Playlisty Akcie
Reklama

Not In The Same Way - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Drink all night, never sleep
You say, "Go," I won't leave
I love you, you love me
But not in the same way
Rip my heart out and leave
On the floor, watch me bleed
I love you, you love me
But not in the same way
Piť celú noc, nikdy nespať
Povieš, „Choď," neodídem
Ja milujem teba, ty miluješ mňa
Len každý inak
Roztrhaj moje srdce a odíď
Na podlahe, pozeráš ako krvácam
Ja milujem teba, ty miluješ mňa
Len každý inak
Not today
Mascara's runnin' down your face again
I can feel it comin' down on me
Hurricane insert name
We're good at this game, game

Nie dnes
Maskara ti znova tečie po tvári
Cítim, že to padá na mňa
Hurikán daj mu meno
Sme dobrí v tejto hre, hre
We fuck, we fight, then you call me a psycho
I walk out the door, but you won't let me let go
Turn right around, throwin' rocks at your window
But I can't forget you, and I always let you

Spali sme spolu, hádali sa, potom si prišla a nazvala ma bláznom
Vyšiel som z dverí, no nenechala si ma odísť
Otáčam sa doprava, hádžem kamene do tvojho okna
Ale nemôžem na teba zabudnúť, a vždy ťa nechám
Drink all night, never sleep
You say, "Go," I won't leave
I love you, you love me
But not in the same way
Rip my heart out and leave
On the floor, watch me bleed
I love you, you love me
But not in the same way
Drink all night, never sleep
You say, "Go," I won't leave
I love you, you love me
But not in the same way
Rip my heart out and leave
On the floor, watch me bleed
I love you, you love me
But not in the same way

Piť celú noc, nikdy nespať
Povieš, „Choď", neodídem
Ja milujem teba, ty miluješ mňa
Len každý inak
Roztrhaj moje srdce a odíď
Na podlahe, pozeráš ako krvácam
Ja milujem teba, ty miluješ mňa
Len každý inak
Piť celú noc, nikdy nespať
Povieš, „Choď, neodídem
Ja milujem teba, ty miluješ mňa
Len každý inak
Roztrhaj moje srdce a odíď
Na podlahe, pozeráš ako krvácam
Ja milujem teba, ty miluješ mňa
Len každý inak
Not today
I'm wakin' up to my mistakes again
I know you love to point them out
Baby, I'm sick of sadness and you're sick of Xanax
We're good at this game, game

Nie dnes
Kráčam zas v ústrety mojim chybám
Viem ako miluješ na ne upozorňovať
Zlato, mám už po krk smútku a ty máš po krk Xanaxu (liek na depresiu)
Sme dobrí v tejto hre, hre
We fuck, we fight, then you call me a psycho
I walk out the door, but you won't let me let go
Turn right around, throwin' rocks at your window
But I can't forget you, and I always let you

Spali sme spolu, hádali sa, potom si prišla a nazvala ma bláznom
Vyšiel som z dverí, no nenechala si ma odísť
Otáčam sa doprava, hádžem kamene do tvojho okna
Ale nemôžem na teba zabudnúť a vždy ťa nechám
Drink all night, never sleep
You say, "Go," I won't leave
I love you, you love me
But not in the same way
Rip my heart out and leave
On the floor, watch me bleed
I love you, you love me
But not in the same way
Drink all night, never sleep
You say, "Go," I won't leave
I love you, you love me
But not in the same way
Rip my heart out and leave
On the floor, watch me bleed
I love you, you love me
But not in the same way
Piť celú noc, nikdy nespať
Povieš, „Choď," neodídem
Ja milujem teba, ty miluješ mňa
Len každý inak
Roztrhaj moje srdce a odíď
Na podlahe, pozeráš ako krvácam
Ja milujem teba, ty miluješ mňa
Len každý inak
Piť celú noc, nikdy nespať
Povieš, „Choď, neodídem
Ja milujem teba, ty miluješ mňa
Len každý inak
Roztrhaj moje srdce a odíď
Na podlahe, pozeráš ako krvácam
Ja milujem teba, ty miluješ mňa
Len každý inak
Way
But not in the same way
Way
But not in the same way

Inak
Len každý inak
Inak
Len každý inak
I never wanna lie to you
But I can't say no to you
I know you think I'm bulletproof
But you know how to hurt me too
In the dark, we're black and white
In the morning, colourblind
Leave your mark with every bite
Then everything's alright
When you tell me you love me
Then you wanna leave me
Pouring your pills down the sink
Sayin' it's not what you think
Don't know if I love you
Don't know if I hate you
But I can't forget you, and I'll always let you
Nikdy som ti nechcel klamať
Ale nemôžem ti povedať nie
Viem že si myslíš že som nepriestrelný
Ale vieš, že si mi ublížila tiež
V tme, sme čierny a biela
Ráno sme farboslepí
Nechávaš tvoju značku s každým kusnutím
Potom je všetko v poriadku
Keď mi povieš, že ma miluješ
Potom chceš opustiť
Sypeš svoj lieky do drezu
Hovoríš, že to nie je to čo si myslíš
Neviem, či ťa milujem
Neviem, či ťa neznášam
Ale nemôžem na teba zabudnúť a vždy ťa nechám
Drink all night, never sleep
You say, "Go," I won't leave
I love you, you love me
But not in the same way
Rip my heart out and leave
On the floor, watch me bleed
I love you, you love me
But not in the same way
Drink all night, never sleep
You say, "Go," I won't leave
I love you, you love me
But not in the same way
Rip my heart out and leave
On the floor, watch me bleed
I love you, you love me
But not in the same way

Piť celú noc, nikdy nespať
Povieš, „Choď," neodídem
Ja milujem teba, ty miluješ mňa
Len každý inak
Roztrhaj moje srdce a odíď
Na podlahe, pozeráš ako krvácam
Ja milujem teba, ty miluješ mňa
Len každý inak
Piť celú noc, nikdy nespať
Povieš, „Choď, neodídem
Ja milujem teba, ty miluješ mňa
Len každý inak
Roztrhaj moje srdce a odíď
Na podlahe, pozeráš ako krvácam
Ja milujem teba, ty miluješ mňa
Len každý inak
Way
But not in the same way
Way
But not in the same way

Inak
Len každý inak
Inak
Len každý inak

Text pridala nelinka2003

Text opravila lulu19952

Video přidala nelinka2003

Preklad pridala Ela_Thorn

Preklad opravila Ela_Thorn

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

CALM

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.