Playlisty Akcie
Reklama

When a Woman - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

When a woman, when a woman loves
When a woman, when a woman loves a man
When a woman, when a woman loves
When a woman, when a woman loves a man
Když žena, když žena miluje
Když žena, když žena miluje muže
Když žena, když žena miluje
Když žena, když žena miluje muže
Manipulate and cause you pain
But lift you up when you're hurting
Scream goodbye, laugh when you cry
But cool the tears when they're burning
I felt it deep inside of me
Like an explosion of crazy
All of this fire that you give
I feel it deep
Manipuluje a působí ti bolest
Ale postaví tě na nohy, když jsi zraněný
Křičí sbohem, směje se, když brečíš
Ale zchladí slzy, když tě pálí
Cítím to hluboko ve svém nitru
Jako výbuch šílenství
Všechen ten oheň, který mi dáváš
Cítím ho v nitru
'Cause only a woman can get this dark
Only a woman can cause these scars
Only a woman can love this hard
Only a woman
Yeah, when this woman loves a man
She'll take you to hell and back
Take you to hell and back
Protože jen žena může být tak temná
Jenom žena může způsobit takové jizvy
Jenom žena dokáže milovat tak tvrdě
Jenom žena
Jo, když žena miluje muže
Vezme tě do pekla a zpátky
Vezme tě do pekla a zpátky
When a woman, when a woman loves
When a woman, when a woman loves a man
Only a woman, only a woman knows
How a woman is supposed to love a man
When a woman, when a woman loves
When a woman, when a woman loves a man
Only a woman, only a woman knows
Oh oh
Když žena, když žena miluje
Když žena, když žena miluje muže
Jenom, žena, jenom žena ví
Jak by žena měla milovat muže
Když žena, když žena miluje
Když žena, když žena miluje muže
Jenom žena, jenom žena ví
Oh, oh
No need to hear my apologies
For being so damn complicated
The ups and downs, the outs and ins
It's what it is
Není třeba poslouchat omluvy
Za to, jak jsou zatraceně komplikované
Vrcholy i pády, přínosy a ztráty
Takhle to je
'Cause only a woman can get this dark
Only a woman can cause these scars
Only a woman can love this hard
Only a woman
Yeah, when this woman loves a man
She'll take you to hell and back
Take you to hell and back
Protože jen žena může být tak temná
Jenom žena může způsobit takové jizvy
Jenom žena dokáže milovat tak tvrdě
Jenom žena
Jo, když žena miluje muže
Vezme tě do pekla a zpátky
Vezme tě do pekla a zpátky
When a woman, when a woman loves
When a woman, when a woman loves a man
Only a woman, only a woman knows
How a woman is supposed to love a man
When a woman, when a woman loves
When a woman, when a woman loves a man
Only a woman, only a woman knows
Oh oh
Když žena, když žena miluje
Když žena, když žena miluje muže
Jenom, žena, jenom žena ví
Jak by žena měla milovat muže
Když žena, když žena miluje
Když žena, když žena miluje muže
Jenom žena, jenom žena ví
Oh, oh
And even when you won't admit
You know you're gonna need
To be next to the only woman
Who can make you feel that kind of fire
No, you won't get tired
And when you think it's all I got
I'll bring it up a notch
I'll take you on a crazy ride, you'll never get enough
Baby, I'm your girl
And this is how I show my love
A i když to nepřiznáš
Víš, že budeš potřebovat
Být vedle jediné ženy
Která ti dá pocítit ten oheň
Ne, neunaví tě to
A když si myslíš, že tohle je všechno, co mám
Vystoupím ještě o příčku výš
Vezmu tě na šílenou jízdu, nikdy se jí nenabažíš
Zlato, jsem tvoje holka
A takhle projevuju svou lásku
'Cause only a woman can get this dark
Only a woman can cause these scars
Only a woman can love this hard
Only a woman
Yeah, when this woman loves a man
She'll take you to hell and back
Take you to hell and back
Protože jen žena může být tak temná
Jenom žena může způsobit takové jizvy
Jenom žena dokáže milovat tak tvrdě
Jenom žena
Jo, když žena miluje muže
Vezme tě do pekla a zpátky
Vezme tě do pekla a zpátky
When a woman, when a woman loves
When a woman, when a woman loves a man
Only a woman, only a woman knows
How a woman is supposed to love a man
When a woman, when a woman loves
When a woman, when a woman loves a man
Only a woman, only a woman knows
Oh oh
Když žena, když žena miluje
Když žena, když žena miluje muže
Jenom, žena, jenom žena ví
Jak by žena měla milovat muže
Když žena, když žena miluje
Když žena, když žena miluje muže
Jenom žena, jenom žena ví
Oh, oh

Text pridala michaella07

Video přidala michaella07

Preklad pridala SuperSonic

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.