Playlisty Akcie
Reklama

Celestial - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

You see tonight, it could go either way
Hearts balanced on a razor blade
We are designed to love and break
And to rinse and repeat it all again
Uvidíš dnes večer, může to dopadnout jakkoliv
Srdce vyvážené na ostří
Jsme navrženi k milování a zlomení
A opláchnout se a všechno to zopakovat
I get stuck when the world's too loud
And things don't look up when you're going down
And I know your arms are reaching out
From somewhere beyond the clouds
Zaseknu se, když je svět příliš hlasitý
A věci nevzhlíží, když jsi dole
A vím, že tvé ruce se natahují
Odněkud zpoza mraků
You make me feel
Like my troubled heart is a million miles away
You make me feel
Like I'm drunk on stars and we're dancing out in the space
Celestial
Celestial
Díky tobě se cítím
Že mé problémové srdce je milion mil pryč
Díky tobě se cítím
Že jsem opilý ve hvězdách a tancujeme ve vesmíru
Nebeské
Nebeské
You see the light shinin' through the rain
A thousand colors in the brighter shade
Needed to rise from the lowest place
There's a silver lining that surrounds the gray
Vidíš světlo zářící skrz déšť
A tisíce barev v jasnějších odstínech
Potřebovala jsi zvednout z nejnižšího místa
Tam je stříbrný lem kolem šedé
When I get lost will you come back around?
Things don't look up when you're going down
Know your arms are reaching out
From somewhere beyond the clouds
Když se ztratím, přijdeš zpátky?
Věci nevzhlíží, když jsi dole
Vím, že tvé ruce se natahují
Odněkud zpoza mraků
You make me feel
Like my troubled heart is a million miles away
You make me feel
Like I'm drunk on stars and we're dancing out in the space
Celestial
Celestial, ohh
Díky tobě se cítím
Že mé problémové srdce je milion mil pryč
Díky tobě se cítím
Že jsem opilý ve hvězdách a tancujeme ve vesmíru
Nebeské
Nebeské, ooh
We were made to be
Nothing more than this
Finding magic in all the smallest things
When we notice that's what really matters is
Make tonight go on and on and on
Byli jsme stvořeni, abychom byli
Nic víc než tohle
Hledáme kouzlo ve všech těch maličkostech
Když zjistíme, že na tom opravdu záleží
Necháme dnešní noc jít dál a dál a dál
You make me feel
(We were made to be
Nothing more than this
Finding magic in all the smallest things)
You make me feel
(When we notice that's what really matters is)
You make me feel
Like my troubled heart is a million miles away
You make me feel
Like I'm drunk on stars and we're dancing out in the space
Celestial, ohh
Celestial, ohh
Celestial, ohh
Díky tobě se cítím
(Byli jsme stvořeni, abychom byli
Nic víc než tohle
Hledáme kouzlo ve všech těch maličkostech)
Díky tobě se cítím
(Když zjistíme, že na tom opravdu záleží)
Díky tobě se cítím
Že mé problémové srdce je milion mil pryč
Díky tobě se cítím
Že jsem opilý ve hvězdách a tancujeme ve vesmíru
Nebeské, ohh
Nebeské, ohh
Nebeské, ohh
We were made to be
Nothing more than this
Finding magic in all the smallest things
When we notice that's what really matters is
Make tonight go on and on and on
Celestial
Byli jsme stvořeni, abychom byli
Nic víc než tohle
Hledáme kouzlo ve všech těch maličkostech
Když zjistíme, že na tom opravdu záleží
Necháme dnešní noc jít dál a dál a dál
Nebeské

Text pridala Sofienka07

Video přidala Sofienka07

Preklad pridala Sofienka07

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Celestial (Single)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.