Playlisty Akcie
Reklama

Broken Record - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

I'm older but you're wiser
That anyone can see
You're patient like no other
Has ever been with me
Your eyes take me to places I've never dreamt about
Your voice is the only music I can't do without
Jsem starší ale ty jsi moudřejší
Kdokoli to může vidět
Jsi se mnou trpělivý
Jako ještě nikdo
Tvé oči mě berou na místa o kterých se mi nikdy ani nezdálo
Tvůj hlas je jediná hudba bez které nemůžu žít
There can't be any doubts now
We are just too far ahead to look behind
And above the good and bad
Teď o tom nemůže být pochyb
Jsme příliš vpředu na to aby jsme se dívali dozadu
A nad tím, co je dobré a zlé
I need you to believe in my word
I feel like a broken record
And I told you 700 times
I don't need to keep looking... my search is done
Potřebuji abys věřil mým slovům
Cítim se jako porouchaná nahrávka
A říkala jsem ti to 700 krát
Nemusím už dál hledat... moje hledání je u konce
Can you put your trust in my word
I sound like a broken record
And I've said it 700 times
I don't need to keep looking... you are the one
Můžes věřit mým slovům
Zním jako porouchaná nahrávka
A řekla jsem to 700 krát
Nemusím pokračovat v hledání... ty jsi ten pravý
Your hands that have no mercy
Are also my best friends
And I can get lost climbing on your legs that never end
I found the perfect distance between my body on you
And that is, no distance dear if that's all right with you
Tvé ruce které nemají kouska soucitu
Jsou zároveň mými nejlepšími přáteli
Můžu se ztratit když lezu po tvých nohách které nemají konce
Našla jsem perfektní vzdálenost mezi mým tělem a tebou
A to je, drahý, žádná pokud ti to nevadí
They said we wouldn't make it
But look at how we've beaten all the odds
I just need you
To be aware of that...
Říkali, že se nám to nepodaří
Ale koukni jak jsme porazili všechny rozdíly
Potřebuji
Abys o tom věděl...
I need you to believe in my word
I feel like a broken record
And I told you 700 times
I don't need to keep looking... my search is done
Potřebuji abys věřil mým slovům
Cítim se jako porouchaná nahrávka
A říkala jsem ti to 700 krát
Nemusím už dál hledat... moje hledání je u konce
Can you put your trust in my word
I sound like a broken record
And I told you 700 times
I don't need to keep looking... you are the one
Můžes věřit mým slovům
Zním jako porouchaná nahrávka
A říkala jsem ti to 700 krát
Nemusím pokračovat v hledání... ty jsi ten pravý
I just want you to take a leap of faith
I know it's easy to make all the same mistakes
But I won't this time, no not this time
Chci abys udělal skok víry
Vím že je snadné dělat stále ty samé chyby
Ale tentokrát je neudělám, teď ne
I need you to believe in my word
I sound like a broken record
And I've said it 700 times
I don't need to keep looking... you are the one
Potřebuji abys věřil mým slovům
Zním jako porouchaná nahrávka
A řekla jsem to 700 krát
Nemusím pokračovat v hledání... ty jsi ten pravý
A dozen icy summers were leading me to you
I had to hear the liars to recognize the truth
Remember the first Christmas
It almost seemed untrue
You promised that
You'd always be with me and I promised too
Tucet ledových lét mě vedlo k tobě
Musela jsem poslouchat lháře abych rozpoznala pravdu
Pamatuji si naše první Vánoce
Skoro se zdálo, že to není pravda
Slíbil jsi, že
Vždycky budeš se mnou a já to slíbila taky

Text pridala Moni10-

Text opravila Moni10-

Video přidala 8691

Preklad pridala Moni10-

Preklad opravila Moni10-

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.