Playlisty Pokec
Reklama

I'm nothing - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

Wherever lead my travels
I have been taken with vast roams
I've never made a way back home
Kamkoliv, kam vedou mé cesty
Jsem byl přijat s rozsáhlými toulkami
Nikdy jsem nehledal cestu zpátky domů
If I thought the challenge is the word
It felt good, really great
I've been chased for freedom and from jail
I would leave you if I came
I could flee I could wink
I could gloat and understand
I could leave you and let go
Pokud jsem si myslel, že úkolem je slovo
Je to dobrý pocit, opravdu skvělý
Byl jsem honěn za svobodu a z vězení
Chtěl bych odejít, kdybych přišel
Mohl jsem utéct, když jsem mrknul
Mohl jsem se vysmívat a porozumět
Mohl bych tě opustit a jít
Hey! I'm Nothing, Lord of Space
Duke of Nemo, no from Nowhere Land
A man with goal and that's almost all
Who craves for claims to save used-up bones
Hey! Jsem nic, pán vesmíru
Nemův vévoda, ne ze Země Nikoho
Muž s cílem a to je skoro všechno
Kdo touží mít nároky jak zachránit použité kosti
I have sold heirdom of my gore
For stardom and for faith
Being so stunned I left my native health
With an image of vagabounds
As I saw now my place is ruining into wreck
In my trap is the last of stones
Prodal jsem mé nabodnuté děditctví
Pro slávu a pro víru
Být tak ohromený, opustil jsem své rodné zdraví
S představou o tulácích
jak jsem viděl, teď je moje místo ničí ve vraku
V mé pasti je poslední z kamenů
Hey! I'm Nothing, Lord of Space
Duke of Nemo, no from Nowhere Land
A man with goal and that's almost all
Who craves for claims to save used-up bones
(My stale bones)
A man with goal and that's almost all
Who craves for claims to save used-up bones (used-up)
Hey! Jsem nic, pán vesmíru
Nemův vévoda, ne ze Země Nikoho
Muž s cílem a to je skoro všechno
Kdo touží mít nároky jak zachránit použité kosti
(Moje zastaralé kosti)
Muž s cílem a to je skoro všechno
Kdo touží mít nároky jak zachránit použité kosti
Wherever lead my travels
I have been taken with vast roams
I've never made a way back home
Kamkoliv, kam vedou mé cesty
Jsem byl přijat s rozsáhlými toulkami
Nikdy jsem nehledal cestu zpátky domů
Whatever seems and matters
I have a willing of chateau
I feel like I am coming home
Ať už se zdá, a záleží
Jestli mám ochotu zámku
Mám pocit, že se vracím domů

Text pridala Euik

Text opravila SabusKaulitz

Video přidala pokyska

Preklad pridala AngelfromHel

Preklad opravila Nikol240

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

The Universe

Segment texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.