Playlisty Akcie
Reklama

Did It Again - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
First floor, room sixteen, smells like danger (let's go), even better (let's go)
Set your goals, bless our souls
I'm in trouble (yes I know), but it feels like heaven
První patro, pokoj 16, páchne jako nebezpečí (pojďme), ještě lepší (pojďme)
Stanov si cíle, požehnej naše duše
Jsem v průšvihu (ano já vím), ale je to jako nebe
You were like one of those guys
The kind with a wandering eyes
But I said hey what the hell, once in my life I'll take a ride on the wild side
Byl jsi jako jeden z těch chlapů
Ten druh s toulavými oči
Ale řekla jsem hej sakra jednou v životě se zvezu po divoké straně
You were so full of yourself
But damn were you cute as well
You liked my legs, I liked your moves
Anyone could tell not hard to deny that
Byl jsi tak zaneprázdněný sám sebou
Ale zatraceně, byl jsi taky tak roztomilý
Tobě se líbily mé nohy, mně se líbili tvé pohyby
Každý poznal, že nebylo příliš těžké to popřít
Did it again now I got it all wrong
But it felt so right I can’t believe it
And all the mistakes that went on for too long
Wish there was a way I could delete them
Udělala jsem to znova, všechno jsem zkazila
Ale zdálo se to tak správné, nemůžu tomu uvěřit
A všechny chyby které trvaly příliš dlouho
Kéž by byl způsob jak bych je mohla odstranit
Second night, in a row, I'm back in trouble (let's go), I don’t get it (let's go)
Gotta keep it down, 'cause the lobby called
But we ignore them (yes I know) 'cause it's getting better
Druhá noc v řadě, jsem zpátky v průšvihu (pojďme), nechápu to (pojďme)
Měli by jsme se držet potichu, protože volali z recepce
Ale ignorujeme je (ano já vím) protože se to zlepšuje
When it comes to men it's known
That I end up choosing wrong
'Cause I always trip and fall on the same old rock and repeat and go back
Když přijde na chlapy je známé
Že skončím se špatným výběrem
Protože vždycky zakopnu o ten samý starý kámen, spadnu, zopakuju to a vrátím se zpět
How blind a girl can be
To miss you hide your ring
Lied about everything I’m so naive
And I should have known that
Jak slepá umí dívka být
Aby jí ušlo jak skrýváš svůj prsten
Lhal jsi o všem, jsem tak naivní
A měla jsem to vědět
Did it again now I got it all wrong
But it felt so right I can’t believe it
And all the mistakes that went on for too long
Wish there was a way I could delete them
Udělala jsem to znova, všechno jsem zkazila
Ale zdálo se to tak správné, nemůžu tomu uvěřit
A všechny chyby které trvaly příliš dlouho
Kéž by byl způsob jak bych je mohla odstranit
It may seem to you that I am in a place
Where I’m losing the direction of my life
But I’m sure that this is nothing but a phase
Right back at ya, 'cause I'll survive
Může se ti zdát, že jsem na místě
Kde ztrácím směr svého života
Ale jsem si jistá, že tohle je jen fáze
Zpátky u tebe, protože já přežiju
It may seem to you that I am in a place
Where I’m losing the direction of my life
But I’m sure that this is nothing but a phase
Right back at ya, 'cause I'll survive
Může se ti zdát, že jsem na místě
Kde ztrácím směr svého života
Ale jsem si jistá, že tohle je jen fáze
Zpátky u tebe, protože já přežiju
Did it again now I got it all wrong
But it felt so right I can’t believe it
And all the mistakes that went on for too long
Wish there was a way I could delete them
Udělala jsem to znova, všechno jsem zkazila
Ale zdálo se to tak správné, nemůžu tomu uvěřit
A všechny chyby které trvaly příliš dlouho
Kéž by byl způsob jak bych je mohla odstranit
Did it again now I got it all wrong... Udělala jsem to znova, všechno jsem zkazila...

Text pridala EvaShaki

Text opravila Moni10-

Videa přidali Rikatado, Moni10-

Preklad pridala EvaShaki

Preklad opravila Moni10-

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

She Wolf

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.