Playlisty Pokec
Reklama

My name is Stain - text, preklad

playlist Playlist
I'm Stain, my name is Stain
I don't complain, I won't complain
Do you comprend' what is the point of being born and being gone there must be a reason
(stain- skvrna, flek)
Jsem (Stain) Skvrna, jmenuji se (Stain) skvrna
Nechci si stěžovat, nebudu si stěžovat
Co myslíš, jaký má smysl rodit se a umírat, musí existovat důvod
War to the east, Pain to the west
War is at least, What we do 'best
What we do best is sharing guns
and kill for fun there must be a reason
Válka na východě, bolest na západě
Válka je alespoň to, co děláme nejlépe
Co děláme nejlépe je sdílení zbraní
a zabíjení pro zábavu, musí existovat důvod
My name is Stain I guess my dad he had the sens of humour
He gamme such a name cause stains they all mix together
If you are red or blue you depend on the trends
but stains is no problem : everywhere you find them
Jmenuji se (Stain) skvrna, Myslím, že můj táta měl smysl pro humor
Pokryl spoustu jmen, protože (Stain) Skvrna je mix všech dohromady
Pokud jsi červený nebo modrý jsi závislý na vývoji
ale skvrny nejsou žádný problém: najdete je všude
The guy next door, is such a whore
the food I eat is poison or
I eat no food cause I can't find a store
Ten chlap od vedle je taková děvka
Jídlo, které jsem jedl je jed, nebo
Nejedl jsem žádné jídlo, protože jsem nemohl najít obchod
Ma mama says I must be a tough guy, to live out there
I wanna know why ma mama says you got to be bad or beware
Moje máma říká, že musím být tvrdý chlap a žít tam
Chci vědět, proč moje máma říká, musíš být špatný nebo si dát pozor
oh Mam'
I no more share your point of view
I know that bros are not so cruel
They're not so bad, but just afraid
The best to do is to give some comprend'
oh mami,
nemůžu dál sdílet váš názor
Vím, že Bros (skupina) nejsou tak krutí,
nejsou tak špatní, jenom se bojí
Nejlepší co udělat je pochopit
I'm Stain
My name is Stain
So don't complain
And take my hand, you take my hand
So world it needs to shine again
My little friend we've got to start again
and to give some comprend'
Jsem (Stain) skvrna
Jmenuji se (Stain) skvrna
Takže si nestěžují
a vezmi mě za ruku, máš mou ruku
Co svět potřebuje je znova zářit
Můj malý příteli musíme začít znovu
a dát nějaké pochopení.

Text pridala LadyG

Video přidala mibolii

Preklad pridala mibolii

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.