Playlisty Akcie
Reklama

Curtain - text, preklad

playlist Playlist
Can you pull the curtains? Let me see the sunshine
I think I'm done with my hidin' place and you found me anyway
It's been forever, but I'm feelin' alright
Tears dry, and will leave no trace, and tomorrow's another day
Můžeš roztáhnout závěsy? Nech mě vidět sluneční svit
Myslím, že jsem stejně skončil s ukrýváním
a ty jsi mě stejně našla
Byla to věčnost, ale cítím se už lépe
Slzy usychají a nezanechají stopu a zítra je
další den
Hide and seek, I am somewhere closed away
You won't believe how long it's been since I started the game
I can't be seen and you won't find me today
I've not been this low, but I'll be okay
Schovávaná, jsem někde uzavřený
Neuvěříš tomu, jak je to dlouho, co jsem začal
tuhle hru
Nejsem vidět a dnes mě ani nenajdeš
Nebyl jsem nikdy tak na dně, ale budu OK.
"Are you alright?", Maybe don't ask
'Cause you know I never like to talk about that
Keep it inside, yeah, you say, I always hold back
And I always wear long sleeves
"Is it in your childhood? Something happen in your past?"
Well, the sadness, yeah, I promise that it won't last
And if I could, I would try to take it all back
There's still more underneath and it's when you say to me
"Jsi v pořádku?" Možná, neptej se
Protože víš, že o tom vždy nerad mluvím
Držím to uvnitř, jo, říkáš že se vždy držím zpátky
A vždy nosím dlouhé rukávy
"Je to něco z tvého dětství? Něco se stalo ve tvé
minulosti?"
No, ten smutek, jo, slibuji, že to nebude dlouho
trvat
A kdybych mohl, pokusil bych se to vše vrátit
Je toho uvnitř ale mnohem víc a je to, když mi říkáš
Can you pull the curtains? Let me see the sunshine
I think I'm done with my hidin' place and you found me anyway
It's been forever but I'm feelin' alright
Tears dry and will leave no trace and tomorrow's another day
Můžeš roztáhnout závěsy? Nech mě vidět sluneční svit
Myslím, že jsem stejně skončil s ukrýváním
a ty jsi mě stejně našla
Byla to věčnost, ale cítím se už lépe
Slzy usychají a nezanechají stopu a zítra je
další den
Let me see the sun shine, shine, shine
Let me see the sun shine, shine, shine
Let me see the sun shine, shine, shine
Let me see the sun shine
Nech mě vidět slunce svítit, svítit, svítit
Nech mě vidět slunce svítit, svítit, svítit
Nech mě vidět slunce svítit, svítit, svítit
Nech mě vidět slunce svítit
Hide and seek, count to ten and close your eyes
Try to breath, see a message and don't reply
Nice to meet, but in reality say goodbye
Life can be so beautiful if you try
Schovávaná, počítej do desíti a zavři oči
Zkus dýchat, vidět zprávu ale neodpovídat
Rád se poznat, ale ve skutečnosti říct sbohem
Život může být tak krásný, když to zkusíš
"Are you okay?" Yeah, I guess so
But on some days, I feel like I'm trapped in a hole
But I keep quiet so, the ones around me don't know
That the mountains feel so steep
And I'll say that I'm here to help to carry the load
And the outside rays, they are good for the soul
So, let's step out of the dark 'cause in here, it's so cold
The day's not out of reach and it's when you say to me
"Jsi OK?" Jo, myslím že jo
Ale některé dny se cítím, jako uvězněný v díře
Ale jsem zticha, aby to všichni ostatní kolem mě nevěděli
Že hory jsou tak strmé
A řeknu, že jsem tady abych pomohl nést břímě
A vnější paprsky jsou dobré pro duší
Tak vystupme z temnoty, protože tady je to tak chladné
Den ale není úplně mimo dosah a je to, když mi říkáš
Can you pull the curtains? Let me see the sunshine
I think I'm done with my hidin' place and you found me anyway
It's been forever but I'm feelin' alright
Tears dry and will leave no trace and tomorrow's another day
Můžeš roztáhnout závěsy? Nech mě vidět sluneční svit
Myslím, že jsem stejně skončil s ukrýváním
a ty jsi mě stejně našla
Byla to věčnost, ale cítím se už lépe
Slzy usychají a nezanechají stopu a zítra je
další den
Let me see the sun shine, shine, shine
Let me see the sun shine, shine, shine
Let me see the sun shine, shine, shine
Let me see the sun shine
Nech mě vidět slunce svítit, svítit, svítit
Nech mě vidět slunce svítit, svítit, svítit
Nech mě vidět slunce svítit, svítit, svítit
Nech mě vidět slunce svítit

Text pridal Mixalis

Text opravil Mixalis

Videa přidala SuperSonic

Preklad pridal Mixalis

Preklad opravil Mixalis

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

– (Subtract)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.