create, try to re-invent the wheel
No one knows what they want, so I just give you what I feel
If I slip and get high I know the low is always near
When I’m down I never see you, when I’m up you all appear
Zbavený touhy tvořit, snažím se znovu vynalézt kolo
Nikdo neví, co vlastně chce, tak já ti dám, co cítím
Jestli ujedu a zfetuju se, vím, že dno je nadosah
Když jsem dole, nikdy tě nevidím, když jsem nahoře, najednou se objevíš
It’s been a long year and we’re not even halfway there Byl to dlouhý rok, a to ještě nejsme ani v půli cesty
Is this the ending of our youth when pain starts taking over?
I just don’t know if I can ever just let it go
Everything’s falling apart
When love is real, there’s never closure
I guess it’s all part of life
But I can’t help but feel low
We spend our youth with arms and hearts wide open
And then the dark gets in and that’s the end of youth
Znamená to konec mládí, když se začne ozývat bolest?
Já prostě nevím, jestli to někdy dokážu přijmout
Všechno se rozpadá
Když je láska skutečná, neexistuje konec
Asi je to součást života
Ale já si nemůžu pomoct, je mi mizerně
Trávíme mládí s náručí i srdcem otevřeným dokořán
A pak přijde tma a to je konec mládí
It’s been a long year and we’re not even halfway there Byl to dlouhý rok, a to ještě nejsme ani v půli cesty
Is this the ending of our youth when pain starts taking over?
I just don’t know if I can ever just let it go
Everything’s falling apart
When love is real, there’s never closure
I guess it’s all part of life
But I can’t help but feel low
We spend our youth with arms and hearts wide open
And then the dark gets in and that’s the end of youth
We spend our youth with arms and hearts wide open
And then the dark gets in and that’s the end of youth
Znamená to konec mládí, když se začne ozývat bolest?
Já prostě nevím, jestli to někdy dokážu přijmout
Všechno se rozpadá
Když je láska skutečná, neexistuje konec
Asi je to součást života
Ale já si nemůžu pomoct, je mi mizerně
Trávíme mládí s náručí i srdcem otevřeným dokořán
A pak přijde tma a to je konec mládí
Trávíme mládí s náručí i srdcem otevřeným dokořán
A pak přijde tma a to je konec mládí

Text pridala lyricspep

Videa přidali lyricspep, SuperSonic

Preklad pridala SuperSonic

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

– (Subtract)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.