Playlisty Akcie
Reklama

Castle on the Hill - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
When I was six years old I broke my leg
I was running from my brother and his friends
tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down
I was younger then, take me back to when I
Found my heart and broke it here, made friends and lost them through the years
And I’ve not seen the roaring fields in so long, I know, I’ve grown
but I can’t wait to go home
Keď som mal šesť rokov zlomil som si nohu
Utekal som pred mojim bratom a jeho priateľmi
okúsil tú sladkú vôňu horskej trávy
kotúľajúc sa dole
Bol som mladší, zober ma späť keď som našiel moje srdce a zlomil ho, našiel si priateľov a stratil ich v priebehu rokov
ja som nevidel hučiace poľia tak dlho, viem,
vyrástol som
ale nemôžem sa dočkať až pôjdem domov
I’m on my way, driving at 90 down those country lanes
Singing to Tiny Dancer, And I miss the way you make me feel, and it’s real
We watched the sunset over the castle on the hill
Som na svojej ceste, jazdím po 90 dole poľnými cestami
Spievam si Tiny Dancer, chýba mi ten spôsob akým si ma cítila, je to skutočné
Pozerali sme západ slnka ponad hrad na kopci
Fifteen years old and smoking hand rolled cigarettes
Running from the law through the backfields and getting drunk with my friends
Had my first kiss on a Friday night, I don’t reckon I did it right
I was younger then, take me back to when we found
Weekend jobs when we got paid and buy cheap spirits and drink them straight
Me and my friends have not thrown up in so long, oh how we’ve grown
I can’t wait to go home
15 rokov fajčenie ručne balených cigariet
Utekám pred zákonom cez polia a opíjam sa so svojimi priateľmi
Mal som svoj prvý bozk v piatok večer, nepočítam s tým že som to urobil správne
Bol som mladší, zober ma späť keď som hľadal víkendové
brigády keď sme dostali zaplatené kúpili si lacné drinky a rovno ich vypili
Ja a moji priatelia sme nevracali tak dlho, oh ako sme mohli tak dospieť
Nemôžem sa dočkať až pôjdem domov
I’m on my way, driving at 90 down those country lanes
Singing to Tiny Dancer, And I miss the way you make me feel, it’s real
We watched the sunset over the castle on the hill
Over the castle on the hill
Over the castle on the hill
Over the castle on the hill
Som na svojej ceste, jazdím po 90 dole poľnými cestami
Spievam si Tiny Dancer, chýba mi ten spôsob akým si ma cítila, je to skutočné
Keď sme sledovali západ slnka ponad hrad na
kopci
ponad hrad na kopci
ponad hrad na kopci
ponad hrad na kopci
One friend left to sell clothes
One works down by the coast
One had two kids but lives alone
One's brother overdosed
One's already on his second wife
One's just barely getting by
But these people raised me
And I can’t wait to go home
Jeden priateľ odišiel predávať oblečenie
Jeden pracuje dole pri pobreží
Ďalší má dve deti ale žije sám
Niečí brat sa predávkoval
Ďalší už má druhú ženu
Ďalší len ťažko prežívajú
Ale títo ľudia ma vychovali
A nemôžem sa dočkať až pôjdem domov
And I’m on my way, and I still remember these old country lanes
we did not know the answers, And I miss the way you make me feel, it’s real
We watched the sunset over the castle on the hill
Over the castle on the hill
Over the castle on the hill
Som na svojej ceste, a stále si pamätám na tie poľné cesty
Keď sme nepoznali odpovede, chýba mi ten spôsob akým si ma cítila, je to skutočné
Keď sme sledovali západ slnka ponad hrad
na kopci
ponad hrad na kopci
ponad hrad na kopci

Text pridal Kinkis

Text opravila Kappanda

Videa přidali Kinkis, soucot77, Artysko

Preklad pridal Artysko

Preklad opravil SmallTarzan

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

÷ (Deluxe Edition)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.