Playlisty Akcie
Reklama

Mon Amour - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

I think you are living in denial
Oh can't you see she's pretty wild?
And every night I pray that you don't knock her up
'Cause I still want to be the mother of your child
Myslím, že žiješ v odepření
Oh nevidíš, že je pěkně divoká?
A každou noc se modlím, aby neotěhotněla
Protože já stále chci být matkou tvého dítěte
They say l'amour est né à Paris
So she's planned a little trip to France
While she's in anxious anticipation
I really hope you have a horrible vacation
Říká se, že láska se rodí v Paříži
Tak naplánovala malý výlet do Francie
Zatímco ona je v nervózním očekávání
Já opravdu doufám, že máte strašnou dovolenou
And so you think of me when you arrive
Hope the French fleas eat you both alive
And your room smells
And the toilet doesn't flush
And locals treat you mean
And the service takes too long
A ty myslíš na mně, když dorazíte
Doufám, že vás oba francouzské blechy žerou za živa
A váš pokoj páchne
A záchod nesplachuje
A místní s vámi zle zacházejí
A služby trvají příliš dlouho
'Cause I'm fragile and you broke my heart in two
But you just smile
Like it's all the same to you, to you
Protože jsem křehká a tys mi zlomil srdce ve dvě
Ale ty se jen usmíváš
Jakoby to bylo všechno stejné pro tebe, pro tebe
But when you learn your lesson
Come back like a prodigal son
Read the big sign at the airport
Bienvenue from hell
Mon amour
Ale až se poučíš
Vrať se jako marnotratný syn
Přečti si ten velký nápis na letišti
Vítej z pekla
Má lásko
And when you learn your lesson
Come back like a prodigal son
Read the big sign at the airport
Bienvenue from hell
Mon amour
A až se poučíš
Vrať se jako marnotratný syn
Přečti si ten velký nápis na letišti
Vítej z pekla
Má lásko
Where did you get the ability?
To make fake promises to me
You are exactly like
A politician
Need everyone's approval just to see if you are doing right
Kde jsi vzal tu schopnost?
Dávat mi falešné sliby
Jsi přesně jako
Politik
Potřebuješ všech souhlas, jen abys viděl jestli děláš správně
And I hope you both freeze under the Eiffel Tower
So you end up throwing in the towel
A doufám, že oba zamrznete pod Eiffelovou věží
Takže skončíte zabalení v ručníku
Hope you'll miss me
And someday you're gonna see
That I put my trust in you
But you turned you back to me
Doufám, že ti budu chybět
A jednoho dne uvidíš
Že jsem v tebe vložila svou důvěru
Ale ty ses ke mně otočil zády
'Cause I'm fragile and you broke my heart in two
But you just smile
Like it's all the same to you, to you
Protože jsem křehká a tys mi zlomil srdce ve dvě
Ale ty se jen usmíváš
Jakoby to bylo všechno stejné pro tebe, pro tebe
But when you learn your lesson
Come back like a prodigal son
Read the big sign at the airport
Bienvenue from hell
Mon amour
Ale až se poučíš
Vrať se jako marnotratný syn
Přečti si ten velký nápis na letišti
Vítej z pekla
Má lásko
And when you learn your lesson
Come back like a prodigal son
Read the big sign at the airport
Bienvenue from hell
Mon amour
A až se poučíš
Vrať se jako marnotratný syn
Přečti si ten velký nápis na letišti
Vítej z pekla
Má lásko
But when you learn your lesson
Come back like a prodigal son
Read the big sign at the airport
Bienvenue from hell
Mon amour
Ale až se poučíš
Vrať se jako marnotratný syn
Přečti si ten velký nápis na letišti
Vítej z pekla
Má lásko
And when you learn your lesson
Come back like a prodigal son
Read the big sign at the airport
Bienvenue from hell
Mon amour, mon amour, mon amour
A až se poučíš
Vrať se jako marnotratný syn
Přečti si ten velký nápis na letišti
Vítej z pekla
Má lásko, má lásko, má lásko
Passengers with destination
Passengers with destination
Passengers with destination to hell
Please proceed to your gate, we are ready to
board now
Cestující s cílem cesty
Cestující s cílem cesty
Cestující s cílem cesty do pekla
Prosím pokračujte do svého vchodu, jsme připraveni nastoupit

Text pridala EvaShaki

Text opravila Moni10-

Video přidala Moni10-

Preklad pridala EvaShaki

Preklad opravila Moni10-

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.