Playlisty Akcie
Reklama

Good Stuff - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Tell me all your wishes
I am here to make them true, don't wonder
You don't have to rub a lamp
'Cause I'll take care of you
Řekni mi všechna svá přání
Jsem tady, abych je uskutečnila, nediv se
Nemusíš třít lampu
Protože já se o tebe postarám
Nobody knows, nobody knows
Nobody knows, nobody knows
Nikdo neví, nikdo neví
Nikdo neví, nikdo neví
Tell me what you think I'm one of your kind
You know a girl like me is difficult to find
I bet you've never seen nothing like this before
I bet you've never met someone who loved you more
Řekni mi, co si myslíš, jsem jedna tvého druhu
Víš, že dívku jako já je obtížné najít
Vsadím se, že jsi ještě nic takového neviděl
Vsadím se, že jsi nikdy nepotkal někoho kdo tě více miloval
You know that I'm a witch and I can read your mind boy
Where do I have to sign
I'm on board
Víš, že jsem čarodějnice a umím číst tvou mysl chlapče
Kde se mám podepsat
Jsem na palubě
My new resolution is to trust you
My business to love you until you've had it
I'm not gonna miss out on the good stuff
The grass is much greener with us on it
Mé nové usnesení je věřit ti
Můj obchod milovat tě dokud nezemřeš
Nevynechám ty dobré věci
Tráva je mnohem zelenější, když jsme na ní
Better than to sail on the Mediterranean Sea
Better than to get a fancy Gucci dress for free
Lepší než se plavit na Středozemním moři
Lepší než dostat luxusní šaty od Gucciho zdarma
Don't think it over
Think it over
Don't think it over
Think it over
Nerozmýšlej si to
Rozmysli si to
Nerozmýšlej si to
Rozmysli si to
Totally up to you what you do with me
I'm gonna make it up to us and you will see
Don't have to prove it, it is written in your eyes
Tonight you'll be the winner I will be the prize
Je zcela na tobě co se mnou děláš
Já nám to udělám a ty uvidíš
Nemusím to dokazovat, je to napsáno v tvých očích
Dnes v noci budeš vítěz, já budu cena
You know that I'm a witch and I can read your mind boy
'Cause I know what you want
And I like that
Víš, že jsem čarodějnice a umím číst tvou mysl chlapče
Protože já vím, co chceš
A líbí se mi to
My new resolution is to trust you
My business to love you until you've had it
I'm not gonna miss out on the good stuff
The grass is much greener with us on it
Mé nové usnesení je věřit ti
Můj obchod milovat tě dokud nezemřeš
Nevynechám ty dobré věci
Tráva je mnohem zelenější, když jsme na ní
Watch my body get lower
As low as it can go
All the boys will follow
I'll show you something you don't know
Sleduj mé tělo klesat
Tak nízko jak jen to jde
Všichni chlapci budou následovat
Ukážu ti něco, co neznáš
Watch my body get lower
As low as it can go
All the boys will follow
I'll show you something you don't know
Sleduj mé tělo klesat
Tak nízko jak jen to jde
Všichni chlapci budou následovat
Ukážu ti něco, co neznáš
'Cause I know what you want
And I like that
Protože já vím, co chceš
A líbí se mi to
My new resolution is to trust you
My business to love you until you've had it
I'm not gonna miss out on the good stuff
The grass is much greener with us on it
Mé nové usnesení je věřit ti
Můj obchod milovat tě dokud nezemřeš
Nevynechám ty dobré věci
Tráva je mnohem zelenější, když jsme na ní
My new resolution is to trust you
My business to love you until you've had it
I'm not gonna miss out on the good stuff
The grass is much greener with us on it
Mé nové usnesení je věřit ti
Můj obchod milovat tě dokud nezemřeš
Nevynechám ty dobré věci
Tráva je mnohem zelenější, když jsme na ní

Text pridala EvaShaki

Text opravila Moni10-

Video přidala Moni10-

Preklad pridala EvaShaki

Preklad opravila Moni10-

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.