Playlisty Pokec
Reklama

Burn this page - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

Livin‘ nightmare, frightening
Everybody’s running for your life
Childrens crying, men dying
Seems like the end of the world
Živá noční můra, hrůza
všichni běží jako o život.
Děti pláčou, muži umírají
vypadá to jako konec světa.
Did you see, light on sky
Here they come, between us
Fear and fuss, we will die
This is end of existence
Viděli jste světlo na obloze
už jsou tady, mezi námi.
Strach a zmatek, zemřeme
To je konec existence.
You can’t live forever
You can’t be a mage
Your life is in my hands and I scream burn this page
You can’t live forever
You can’t be a mage
Your life is in my hands and I scream (burn this page)
Nemůžeš žít věčně
Nemůžeš být mág
Váš život je v mých rukou a já křičím Vypalte tu stránku
Nemůžeš žít věčně
Nemůžeš být mág
Váš život je v mých rukou a já křičím (Vypalte tu stránku)
Brain is off, your eyes are empty
Darkness stop between the walls
Give me your hand and hold me stronger
Cause I’m the man who rules this world
Mozek je vypnutý, vaše oči jsou prázdné
Temnota stojí mezi stěnami.
Dej mi svou ruku a držet mě silněji
protože já jsem člověk, který vládne světu.
Did you see, light in me
Here they go, well be free
Open your eyes don’t sleep
Do you know? It’s just a dream
Viděl jsi světlo ve mně
Tady jdou, je dobré být volný
Otevři oči, nespi
Víte že? Je to jen sen.
You can live forever
You can be a mage
Your life is in you hands so turn this crazy page
You can live forever
You can be a mage
Your life is in you hands so turn this crazy page

Můžeš žít věčně
Můžeš být mág
Váš život je ve vašich rukou tak otočte tuhle šílenou stránku
Můžeš žít věčně
Můžeš být mág
Váš život je ve vašich rukou tak otočte tuhle šílenou stránku
Just one can see the difference
And you have nothing to say you have no power of man
Hold on, get rid of the nightmare
You can choose evil side or the angels way,
Standing on threshold of life
Jen jeden může vidět rozdíl
A nemáte co říct, nemáš žádnou moc člověka
Vydrž, zbav se noční můry
Můžeš si vybrat stranu zla nebo andělů, způsob.
Stojím na prahu života
You can’t live forever
You can’t be a mage
Your life is in my hands and I scream burn this page
You can’t live forever
You can’t be a mage
Your life is in my hands and I scream
Nemůžeš žít věčně
Nemůžeš být mág
Váš život je v mých rukou a já křičím Vypalte tu stránku
Nemůžeš žít věčně
Nemůžeš být mág
Váš život je v mých rukou a já křičím.
You can live forever
You can be a mage
Your life is in you hands so turn this crazy page
You can live forever
You can be a mage
Your life is in you hands so turn this crazy page
Můžeš žít věčně
Můžeš být mág
Váš život je ve vašich rukou tak otočte tuhle šílenou stránku
Můžeš žít věčně
Můžeš být mág
Váš život je ve vašich rukou tak otočte tuhle šílenou stránku

Text pridala Nikola97

Text opravila AngelfromHel

Video přidala lilijana

Preklad pridala AngelfromHel

Preklad opravila NikitaR

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

The Universe

Segment texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.