Playlisty Akcie
Reklama

Long Time - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Hold me
Show me all the talent God has given you
I want us thinking outside the box (all night long)
Just keep on going
Drž mě
Ukaž mi všechen ten talent, co ti Bůh dal
Chci, abychom mysleli jinak (celou noc)
Prostě pokračujme v cestě
You've done good things for me
Though I'm not an easy girl to please
I'll never run out of faith in you (all night long)
Just keep on going
Udělal jsi pro mě dobré věci
Přestože není snadné mě potěšit
Nikdy v tebe nepřestanu věřit (celou noc)
Prostě pokračujme v cestě
Long time long time
That's the way I've loved you baby
Long night it's been a long night
I'm breaking the record, told ya
Dlouho dlouho
Tak jsem tě milovala zlato
Dlouhá noc byla to dlouhá noc
Překonávám rekord, říkala jsem ti
Long time long time
The minutes are eternal lately
Long night it's been a long night
Can't wait to touch you, touch you
Dlouho dlouho
Minuty jsou v poslední době věčné
Dlouhá noc byla to dlouhá noc
Nemůžu se dočkat až se tě dotknu, dotknu
I wish I had longer legs
That I could fasten to your body so you'd take me with you everywhere
And when you think I can take no more (all night long)
Just keep on going
Kéž bych měla delší nohy
Takže bych se mohla připevnit k tvému tělu, a bral bys mě s sebou všude
A když si myslíš, že už víc nevydržím (celou noc)
Prostě pokračujme v cestě
If I let you have your way don't think I'm weak
You got the stamina and the technique
So let those eloquent hands of yours (all night long)
Just keep on going
Když tě nechám mít si svou cestu, nemysli si že jsem slabá
Máš vytrvalost a techniku
Tak nech ty tvé výřečné ruce (celou noc)
Prostě pokračujme v cestě
Long time long time
That's the way I've loved you baby
Long night it's been a long night
I'm breaking the record, told ya
Dlouho dlouho
Tak jsem tě milovala zlato
Dlouhá noc byla to dlouhá noc
Překonávám rekord, říkala jsem ti
Long time long time
The minutes are eternal lately
Long night it's been a long night
Can't wait to touch you, touch you
Dlouho dlouho
Minuty jsou v poslední době věčné
Dlouhá noc byla to dlouhá noc
Nemůžu se dočkat až se tě dotknu, dotknu
This thing we've got's so rare
It's so good it's not even fair
So how could anything compare
To your way, no way
Tahle věc, kterou máme je tak vzácná
Je to tak dobré, že to není ani spravedlivé
Tak jak by se mohlo cokoli porovnávat
K tobě, v žádném případě
How can you do me so much good
I'm so happy I should get sued
But nothing matters next to you
No way, no way
Jak mi můžeš dělat tolik dobrého
Jsem tak šťastná, že bych měla být žalována
Ale vedle tebe mi na ničem nezáleží
V žádném případě, v žádném případě
Long time long time
That's the way I've loved you baby
Long night it's been a long night
I'm breaking the record, told ya
Dlouho dlouho
Tak jsem tě milovala zlato
Dlouhá noc byla to dlouhá noc
Překonávám rekord, říkala jsem ti
Long time long time
The minutes are eternal lately
Long night it's been a long night
Can't wait to touch you, touch you
Dlouho dlouho
Minuty jsou v poslední době věčné
Dlouhá noc byla to dlouhá noc
Nemůžu se dočkat až se tě dotknu, dotknu

Text pridala EvaShaki

Text opravila Moni10-

Video přidala Moni10-

Preklad pridala EvaShaki

Preklad opravila Moni10-

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

She Wolf

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.